Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 19

Iehu mustră pe Iosafat

1. Şi Iosafat, împăratul lui Iuda, s a întors în pace acasă, la Ierusalim.

2. Şi Iehu, fiul lui Hanani, văzătorul*, a ieşit înaintea lui şi a zis împăratului Iosafat: „Să ajuţi tu pe cel răuSau „neevlavios“ şi să iubeşti* tu pe cei care urăsc pe Domnul? De aceea este mânie* de la Domnul peste tine.

3. Totuşi se găsesc lucruri bune* în tine, pentru că ai îndepărtat aşerele din ţară şi ţi-ai pus* inima să caute pe Dumnezeu“.

Iosafat pune judecători

4. Şi Iosafat a locuit în Ierusalim şi a ieşit din nou prin mijlocul poporului de la Beer-Şeba până la muntele lui Efraim şi i-a întors* din nou la Domnul Dumnezeul părinţilor lor.

5. Şi a pus judecători* în ţară, în toate cetăţile întărite din Iuda, cetate după cetate.

6. Şi a zis judecătorilor: „Vedeţi ce faceţi! pentru că nu judecaţi pentru* om, ci pentru Domnul, care este cu* voi în lucrarea judecăţii.

7. Şi acum, temerea de Domnul să fie peste voi; luaţi seama ce faceţi, pentru că la Domnul Dumnezeul nostru nu este nici nedreptate*, nici părtinire*, nici primire de daruri“.

8. Şi chiar în Ierusalim, Iosafat a pus* leviţi şi preoţi şi capi părinteşti din Israel pentru judecata Domnului şi pentru neînţelegeri. Şi s-au întors laSau „au locuit în“ Ierusalim.

9. Şi le-a poruncit, zicând: „Astfel să lucraţi, în temere* de Domnul, cu credincioşie şi cu inimă întreagă.

10. Şi orice neînţelegere* va veni înaintea voastră de la fraţii voştri care locuiesc în cetăţile lor, între sânge şi sânge, între lege şi poruncă, între rânduieli şi judecăţi, să-i învăţaţiSau „să-i preveniţi“ să nu se facă vinovaţi înaintea Domnului, ca să nu vină mânia* Lui peste voi şi peste* fraţii voştri. Faceţi aceasta şi nu veţi fi vinovaţi.

11. Şi, iată, Amaria*, marele preot, este peste voi în toate treburile* Domnului; şi Zebadia, fiul lui Ismael, căpetenia peste casa lui Iuda, în toate treburile împăratului; şi leviţii sunt dregători înaintea voastră. Fiţi tari şi lucraţi, şi Domnul va fi cu cel bun*“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)