Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 4

Lucrurile din templu

1. Şi a făcut un altar* de aramă de douăzeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime şi zece coţi înălţime.

2. Şi a făcut marea* turnată, de zece coţi de la margine la margineLit. „de la buză la buză“, rotundă de jur-împrejur; şi înălţimea ei era de cinci coţi; şi un fir de treizeci de coţi o cuprindea de jur-împrejur.

3. Şi sub* ea, de jur-împrejur, era o asemănare de boiÎn 1Împ. 7.24, colocinţi care o cuprindeau, zece la un cot, înconjurând marea de jur-împrejur; erau două rânduri de boi, turnaţi odată cu ea.

4. Ea stătea pe doisprezece boi: trei priveau spre nord şi trei priveau spre apus şi trei priveau spre sud şi trei priveau spre răsărit; şi marea era deasupra lor şi toate părţile dinapoi ale lor erau înăuntru.

5. Şi grosimea ei era de un lat de palmă; şi marginea ei era ca lucrătura marginii unei cupe, ca floarea de crin; trei* mii de baţi încăpeau în ea.

6. Şi a făcut zece lighene* şi a pus cinci la dreapta şi cinci la stânga, pentru spălarea în ele; spălau în ele ceea ce pregăteau pentru arderea-de-tot; şi marea era pentru preoţi, ca să se spele în ea.

7. Şi a făcut zece sfeşnice* de aur, după rânduiala privitoare la ele; şi le-a pus în templu, cinci la dreapta şi cinci la stânga.

8. Şi a făcut zece mese* şi le-a pus în templu, cinci la dreapta şi cinci la stânga; şi a făcut o sută de farfuriiVase pentru sângele stropirii* de aur.

9. Şi a făcut curtea preoţilor* şi curteaSau „împrejmuirea“ cea mare* şi porţi pentru curte şi a îmbrăcat uşile lor cu aramă.

10. Şi marea* a pus-o în partea dreaptă, spre răsărit, în partea de sud.

11. Şi Hiram* a făcut oalele şi lopeţile şi farfuriile.

Şi Hiram a terminat lucrarea pe care a făcut-o pentru împăratul Solomon în casa lui Dumnezeu:

12. doi stâlpi şi globurile şi capitelurile* care erau pe capătul de sus al celor doi stâlpi; şi cele două reţele, ca să acopere cele două globuri ale capitelurilor care erau pe capătul de sus al stâlpilor;

13. şi cele patru sute de rodii* pentru cele două reţele; două şiruri de rodii pentru fiecare reţea, ca să acopere cele două globuri ale capitelurilor care erau pe capetele de susLit. „pe feţele“ ale stâlpilor.

14. Şi a făcut postamentele* şi a făcut lighenele pe postamente;

15. o mare şi cei doisprezece boi de sub ea;

16. şi oalele şi lopeţile şi furculiţele şi toate uneltele lor, Hiram-Abi* le-a făcut pentru împăratul Solomon, pentru casa Domnului, din aramă lustruită.

17. Împăratul le-a turnat în câmpia* Iordanului, în pământ argilos, între Sucot şi Ţeredata.

18. Şi Solomon a făcut toate* aceste unelte în mare număr, încât nu s-a putut cunoaşte greutatea aramei.

19. Şi Solomon a făcut toate uneltele* care erau în casa lui Dumnezeu: altarul de aur şi mesele, pe care erau pâinile pentru punerea* înainte;

20. şi sfeşnicele cu candelele lor, de aur curat, ca să ardă, după rânduială*, înaintea părţii din spateSfânta Sfintelor;

21. şi florile* şi candelele şi mucările de aur, de aur foarte curat;

22. şi cuţiteleSau „mucările“, şi farfuriile şi ceştile şi cenuşarele, de aur curat; şi intrarea casei, uşile ei dinăuntru pentru Sfânta Sfintelor şi uşile casei, ale templului, de aur.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)