Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 13

Abiia împărat al lui Iuda

1. În anul al optsprezecelea* al împăratului Ieroboam a început să împărăţească Abiia peste Iuda*.

2. El a împărăţit trei ani în Ierusalim; şi numele mamei lui era Micaia*, fiicaSau „nepoata“ lui Uriel, din Ghibea. Şi a fost război între Abiia şi Ieroboam.

3. Şi Abiia a început războiul cu o oştire de bărbaţi de război de patru sute de mii de oameni aleşi; şi Ieroboam s-a aşezat în linie de bătaie împotriva lui cu opt sute de mii de oameni aleşi, bărbaţi viteji.

4. Şi Abiia a stat pe muntele Ţemaraim*, care este în ţinutul muntos al lui Efraim, şi a zis: „Ascultaţi-mă, Ieroboam şi tot Israelul!

5. Nu trebuie să ştiţi că Domnul Dumnezeul lui Israel a dat* lui David împărăţia peste Israel pentru totdeauna, lui şi fiilor lui, printr-un legământ* statornicLit. „de sare“?

6. Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s-a ridicat şi s-a răsculat* împotriva stăpânului său.

7. Şi oameni de nimic*, fii ai lui Belial, s-au adunat la el şi s-au întărit împotriva lui Roboam, fiul lui Solomon; şi Roboam era tânăr şi slab la inimă şi nu s-a arătat tare împotriva lor.

8. Şi acum gândiţi că vă veţi arăta tari împotriva împărăţiei Domnului din mâna fiilor lui David; şi sunteţi o mulţime mare şi aveţi cu voi viţeii de aur pe care vi i-a făcut* Ieroboam dumnezei.

9. N-aţi alungat* voi pe preoţii Domnului, pe fiii lui Aaron şi pe leviţi, şi v-aţi făcut preoţi ca popoarele ţărilor? Oricine* vine cu un viţel tânăr din cireadă şi cu şapte berbeci, ca să se consacre, se face preot al celui care nu* este Dumnezeu.

10. Cât despre noi, Domnul este Dumnezeul* nostru, iar noi nu L am părăsit; şi preoţii care slujesc Domnului sunt fii ai lui Aaron, şi leviţii sunt la lucrul lor;

11. şi ei ard* pentru Domnul în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară arderile-de-tot şi tămâia plăcut mirositoare; şi pâinile* sunt puse în rânduri pe masa cea curată, şi sfeşnicul* de aur cu candelele sale, ca să ardă în fiecare seară; pentru că noi păzim cele de păzit ale Domnului Dumnezeului nostru, dar voi L-aţi părăsit.

12. Şi, iată, în fruntea* noastră este Dumnezeu, şi preoţii Săi, şi trâmbiţele care să sune de alarmă împotriva voastră. Fii ai lui Israel, nu vă luptaţi* cu Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, pentru că nu veţi reuşi!“

13. Dar Ieroboam a pus oameni la pândă care să vină prin spatele lor: şi ei erau în faţa lui Iuda, iar pânda în spatele lor.

14. Şi Iuda s-a uitat înapoi şi, iată, lupta era din faţă şi din spate; şi au strigat* către Domnul şi preoţii au sunat din trâmbiţe.

15. Şi bărbaţii lui Iuda au strigat; şi a fost aşa: când bărbaţii lui Iuda au strigat, Dumnezeu a lovit* pe Ieroboam şi pe tot Israelul dinaintea lui Abiia şi a lui Iuda.

16. Şi fiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda şi Dumnezeu i-a dat în mâna lor.

17. Şi Abiia şi poporul său i-au lovit cu mare măcel; şi au căzut morţi cinci sute de mii de bărbaţi aleşi din Israel.

18. Şi fiii lui Israel au fost smeriţi în timpul acela; şi fiii lui Iuda s-au întărit, pentru că s-au sprijinit* pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor.

19. Şi Abiia a urmărit pe Ieroboam şi i-a luat cetăţile: Betelul cu cetăţile sale, şi Ieşana cu cetăţile sale, şi Efronul* cu cetăţile sale.

20. Şi Ieroboam nu şi-a mai recâştigat puterea în zilele lui Abiia; şi Domnul l-a lovit* şi a murit*.

21. Şi Abiia s-a întărit şi şi-a luat paisprezece soţii; şi a născut douăzeci şi doi de fii şi şaisprezece fiice.

22. Şi celelalte fapte ale lui Abiia şi căile sale şi cuvintele sale sunt scrise* în cronica profetului Ido*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)