Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 16

Legământul lui Asa cu împăratul Siriei

1. În anul al treizeci şi şaselea al împărăţiei lui Asa, Baeşa*, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda şi a construit Rama, ca să nu lase* pe nimeni să iasă sau să intre la Asa, împăratul lui Iuda.

2. Şi Asa a scos argint şi aur din vistieriile casei Domnului şi ale casei împăratului şi a trimis la Ben-Hadad, împăratul SirieiEbr. „Aram“, care locuia în Damasc, zicând:

3. „Există o alianţă între mine şi tine şi între tatăl meu şi tatăl tău; iată, îţi trimit argint şi aur: mergi, rupe alianţa ta cu Baeşa, împăratul lui Israel, ca să plece de la mine“.

4. Şi Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa şi a trimis pe căpeteniile oştirilor sale împotriva cetăţilor lui Israel şi au bătut Iionul şi Danul şi Abel-Maimul şi toate casele de merinde ale cetăţilor lui Neftali.

5. Şi a fost aşa: cum a auzit Baeşa aceasta, s-a oprit de la construirea Ramei şi a pus capăt lucrării sale.

6. Şi împăratul Asa a luat pe tot Iuda şi au ridicat de la Rama pietrele şi lemnele ei cu care construise Baeşa şi a construit cu ele Gheba şi Miţpa.

Mustrarea lui Asa

7. Şi, în timpul acela, Hanani*, văzătorul, a venit la Asa, împăratul lui Iuda, şi i-a zis: „Pentru că te-ai sprijinit* pe împăratul SirieiEbr. „Aram“ şi nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea oştirea împăratului Siriei ţi-a scăpat din mână.

8. Nu erau etiopienii* şi libienii* o oştire mare, cu multe care şi călăreţi? Dar, pentru că te-ai sprijinit* pe Domnul, El i-a dat în mâna ta.

9. Pentru că ochii* Domnului cutreieră tot pământul, ca să Se arate tare pentru cei cu inima în totul pentru El. Ai lucrat* nebuneşte în privinţa aceasta şi de acum înainte vei avea războaie*“.

10. Şi Asa s-a mâniat pe văzător şi l-a pus în închisoareLit. „casa butucilor“*, pentru că era înfuriat pe el din cauza aceasta. Şi, în timpul acela, Asa a asuprit pe unii din popor.

11. Şi, iată, faptele* lui Asa, cele dintâi şi cele de pe urmă, iată, sunt scrise în Cartea Împăraţilor lui Iuda şi ai lui Israel.

12. În al treizeci şi nouălea an al împărăţiei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare şi boala lui a fost foarte grea; dar în boala sa nu L-a căutat* pe Domnul, ci pe doctori.

13. Şi Asa a adormit* cu părinţii săi şi a murit în anul al patruzeci şi unulea al împărăţiei sale.

14. Şi l-au înmormântat în cetatea lui David, în mormântul său pe care şi-l săpase, şi l-au culcat pe un aşternut plin cu miresme*, un amestec de diverse feluri, pregătit după arta făcătorului de mir; şi i-au făcut o ardere* foarte mare.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)