Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 31

Rânduieli cu privire la preoţi şi leviţi

1. Şi, când s-au terminat toate acestea, tot Israelul, câţi erau de faţă, au ieşit prin cetăţile lui Iuda şi au sfărâmat* stâlpiiSau „statuile“ şi au tăiat aşerele şi au dărâmat înălţimile şi altarele în tot Iuda şi în Beniamin şi în Efraim şi în Manase, până le-au nimicit pe toate. Şi toţi fiii lui Israel s-au întors fiecare la stăpânirea sa, în cetăţile lor.

2. Şi Ezechia a aşezat cetele* preoţilor şi ale leviţilor după cetele lor, pe fiecare după slujba sa, preoţii ca şi leviţii, pentru arderea-de-tot* şi pentru jertfele de pace, ca să slujească şi să aducă mulţumiri şi laude în porţile taberelor Domnului.

3. Şi a hotărât partea împăratului din averea* sa pentru arderile-de-tot: pentru arderile-de-tot de dimineaţă şi de seară şi pentru arderile-de-tot ale sabatelor şi ale lunilor noi şi ale sărbătorilor, după cum este scris în legea* Domnului.

4. Şi a poruncit poporului care locuia în Ierusalim să dea partea* preoţilor şi a leviţilor, ca să se întărească în legea* Domnului.

5. Şi cum a ieşit poruncaLit. „cuvântul“, fiii lui Israel au dat din belşugLit. „au înmulţit“ cele dintâi roade* de grâu, must şi untdelemn şi miere şi din tot venitul câmpului şi au adus zeciuială* din toate din belşug.

6. Şi fiii lui Israel şi ai lui Iuda, care locuiau în cetăţile lui Iuda, au adus şi ei zeciuiala din boi şi din oi şi zeciuiala* din lucrurile sfinte care erau consacrate Domnului Dumnezeului lor şi le-au pus grămezi-grămezi.

7. În luna a treia au început să pună grămezile şi în luna a şaptea le-au terminat.

8. Şi Ezechia şi căpeteniile au venit şi au văzut grămezile şi au binecuvântat pe Domnul şi pe poporul Său, Israel.

9. Şi Ezechia a întrebat pe preoţi şi pe leviţi despre grămezi.

10. Şi Azaria, marele preot din casa* lui Ţadoc, i-a vorbit şi a zis: „De când* au început să aducă darurile ridicate în casa Domnului, am mâncat şi ne-am săturat şi am mai lăsat o mulţime: pentru că Domnul a binecuvântat pe poporul Său şi ce a rămas este grămada aceasta mare*!“

11. Şi Ezechia a poruncit să pregătească* nişte cămări în casa Domnului; şi le-au pregătit.

12. Şi au adus darurile ridicate şi zeciuielile şi lucrurile închinate, cu credincioşie; şi Conania*, levitul, era căpetenie peste ele, şi Şimei, fratele său, era al doilea.

13. Şi Iehiel şi Azazia şi Nahat şi Asael şi Ierimot şi Iozabad şi Eliel şi Ismachia şi Mahat şi Benaia erau supraveghetori sub mâna lui Conania şi a lui Şimei, fratele său, după porunca lui Ezechia, împăratul, şi a lui Azaria, căpetenia* casei lui Dumnezeu.

14. Şi Kore, fiul lui Imna, levitul, uşierul dinspre răsărit, era peste darurile de bunăvoie* ale lui Dumnezeu, ca să împartă darurile ridicate ale Domnului şi lucrurile preasfinte.

15. Şi sub mâna lui erau Eden* şi Miniamin şi Iosua şi Şemaia, Amaria şi Şecania, în cetăţile* preoţilor, în slujba lor de încredere, ca să dea* fraţilor lor după cete, celui mai mare, ca şi celui mai mic,

16. în afară de cei de parte bărbătească înscrişi în registrul genealogic de la vârsta de trei ani în sus – tuturor celor care intrau în casa Domnului, după datoria cerută de fiecare zi, pentru slujba lor, în îndatoririle lor, după cetele lor;

17. tot aşa preoţilor înscrişi după casele lor părinteşti, şi leviţilor, de la vârsta de douăzeci* de ani în sus, în îndatoririle lor, după cetele lor;

18. şi tuturor pruncilor lor, soţiilor lor, şi fiilor lor, şi fiicelor lor, întregii adunări a celor înscrişi în registru; pentru că în credincioşia lor s-au sfinţit pe ei înşişi, ca să fie sfinţiLit. „în sfinţenie“.

19. Şi pentru fiii lui Aaron, preoţii, care erau în ţinuturile din împrejurimile* cetăţilor lor, erau în fiecare cetate bărbaţi numiţi* pe nume, ca să dea părţi tuturor celor de parte bărbătească dintre preoţi şi tuturor celor dintre leviţi, celor înscrişi în registru.

20. Şi Ezechia a făcut aşa în tot Iuda şi a făcut ce era bine* şi drept şi adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său.

21. Şi în fiecare lucru pe care l-a început în slujba casei lui Dumnezeu şi în lege şi în porunci, ca să caute pe Dumnezeul său, a lucrat cu toată inima lui şi a prosperat*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)