Evanghelia după Matei

Capitolul 28

Învierea lui Isus (Mc 16.1-11;Lc 24.1-12;In 20.1-18)

1. Iar târziu, în sabat, pe când se însera spre ziua întâi a săptămâniiSau „pe când era crepusculul zilei următoare după sabat“, Maria din Magdala şi* cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.

2. Şi, iată, s-a făcut un mare cutremur; pentru că un înger al Domnului, coborând din cer, a venit şi a răsturnat piatraUnele ms. ad. „de la uşa mormântului“; alte ms. ad. „de la uşă“ şi şedea deasupra ei.

3. Şi înfăţişarea* lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada.

4. Şi, de frica lui, paznicii s-au cutremurat şi au fost ca morţi.

5. Şi îngerul, răspunzând, le-a spus femeilor: „Nu vă temeţi; pentru că ştiu că voi Îl căutaţi pe Isus cel răstignit.

6. Nu este aici, pentru că a înviat, după cum* a spus. Veniţi, vedeţi locul unde era pus DomnulUnele ms. „El“.

7. Şi mergeţi repede şi spuneţi ucenicilor Săi că a înviat dintre cei morţi. Şi, iată, El merge* înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată, v-am spus“.

8. Şi, plecând repede de la mormânt, cu teamă şi cu mare bucurie, ele au alergat să dea de veste ucenicilor Săi.

9. ŞiUnele ms. ad. „pe când mergeau ele să dea de veste ucenicilor Săi“ iată, Isus le-a şi întâmpinat, spunând: „Bucuraţi-văFormulă prescurtată de salut!“ Şi ele, apropiindu-se, I-au cuprins picioarele şi I s-au închinat.

10. Atunci Isus ·le-a spus: „Nu vă temeţi; mergeţi, daţi de veste fraţilor* Mei ca să meargă în Galileea şi acolo Mă vor vedea“.

11. Şi, pe când mergeau ele, iată, unii din pază au venit în cetate şi au vestit preoţilor de seamă toate cele petrecute.

12. Şi, după ce s-au adunat cu bătrânii şi au ţinut sfat, au dat mulţi bani ostaşilor,

13. zicând: „Spuneţi: «Ucenicii Săi, venind noaptea, L-au furat pe când dormeam noi».

14. Şi, dacă se va auzi aceasta la guvernator, îl vom convinge noi şi vă vom scăpa de orice grijă“.

15. Şi ei au luat banii şi au făcut după cum fuseseră învăţaţi. Şi s-a răspândit vorba aceasta printre iudei până astăzi.

Isus în Galileea

16. Dar cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde* le rânduise Isus.

17. Şi, când L-au văzut, IUnele ms. omit s-au închinat, dar unii s-au îndoitSau „nu ştiau ce să creadă“, „ezitau“.

18. Şi Isus, apropiindu-Se, le-a vorbit, spunând: „Toată* putereaSau „autoritatea“ Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

19. MergeţiUnele ms. ad. „deci“ şi faceţi ucenici* din toate naţiunile, botezându-i pentru Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,

20. învăţându-i* să păzească toate câte v-am poruncit! Şi, iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veaculuiGr. „aion“, vezi adn. Mt. 13.39;“. AminUnele ms. omit.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)