Evanghelia după Matei

Capitolul 10

Trimiterea celor doisprezece (Mc 6.7-11;Lc 9.1-6)

1. Şi, chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat autoritateSau „putere“ asupra duhurilor necurate, ca să le scoată afară şi să vindece orice boală şi orice neputinţă trupească.

2. Iar numele celor doisprezece* apostoli sunt acestea: primul, Simon*, care se numeşte Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zebedei şi Ioan, fratele lui;

3. Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov al lui Alfeu şi Lebeu, zis Tadeu;

4. Simon* CanaanitulFoarte probabil cuvântul ebraic pentru termenul grecesc „Zelotul“ şi Iuda* Iscarioteanul, care L-a şi vândutLit. „predat“.

5. Pe aceştia doisprezece i-a trimis Isus, când le-a poruncit, spunând*: „Nu mergeţi pe vreo cale a naţiunilorGr. nearticulat: se referă la oricare dintre naţiuni şi nu intraţi în vreo cetate a samaritenilorSau „de samariteni“*,

6. ci* mergeţi mai degrabă la oile* pierdute ale casei lui Israel.

7. Şi, mergând, predicaţi, spunând: «Împărăţia* cerurilor este aproape!»

8. Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe leproşiUnele ms. pun „curăţiţi pe leproşi“ înainte de „înviaţi pe cei morţi“; alte ms. omit „înviaţi pe cei morţi“, scoateţi demoni; fără* plată aţi primit, fără plată daţi.

9. Nu* vă luaţiSau „Nu faceţi rost de“ aur, nici argint, nici aramăBani de aramă la brâiele voastre,

10. nici traistă pentru drum, nici două haineSau „cămăşi“, nici încălţăminteLit. „sandale“, nici toiag; pentru că* vrednic este lucrătorul de hrana lui.

11. Dar în* orice cetate sau sat intraţi, cercetaţi cine este vrednic acolo; şi acolo rămâneţi până când veţi pleca.

12. Şi, când intraţi în casă, salutaţi-o.

13. Şi* dacă, în adevăr, casa este vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar* dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi.

14. Şi*, dacă cinevaLit. „Şi oricine“ nu vă va primi, nici nu va asculta cuvintele voastre, când plecaţi din casa sau din cetatea aceea, scuturaţi* praful de pe picioarele voastre.

15. Adevărat vă spun va fi mai* uşor pentru ţinutul Sodomei şi al Gomorei în ziua judecăţii, decât pentru cetatea aceea.

Anunţarea persecuţiilor (Lc 12.2-12)

16. Iată*, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi* dar prudenţi ca şerpii şi nevinovaţiLit. „fără amestec“* ca porumbeii.

17. Dar păziţi-vă de oameni; pentru că vă* vor preda sinedriilor şi vă* vor biciui în sinagogile lor;

18. şi veţi* fi aduşi înaintea guvernatorilor şi a împăraţilor pentru Mine, spre mărturie pentru ei şi pentru naţiuni.

19. Iar* când vă vor preda, nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi, pentru că vi* se va da în ceasul acela ce să vorbiţi;

20. pentru că* nu voi sunteţi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru care vorbeşte în voi.

21. Şi frate* va da la moarte pe frate, şi tată pe copil; şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi vor face să fie omorâţiPrin instanţe juridice.

22. Şi veţi fi urâţi de toţi, pentru Numele Meu; dar* cine va răbda până la sfârşit, acela va fi mântuit.

23. Iar, când* vă vor persecuta în cetatea aceasta, fugiţi în alta; pentru că, adevărat vă spun, nu veţi sfârşi cetăţile lui Israel, până* când va veni Fiul Omului.

24. Nu* este ucenic mai presus decât învăţătorul său, nici rob mai presus decât stăpânul său.

25. Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul său, şi robului ca stăpânul său. Dacă pe* stăpânul casei L-au numitUnele ms. „supranumit“ BeelzebulSau „Beelzebub“, căpetenia demonilor, cu cât mai mult pe cei din casa Lui?

26. Deci nu vă temeţi de ei; pentru că* nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut.

27. Ce vă spun Eu la întuneric, vorbiţi la lumină; şi ce auziţi la ureche, predicaţi de pe acoperişuri.

28. Şi nu* vă temeţi de ceiLit. „nu daţi înapoi de teama celor“ care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Acela care poate să omoare şi sufletul şi trupul în gheenă.

29. Nu se vând oare două vrăbii cu un ban„asarion“, o monedă cu valoare foarte mică? Şi nici una din ele nu va cădea pe pământ fără ştirea Tatălui vostru;

30. dar vouă chiar perii* capului, toţi sunt număraţi.

31. Deci nu vă temeţi! Voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.

32. Deci* pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi* şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.

33. Dar* pe oricine Mă va tăgădui înaintea oamenilor, pe acela îl voi tăgădui şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.

34. Să nu* gândiţi că am venit să aducLit. „să arunc“ pace pe pământ; n-am venit să aducLit. „să arunc“ pace, ci sabie.

35. Pentru că am venit să* întorc pe om împotriva tatălui său şi pe fiică împotriva mamei sale şi pe noră împotriva soacrei sale;

36. şi vrăjmaşi* ai omului vor fi cei din casa lui.

37. Cine* iubeşte pe tată sau pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.

38. Şi cine* nu-şi ia crucea sa şi vine după Mine nu este vrednic de Mine.

39. Cine* îşi găseşte viaţa o va pierde; şi cine îşi pierde viaţa pentru Mine o va găsi.

40. Cine* vă primeşte pe voi pe Mine Mă primeşte; şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel care M-a trimis pe Mine.

41. Cine* primeşte un profet în numele unui profet va primi răsplata unui profet; şi cine primeşte un om drept în numele unui om drept va primi răsplata unui om drept.

42. Şi* oricine va da de băut numai un pahar cu apă rece unuia din micuţii aceştia, în numele unui ucenic, adevărat vă spun, nicidecum nu-şi va pierde răsplata“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)