Evanghelia după Matei

Capitolul 2

Vizita magilor

1. Iar după ce S-a născut* Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată, nişte magi de la răsărit* au venit la Ierusalim,

2. spunând: „Unde* este Împăratul iudeilor care tocmai S-a născut? Sau „Unde este Cel care S-a născut Împărat al Iudeilor?“ pentru că I-am văzut steaua* în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui“.

3. Dar Irod, împăratul, auzind, s-a tulburat, şi tot Ierusalimul împreună cu el.

4. Şi, adunând pe toţi preoţii* de seamă şi pe cărturarii* poporului, a căutat să afle* de la ei unde urma să Se nască HristosulArticulat, se referă la Mesia, Unsul: atribut sau caracter al Domnului Isus; apare frecvent în evanghelii. Nearticulat, „Hristos“, se referă la Numele Său; apare frecvent în epistole..

5. Şi ei i-au spus: „În Betleemul din Iudeea, pentru că aşa este scris prin profetul:

6. «Şi tu, Betleeme*, ţară a lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; pentru că din tine va ieşi un Conducător care va păstori* pe poporul Meu, Israel»“.

7. Atunci Irod, chemând pe magi în ascuns, a aflat întocmai de la ei timpul când se arătase steauaLit. „timpul stelei care se arăta“.

8. Şi, trimiţându-i la Betleem, a spus: „Mergeţi, cercetaţi exact despre Copilaş; şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui“.

9. Şi ei, ascultând pe împăratul, au plecat; şi, iată, steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până când a venit şi a stat deasupra, unde era Copilaşul.

10. Şi, când au văzut steaua, s-au bucurat cu bucurie foarte mare.

11. Şi, intrând în casă, au văzutUnele ms. „au găsit“ Copilaşul cu Maria, mama Lui, şi, căzând la pământ, I s-au închinat; şi, deschizându-şi comorile, I-au adus daruri*: aur şi tămâie şi smirnă.

12. Şi, fiind divin înştiinţaţi în vis* să nu se întoarcă la Irod, au plecat în ţara lor pe alt drum.

Fuga în Egipt

13. Iar după ce au plecat ei, iată, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, spunând: „Ridică-te, ia Copilaşul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi rămâiLit. „fii“ acolo până când îţi voi spune; pentru că Irod va căuta Copilaşul ca să-L omoare“.

14. Şi, ridicându-se, a luat Copilaşul şi pe mama Lui, noaptea, şi a plecat în Egipt

15. şi a rămasLit. „a fost“ acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice: „Am* chemat pe Fiul Meu din Egipt“.

Omorârea copilaşilor

16. Atunci Irod, văzând că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare; şi a trimis şi a omorât pe toţi băieţii care erau în Betleem şi în toate ţinuturileLit. „hotarele“ lui, de la doi ani în jos, după timpul pe care îl aflase întocmai de la magi.

17. Atunci s-a împlinit ce a fost spus prinUnele ms. „de către“ profetul Ieremia, care zice:

18. „Un* glas s-a auzit în Rama, Unele ms. ad. „tânguire şi“plâns şi jale mare: Rahela plângându-şi copiii şi nevrândLit. „nu vroia“ să fie mângâiată, pentru că nu mai sunt“.

Întoarcerea în Nazaret (Lc 2.39)

19. Dar, după ce a murit Irod, iată, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt,

20. spunând: „Ridică-te, ia Copilaşul şi pe mama Lui şi mergi în ţara lui Israel; pentru că au murit cei care căutau viaţaSau „sufletul“; în gr. acelaşi cuvânt înseamnă şi viaţă şi suflet Copilaşului“.

21. Şi el, ridicându-se, a luat Copilaşul şi pe mama Lui şi a venit în ţara lui Israel.

22. Dar, auzind că Arhelau împărăţeşte peste Iudeea în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo; şi, fiind divin înştiinţat în vis, a plecat în părţile* Galileii

23. şi a venit şi a locuit într-o cetate numită Nazaret*, ca să se împlinească ceea ce s-a spus* prin profeţi: El Se va chema Nazarinean.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)