Evanghelia după Matei

Capitolul 7

Judecarea altora (Lc 6.37-38;Lc 6.41-42)

1. Nu* judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi;

2. deoarece, cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi* cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsuraUnele ms. ad. „în schimb“.

3. Dar de ce vezi paiul care este în ochiul fratelui tău, şi nu zăreşti bârna care este în ochiul tău?

4. Sau cum vei spune fratelui tău: «Lasă să scot paiul din ochiul tău», şi, iată, bârna este în ochiul tău?

5. Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea limpede să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.

6. Nu* daţi ce este sfânt câinilor; nici nu aruncaţi perlele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie.

Cerere în rugăciune (Lc 11.9-13)

7. CereţiCereţi stăruitor* şi vi se va da! Căutaţi şi veţi găsi! Bateţi şi vi se va deschide!

8. Pentru că oricine* cere primeşte; şi cine caută găseşte; şi celui care bate i se va deschide.

9. Sau cine este omul acela dintre voi care, dacă îi va cere fiul său pâineLit. „Sau cine este omul dintre voi, de la care, dacă fiul său va cere pâine“, el îi va da o piatră?

10. şi, dacă îi va cere un peşte, îi va da un şarpe?

11. Deci dacă voi, fiind* răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor care Îi cer?

12. Toate deci* câte doriţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; pentru că în aceasta* este legea şi profeţii.

Poarta cea strâmtă (Lc 13.24)

13. Intraţi pe poarta cea strâmtă! pentru că lată este poarta şi largă este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care intră pe ea;

14. pentru că strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei care o găsesc.

Falşii profeţi (Lc 6.43-44)

15. Dar păziţi-vă* de falşii profeţi, care* vin la voi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt lupi* răpitori.

16. După* roadele lor îi veţi cunoaşte; oare se culeg struguri din spini sau smochine din mărăcini?

17. Astfel, orice* pom bun face roade bune, dar pomul răuSau „stricat“, „putred“ face roade rele.

18. Un pom bun nu poate să facă roade rele, nici un pom răuSau „stricat“, „putred“ să facă roade bune.

19. Orice* pom care nu face rod bun este tăiat şi aruncat în foc.

20. Astfel, după roadele lor îi veţi cunoaşte.

21. Nu oricine Îmi zice «Doamne*, Doamne!» va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel care face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne! nu în Numele Tău am* profeţit şi nu în Numele Tău am scos demoni şi nu în Numele Tău am făcut multe lucrări de putere?»

23. Şi atunci* le voi spune deschis: «Niciodată nu v-am cunoscut; plecaţi* de la Mine, lucrători ai fărădelegii».

Casa zidită pe stâncă (Lc 6.46-49)

24. Deci pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om chibzuit, care şi-a zidit casa pe stâncă;

25. şi a căzut ploaia şi au venit şuvoaiele şi au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea şi nu a căzut, pentru că fusese întemeiată pe stâncă.

26. Şi oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip;

27. şi a căzut ploaia şi au venit şuvoaiele şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea şi ea a căzut şi căderea ei a fost mare“.

28. Şi a fost că, atunci când Isus a sfârşit cuvintele acestea, mulţimile erau uimite* de învăţătura Lui;

29. pentru că* El îi învăţa ca având autoritateSau „putere“ şi nu precum cărturarii lorUnele ms. omit „lor“; alte ms. „cărturarii şi fariseii lor“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)