Evanghelia după Matei

Capitolul 3

Lucrarea lui Ioan Botezătorul (Mc 1.1-8;Lc 3.1-18;In 1.6-8;In 1.19-28)

1. Şi în zilele acelea ·a venit Ioan Botezătorul, predicând în* pustiul Iudeii

2. şiUnele ms. omit „şi“ spunând: „Pocăiţi-vă, pentru că s-a apropiat Împărăţia* cerurilor“.

3. Pentru că acesta este cel despre care s-a spus prin profetul Isaia, care zice: „Glas* al celuiSau „unuia“ care strigă în pustiu: «Pregătiţi* calea Domnului, neteziţi-I cărărileLit. „faceţi drepte cărările Lui“»“.

4. Şi acest Ioan* îşi avea* îmbrăcămintea din păr de cămilă şi un brâu din piele în jurul mijlocului său; şi hrana lui era lăcuste* şi miere* sălbatică.

5. Atunci Ierusalimul* şi toată Iudeea şi tot ţinutul din jurul Iordanului ieşeau la el;

6. şi erau botezaţi* de el înUnele ms. ad. „râul“ Iordan, mărturisindu-şi păcatele.

7. Dar, văzând pe mulţi dintre farisei şi dintre saduchei venind pentru botezul lui, le-a spus: „Pui de năpârci*, cine v-a înştiinţat să fugiţi de mânia* viitoare?

8. Faceţi deci rod vrednicUnele ms. „roade vrednice“ de pocăinţă;

9. şi nu vă gândiţi să ziceţi în voi înşivă: «Avem* pe Avraam ca tată!»; pentru că vă spun că Dumnezeu poate din pietrele acestea să ridice copii lui Avraam.

10. Şi securea este deja înfiptăLit. „stă deja“ chiar la rădăcina pomilor; deci orice pom* care nu face rod bun este tăiat şi aruncat în foc.

11. Eu, în adevăr, vă* botez în apă spre pocăinţă; dar Cel care vine după mine este mai puternic decât mine şi eu nu sunt vrednic să-I duc sandalele; El* vă va boteza cuLit „în“, cu sensul de „în puterea Duhului Sfânt“, având natura sau caracterul Duhului Sfânt Duh Sfânt şi cu foc:

12. Cel a cărui vânturătoare este în mâna Sa*; şi Îşi va curăţa în întregime aria şi Îşi va aduna grâul în grânar, iar pleava o va arde* cu foc de nestins“.

Botezul lui Isus (Mc 1.9-11;Lc 3.21-22;In 1.29-34)

13. Atunci ·a venit Isus din Galileea* la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el;

14. dar Ioan Îl oprea, spunând: „Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?“

15. Şi Isus, răspunzând, i-a zis: „Lasă acum; pentru că aşa se cuvine, să împlinim toată dreptatea“. Atunci ·L-a lăsat.

16. Şi Isus, după ce a fost botezat, a ieşit îndată din apă; şi, iată, cerurile I s-au deschis şi a văzut Duhul* lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind peste El;

17. şi iată un glas* din ceruri spunând: „Acesta* este Fiul Meu PreaiubitSau „cel Preaiubit“, în care Îmi găsesc plăcerea“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)