Evanghelia după Matei

Capitolul 8

Vindecarea unui lepros (Mc 1.40-45;Lc 5.12-16)

1. Iar când a coborât de pe munte, mari mulţimi L-au urmat.

2. Şi iată, un lepros a venit la ElUnele ms. omit „la El“; alte ms. „venind, I se închina“ şi I s-a închinat, spunând: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti“.

3. Şi IsusUnele ms. omit, întinzând mâna, l-a atins, spunând: „Vreau, fii curăţit!“ Şi îndată a fost curăţit de lepra lui.

4. Şi Isus ·i-a spus: „Vezi* să nu spui nimănui; ci mergi, arată-te* preotului şi adu darul pe care l-a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei“.

Vindecarea slujitorului unui centurion (Lc 7.1-10;In 4.43-54)

5. Şi, după ce a intratUnele ms. ad. „Isus“ în Capernaum, a venit la El un centurion, rugându-L

6. şi spunând: „Doamne, slujitorul meu zace în casă paralizat, chinuindu-se cumplit“.

7. Şi Isus ·i-a spus: „Voi veni şi îl voi vindeca“.

8. Şi centurionul, răspunzând, a spus: „Doamne, nu* sunt vrednic să intri sub acoperişul meu; ci numai rosteşte* un cuvânt, şi slujitorul meu se va vindeca.

9. Pentru că şi eu sunt om sub autoritate, având în subordinea mea ostaşi; şi-i zic acestuia: «Du-te!» şi se duce; şi altuia: «Vino!» şi vine; şi robului meu: «Fă aceasta!» şi face“.

10. Şi Isus, auzind, S-a minunat şi le-a spus celor care-L urmau: „Adevărat vă spun, nici chiar în Israel n-am găsit atâta credinţă.

11. Dar vă spun că vor veni mulţi* de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam şi Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor;

12. iar* fiii Împărăţiei vor* fi aruncaţi în întunericul de afarăSau „cel mai din afară“; acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor“.

13. Şi Isus i-a spus centurionului: „Du-te şiUnele ms. omit fie-ţi după cum ai crezut“. Şi slujitorul lui a fost vindecat în ceasul acela.

Vindecări în casa lui Petru (Mc 1.29-30;Lc 4.38-44)

14. Şi, când a venit Isus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra* acestuia zăcând şi cu febră;

15. şi i-a atins mâna şi a lăsat-o febra; şi ea s-a ridicat şi I-a slujitUnele ms. „le-a slujit“.

16. Şi, când s-a făcut seară, au adus la El mulţi demonizaţi. Şi El a scos duhurile prin cuvântSau „cu un cuvânt“ şi i-a vindecat pe toţi care erau bolnavi;

17. ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin profetul Isaia, care zice: „El* Însuşi a luat neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre“.

Cum să-L urmăm pe Isus (Lc 8.57-62)

18. Şi Isus, văzând mari mulţimi în jurul Său, a poruncitUcenicilor să treacă de partea cealaltă.

19. Şi un cărturar, apropiindu-se, I-a spus: „Învăţătorule, Te voi urma oriunde vei merge“.

20. Şi Isus ·i-a spus: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului n-are unde să-Şi plece capul“.

21. Iar un altul, dintre ucenicii SăiUnele ms. omit, I-a spus: „Doamne, dă-mi* voie întâi să merg şi să-l înmormântez pe tatăl meu“.

22. Dar Isus i-a spus: „Urmează-Mă! şi lasă morţii să-şi înmormânteze morţii“.

Potolirea furtunii (Mc 4.35-41;Lc 8.22-25)

23. Şi, după ce a intrat în corabie, ucenicii Săi L-au urmat.

24. Şi, iată, s-a stârnit o furtună puternică pe mare, încât corabia era acoperită de valuri; iar El dormea.

25. Şi uceniciiUnele ms. ad. „Săi“; alte ms. omit „ucenicii“ s-au apropiat şi L-au trezit, spunând: „Doamne, salvează-ne, pierim!“

26. Şi El ·le-a spus: „De ce sunteţi fricoşi, puţin-credincioşilor?“ Apoi, ridicându-Se*, a mustrat vânturile şi marea şi s-a făcut linişte mare.

27. Iar oamenii se mirau, spunând: „Ce fel de Om este Acesta, că şi vânturile şi marea ascultă de El?“

Vindecarea a doi demonizaţi (Mc 5.1-17;Lc 8.26-37)

28. Şi, când a venit El de partea cealaltă, în ţinutul gherghesenilorUnele ms. „gadarenilor“; alte ms. „gherasenilor“, L-au întâmpinat doi demonizaţi, ieşind din morminte, foarte furioşi, încât nimeni nu putea trece pe drumul acela;

29. şi, iată, ei au strigat, spunând: „Ce avem noi a face cu Tine, Unele ms. ad. „Isuse“Fiu al lui Dumnezeu? Ai venit aici ca să ne chinuieşti înainte de vreme?“

30. Şi, departe de ei, era o turmă cu mulţi porci păscând.

31. Şi demonii Îl rugau, spunând: „Dacă ne scoţi afară, trimite-neUnele ms. „dă-ne voie să mergem“ în turma de porci“.

32. Şi El le-a spus: „Duceţi-vă!“ Şi ei, ieşind, s-au dus în turma deUnele ms. omit „turma de“ porci; şi, iată, toată turmaUnele ms. ad. „de porci“ s-a repezit de pe malul abrupt în mare; şi a pierit în ape.

33. Dar cei care îi păşteau au fugit şi s-au dus în cetate şi au spus tot, şi cele cu demonizaţii.

34. Şi, iată, toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Isus; şi, văzându-L, L-au* rugat să plece din ţinuturileLit. „hotarele“ lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)