Evanghelia după Matei

Capitolul 17

Transfigurarea (Mc 9.2.13;Lc 9. 28-36)

1. Şi, după şase zile, Isus ·i-a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi ·i-a dus pe un munte înalt, deoparte.

2. Şi a fost transfiguratSau „S-a schimbat la faţă“ înaintea lor şi faţa Lui a strălucit ca soarele, iar hainele Lui au devenit albe ca lumina.

3. Şi, iată, Moise şi Ilie li s-au arătat, vorbind cu El.

4. Şi Petru, răspunzând, I-a spus lui Isus: „Doamne, este bine ca noi să fim aici; dacă vrei, să facem aici trei corturiUnele ms. „voi face aici trei corturi“; sau „trei colibe“: pentru Tine unul şi pentru Moise unul şi unul pentru Ilie“.

5. Pe când* vorbea el încă, iată, un nor luminosCuvânt folosit şi referitor la norul care acoperea şi umplea de glorie Cortul Întâlnirii i-a umbrit; şi iată un glas din nor, spunând: „Acesta* este Fiul Meu PreaiubitLit. „Fiul Meu cel Preaiubit“ în* care Îmi găsesc plăcerea; de* El să ascultaţi!“

6. Şi* ucenicii, auzind, au căzut cu faţa la pământ şi s-au temut foarte mult.

7. Şi Isus, apropiindu-Se, i-a atins* şi le-a spus: „Ridicaţi-vă şi nu vă temeţi!“

8. Şi, ridicându-şi ochii, n-au văzut pe nimeni, decât pe Isus singur.

9. Şi, pe când coborau de pe munte, Isus* le-a poruncit, zicând: „Nu spuneţi nimănui viziunea, până va învia Fiul Omului dintre morţi“.

10. Şi uceniciiUnele ms. ad. „Săi“ L-au întrebat, zicând: „Atunci de ce* spun cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie?“

11. Şi ElUnele ms. „Isus“, răspunzând, le-a spusUnele ms. „a spus“: „În adevăr, Ilie vine întâiUnele ms. omit „întâi“; alte ms. pun „întâi“ după „va restabili“ şi va restabili* toate.

12. Dar* Eu vă spun că Ilie a venit deja şi ei nu l-au cunoscut, ci* i-au făcut ce au vrut; tot astfel şi* Fiul Omului are să sufere din partea lor“.

13. Atunci ucenicii au înţeles că le vorbea despre Ioan Botezătorul.

Vindecarea unui lunatic (Mc 9. 14-29;Lc 9.37-43)

14. Şi, pe când veneau spre mulţime, s-a apropiat de El un om, a căzut în genunchi înaintea Lui şi a spus:

15. „Doamne, ai milă de fiul meu, pentru că este lunatic şi suferă răuUnele ms. „este într-o stare rea“; pentru că deseori cade în foc şi deseori în apă.

16. Şi l-am adus la ucenicii Tăi şi ei n-au putut să-l vindece“.

17. Şi Isus, răspunzând, a spus: „O, generaţie necredincioasă şi stricată, până când voi fi cu voi? până când vă voi îngădui? Aduceţi-l aici la Mine!“

18. Şi Isus l-a mustrat şi demonul a ieşit din el şi băiatul a fost vindecat din ceasul acela.

19. Atunci ucenicii, apropiindu-se de Isus, deoparte, au spus: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?“

20. Şi ElUnele ms. „Isus“ ·le-a spus: „Din cauza necredinţei voastre. Pentru că, adevărat vă spun, dacă* veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo!», şi se va muta; şi nimic nu vă va fi imposibil.

21. Dar acest fel de demoni nu iese decât prin rugăciune şi post“.Unele ms. omit v. 21

Al doilea anunţ al morţii şi al învierii Sale (Mc 9.30-32;Lc 9.43-45)

22. Şi, pe când* locuiauSau „străbăteau“ ei în Galileea, Isus le-a spus: „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor;

23. şi ei Îl vor omorî şi a treia zi va învia“. Şi ei s-au întristat foarte mult.

Taxa pentru templu

24. Şi, când au venit în Capernaum, cei care strângeau didrahmeleDouă drahme constituiau taxa personală anuală pentru templu (cf. Exod 30.13,16) au venit la Petru şi i-au spus: „Învăţătorul vostru nu plăteşte didrahmele?“

25. El ·a spus: „Ba da!“ Şi, când a intrat în casă, Isus i-a luat-o înainte, spunând: „Ce gândeşti, Simone? Împăraţii pământului de la cine primesc vamă sau taxă? De la fiii lor, sau de la străini?“

26. PetruUnele ms. „el“ ·I-a spus: „De la străini“. Isus i-a zis: „Deci fiii sunt scutiţi.

27. Dar, ca să nu-i facem să se poticnească, mergi la mare şi aruncă o undiţă şi ia primul peşte care vine; şi, deschizându-i gura, vei găsi un staterMonedă de argint grecească, echivalentă cu două didrahme; ia-l şi dă-li-l lor pentru Mine şi pentru tine“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)