Iosua

Capitolul 12

Lista împăraţilor înfrânţi

1. Şi aceştia sunt împăraţii ţării pe care i-au bătut fiii lui Israel şi a căror ţară au luat-o în stăpânire dincolo de Iordan, spre răsăritul soarelui, de la Valea Arnonului* până la Muntele Hermon* şi toată câmpiaAraba spre răsărit:

2. pe Sihon*, împăratul amoriţilor, care locuia în Hesbon şi împărăţea de la Aroer, care este pe malul Văii Arnon, şi de la mijlocul văii, şi peste jumătate din Galaad, până la râulEbr., aceeaşi expresie pentru „vale“, „râu“, „pârâu“ (şi în cap. 13.9,16) Iaboc, hotarul fiilor lui Amon;

3. şi câmpia*, până la Marea Chineret, spre răsărit, şi până la marea câmpiei, Marea Sărată, spre răsărit, pe drumul spre Bet-Ieşimot*, şi la sud, sub poalele* muntelui PisgaSau „pantele dealurilor“;

4. şi hotarul lui Og*, împăratul Basanului, din rămăşiţa* uriaşilorRefaimi (şi în cap. 13.12), care locuia* în Aştarot şi în Edrei

5. şi împărăţea peste Muntele Hermon* şi peste Salca* şi peste tot Basanul, până la* hotarul gheşuriţilor şi al maacatiţilor, şi peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului.

6. Moise, robul Domnului, şi fiii lui Israel i-au bătut*; şi Moise, robul Domnului, a dat-o* în stăpânire rubeniţilor, gadiţilor şi jumătăţii din seminţia lui Manase.

Împăraţii învinşi dincoace de Iordan

7. Şi aceştia sunt împăraţii* ţării pe care i-au bătut Iosua şi fiii lui Israel dincoace de Iordan, spre apus, de la Baal-Gad în valea Libanului până la muntele Halac, care se înalţă spre Seir*. Şi Iosua a dat-o* în stăpânire seminţiilor lui Israel, după împărţirile lor.

8. În ţinutul muntos* şi la poalele munţilor şi în câmpieAraba şi pe coasta dealurilor şi în pustiu şi la sud: pe hetiţi*, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi şi pe iebusiţi:

9. împăratul* Ierihonului, unul; împăratul* cetăţii Ai, care este lângă Betel, unul;

10. împăratul* Ierusalimului, unul; împăratul Hebronului, unul;

11. împăratul Iarmutului, unul; împăratul Lachisului, unul;

12. împăratul Eglonului, unul; împăratul* Ghezerului, unul;

13. împăratul* Debirului, unul; împăratul Ghederului, unul;

14. împăratul Hormei, unul; împăratul* Aradului, unul;

15. împăratul* Libnei, unul; împăratul Adulamului, unul;

16. împăratul* Machedei, unul; împăratul* Betelului, unul;

17. împăratul Tapuahului, unul; împăratul* Heferului, unul;

18. împăratul* Afecului, unul; împăratul LaşaronuluiSau „Saronului“, unul;

19. împăratul Madonului, unul; împăratul* Haţorului, unul;

20. împăratul* Şimron-Meronului, unul; împăratul Acşafului, unul;

21. împăratul Taanacului, unul; împăratul Meghidoului, unul;

22. împăratul* Chedeşului, unul; împăratul Iocneamului, în Carmel, unul;

23. împăratul Dorului, în înălţimea de la Dor*, unul; împăratul* GoimuluiSau „al naţiunilor“, în Ghilgal, unul;

24. împăratul Tirţei, unul. Toţi împăraţii* erau treizeci şi unu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)