Iosua

Capitolul 9

Împăraţii se aliază împotriva lui Israel

1. Şi a fost aşa: când au auzit toţi împăraţii de dincoace* de Iordan, din ţinutul muntos şi de la şes şi de pe tot malul Mării* celei Mari, până în dreptul Libanului: hetiţii*, amoriţii, canaaniţii, fereziţii, heviţii şi iebusiţii,

2. s-au adunat* cu un gândLit. „cu o gură“, ca să se lupte cu Iosua şi cu Israel.

Viclenia gabaoniţilor

3. Şi locuitorii Gabaonului* au auzit ce făcuse* Iosua Ierihonului şi cetăţii Ai.

4. Şi au făcut şi ei un vicleşug şi s-au dus şi s-au prefăcut ca şi când ar fi fost soli şi au luat saci vechi pe măgarii lor şi burdufuri vechi, rupte şi cârpite, pentru vin,

5. şi încălţăminteLit. „sandale“ veche şi cârpită în picioarele lor, şi haine vechi pe ei; şi toată pâinea merindelor lor era uscată şi mucegăită.

6. Şi s-au dus la Iosua în tabără*, la Ghilgal, şi i-au spus lui şi bărbaţilor lui Israel: „Noi am venit dintr-o ţară îndepărtată; şi acum faceţi legământ cu noi“.

7. Şi bărbaţii lui Israel au zis heviţilorÎn original, singular*: „Poate că voi locuiţi între noi; şi cum* să facem legământ cu voi?“

8. Şi ei au zis lui Iosua: „Suntem* robii tăi“. Şi Iosua le-a zis: „Cine sunteţi şi de unde veniţi?“

9. Şi ei i-au zis: „Robii tăi au venit dintr-o ţară foarte îndepărtată*, datorită Numelui Domnului Dumnezeului tău; pentru că am auzit* despre faima Lui şi despre tot ce a făcut în Egipt

10. şi despre tot ce a făcut* celor doi împăraţi ai amoriţilor, care erau dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratul Hesbonului, şi lui Og, împăratul Basanului, care era în Aştarot.

11. Şi bătrânii noştri şi toţi locuitorii ţării noastre ne-au vorbit, zicând: «Luaţi în mână merinde pentru drum şi mergeţi în întâmpinarea lor şi spuneţi-le: «Suntem robii* voştri şi acum faceţi legământ cu noi».

12. Această pâine a merindelor noastre am luat-o caldă din casele noastre în ziua când am ieşit, ca să venim la voi; şi acum, iată, este uscată şi mucegăităSau „fărâmată“.

13. Şi aceste burdufuri de vin, pe care le-am umplut, iată, s-au rupt; şi aceste haine ale noastre şi încălţămintea noastră s-au învechit de lungimea foarte mare a drumului“.

14. Şi bărbaţii lui Israel au luat din merindele lor şi n-au întrebat* pe DomnulLit. „gura Domnului“.

15. Şi Iosua a făcut pace* cu ei şi a făcut legământ* cu ei, ca să-i lase să trăiască; şi căpeteniile adunării le-au jurat.

16. Şi a fost aşa: la trei zile după ce au făcut legământ cu ei, au auzit că ei erau vecinii lor şi că locuiau între ei.

17. Şi fiii lui Israel au plecat şi a treia zi au venit în cetăţile lor. Şi cetăţile lor erau: Gabaon* şi Chefira şi Beerot şi Chiriat-Iearim.

18. Şi fiii lui Israel nu i-au bătut, deoarece căpeteniile adunării le juraseră* pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Şi toată adunarea a murmurat împotriva căpeteniilor.

19. Şi toate căpeteniile au zis către toată adunarea: „Le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel şi acum nu ne putem atinge de ei.

20. Aceasta să le facem şi să trăiască, pentru ca să nu fie asupra* noastră mânie pentru jurământul cu care le-am jurat“.

21. Şi căpeteniile le-au zis: „Să trăiască!“ Şi au fost tăietori* de lemne şi cărători de apă pentru toată adunarea, cum ziseseră* căpeteniile despre ei.

22. Şi Iosua i-a chemat şi le-a vorbit, zicând: „Pentru ce ne-aţi înşelat, zicând: «Suntem foarte departe* de voi!», când voi locuiţi* în mijlocul nostru?

23. Şi acum sunteţi blestemaţi* şi nu veţi înceta să fiţi robi şi tăietori* de lemne şi cărători de apă pentru casa Dumnezeului meu“.

24. Şi ei au răspuns lui Iosua, zicând: „Pentru că li s-a spus* robilor tăi că Domnul Dumnezeul tău a poruncit lui Moise, robul Său, să vă dea toată ţara şi să nimicească pe toţi locuitorii ţării dinaintea voastră; şi ne-am temut* foarte mult pentru vieţileSau „sufletele“ noastre din cauza voastră şi am făcut lucrul acesta.

25. Şi acum iată-ne în mâna* ta: fă cum este bine şi drept în ochii tăi să ne faci!“

26. Şi le-a făcut aşa şi i-a scăpat din mâna fiilor lui Israel şi nu i-au omorât.

27. Şi, din ziua aceea, Iosua i-a făcut tăietori* de lemne şi cărători de apă pentru adunare şi pentru altarul Domnului, până în ziua aceasta, în locul* pe care l-ar alege El.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)