Iosua

Capitolul 8

Cucerirea cetăţii Ai

1. Şi Domnul a zis lui Iosua: „Nu te teme*, nici nu te înspăimânta! Ia cu tine tot poporul de război şi ridică-te şi suie-te la Ai. Vezi, am dat* în mâna ta pe împăratul din Ai, pe poporul său, cetatea sa şi ţara sa.

2. Şi vei face cetăţii Ai şi împăratului său cum ai făcut* Ierihonului şi împăratului său; numai* prada ei şi vitele ei să le luaţi ca pradă pentru voi. Pune o pândă împotriva cetăţii, în spatele ei“.

3. Şi Iosua s-a ridicat cu tot poporul de război, ca să se suie la Ai. Şi Iosua a ales treizeci de mii de bărbaţi viteji în luptă şi i-a trimis noaptea.

4. Şi le-a poruncit, zicând: „Vedeţi, voi veţi pândi* împotriva cetăţii, în spatele cetăţii: nu vă depărtaţi prea mult de cetate şi fiţi gata toţi.

5. Şi eu şi tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate. Şi va fi aşa: când vor ieşi ei împotriva noastră, ca la început, vom fugi* dinaintea lor.

6. Şi vor ieşi după noi până îi vom trage departe de cetate. Pentru că vor zice: «Ei fug dinaintea noastră, ca la început». Şi vom fugi dinaintea lor.

7. Şi vă veţi ridica de la pândă şi veţi lua în stăpânire cetatea, pentru că Domnul Dumnezeul vostru o va da în mâna voastră.

8. Şi va fi aşa: după ce veţi lua cetatea, să-i daţi foc; să faceţi după* cuvântul Domnului. Vedeţi, v-am poruncit*“.

9. Şi Iosua i-a trimis; şi ei s-au dus la locul de pândă şi s-au aşezat între Betel şi Ai, la apus de Ai. Şi Iosua a rămas în noaptea aceea în mijlocul poporului.

10. Şi Iosua s-a sculat dis-de-dimineaţă* şi a inspectat poporul şi s-a suit, împreună cu bătrânii lui Israel, înaintea poporului, spre Ai.

11. Şi tot* poporul de război care era cu el s-a suit şi s-a apropiat şi au venit înaintea cetăţii; şi au aşezat tabăra la nord de Ai; şi valea era între ei şi Ai.

12. Şi a luat cam cinci mii de oameni şi i-a pus la pândă între Betel* şi Ai, în partea de apus a cetăţii Ai.

13. Şi, după ce au aşezat poporul, toată tabăra la nord de cetate, iar pe cei care pândeau, în partea de apus a cetăţii, Iosua a înaintat în noaptea aceea în mijlocul văii.

14. Şi a fost aşa: când a văzut împăratul cetăţii Ai acest lucru, bărbaţii cetăţii s-au grăbit şi s-au sculat de dimineaţă şi au ieşit, el şi tot poporul său, împotriva lui Israel, la luptă, la loculSau „timpul“ hotărât, înaintea câmpiei. Şi nu ştia* că era o pândă împotriva lui, în spatele cetăţii.

15. Şi Iosua şi tot Israelul s-au prefăcut că sunt bătuţi înaintea lor şi au fugit pe calea pustiului*.

16. Şi tot poporul care era în cetate a fost chemat să-i urmărească; şi au urmărit pe Iosua şi au fost atraşi* departe de cetate.

17. Şi n-a rămas un om în Ai şi în Betel care să nu fi ieşit după Israel; şi au lăsat cetatea deschisă şi au urmărit pe Israel.

18. Şi Domnul a zis lui Iosua: „Întinde* spre Ai suliţa care este în mâna ta; pentru că o voi da în mâna ta“. Şi Iosua a întins spre cetate suliţa care era în mâna lui.

19. Şi cei care stăteau la pândă s-au ridicat repede din locul lor şi, îndată ce şi-a întins el mâna, au alergat şi au intrat în cetate şi au luat-o şi s-au grăbit şi au pus foc cetăţii.

20. Şi oamenii din Ai s-au întors şi au văzut şi, iată, fumul cetăţii se suia până la ceruri şi nu le era la îndemână să fugă pe o cale sau pe alta; şi poporul care fugea spre pustiu s-a întors asupra urmăritorilor.

21. Şi Iosua şi tot Israelul, când au văzut că cei de la pândă au luat cetatea şi că fumul cetăţii se înălţa, s-au întors şi au bătut pe oamenii din Ai.

22. Şi ceilalţi au ieşit din cetate împotriva lor; aşa că ei erau în mijlocul lui Israel, unii dincoace şi alţii dincolo; şi i-au bătut până n-au lăsat pe nici unul să scape* sau să fugă.

23. Şi au prins viu pe împăratul din Ai şi l-au adus la Iosua.

24. Şi a fost aşa: după ce a terminat Israel de ucis pe toţi locuitorii din Ai, în câmp, în pustiu, unde i-au urmărit, şi toţi au căzut prin ascuţişul sabiei, până au fost nimiciţi, tot Israelul s-a întors la Ai şi l-au lovit cu ascuţişul sabiei.

25. Şi toţi cei care au căzut* în acea zi, bărbaţi şi femei, au fost douăsprezece mii, toţi oamenii din Ai.

26. Şi Iosua nu şi-a tras* mâna pe care o întinsese cu suliţa, până când au nimicit cu desăvârşire pe toţi locuitorii din Ai.

27. Israel a luat ca pradă* pentru sine numai vitele şi prada cetăţii, după cuvântul* Domnului, pe care-l poruncise lui Iosua.

28. Şi Iosua a ars cetatea Ai şi a făcut-o pentru totdeauna o grămadă*, o dărâmătură, până în ziua aceasta.

29. Şi a spânzurat* de un lemn pe împăratul din Ai, până la vremea serii; şi, la apusul* soarelui, Iosua a poruncit să fie coborât trupul lui mort de pe lemn; şi l-au aruncat la intrarea porţii cetăţii şi deasupra lui au ridicat* o mare grămadă de pietre, care a rămas până în ziua aceasta.

Altarul de pe Muntele Ebal

30. Şi Iosua a zidit un altar Domnului Dumnezeului lui Israel pe Muntele Ebal*,

31. după cum poruncise Moise, robul Domnului, fiilor lui Israel, aşa cum este scris în cartea legii lui Moise: un altar* de pietre întregi, asupra cărora nu fusese ridicat fierul. Şi au adus deasupra lui arderi-de-tot Domnului şi au jertfit jertfe* de pace.

32. Şi a scris* acolo, pe pietre, o copie a legii lui Moise, pe care el o scrisese înaintea fiilor lui Israel.

33. Şi tot Israelul, şi bătrânii săi, şi dregătorii şi judecătorii săi au stat de o parte şi de alta a chivotului, înaintea preoţilor, leviţilor care purtau* chivotul legământului Domnului, atât străinul*, cât şi băştinaşul; jumătate din ei în dreptul muntelui Garizim şi jumătate în dreptul muntelui Ebal, cum* poruncise Moise, robul Domnului, ca să binecuvânteze pe poporul lui Israel la început.

34. Şi, după aceea, a citit* toate cuvintele legii, binecuvântarea* şi blestemul, după toate cele scrise în cartea legii.

35. N-a fost un cuvânt din tot ce poruncise Moise, pe care să nu-l fi citit Iosua înaintea întregii adunări a lui Israel, şi a femeilor*, şi a copiilor, şi a străinilor* care umblau în mijlocul lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)