Iosua

Capitolul 18

Măsurarea şi împărţirea pământului rămas

1. Şi toată adunarea fiilor lui Israel s-a adunat la ŞiloLinişte, Siguranţă; Şilo, cetate canaanită în munţii lui Efraim la aproximativ 20 km nord de Betel* şi au aşezat* acolo cortul întâlnirii. Şi ţara era supusă înaintea lor.

2. Şi rămâneau între fiii lui Israel şapte seminţii cărora nu li se împărţise moştenirea.

3. Şi Iosua a zis fiilor lui Israel: „Până când* vă veţi lenevi să mergeţi să luaţi în stăpânire ţara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul părinţilor voştri?

4. Daţi dintre voi trei oameni de fiecare seminţie şi îi voi trimite; şi să se ridice şi să străbată ţara şi s-o descrie după partea moştenirii lor şi să vină la mine.

5. Şi s-o împartă în şapte părţi. Iuda să stea* în hotarul său spre sud, iar casa* lui Iosif să stea în hotarul său spre nord.

6. Şi să faceţi o descriere în scris a ţării în şapte părţi şi s-o aduceţi aici, la mine, şi voi arunca aici sorţ* pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului nostru.

7. Pentru că leviţii* n-au parte între voi, fiindcă preoţia Domnului este moştenirea lor. Şi Gad*, Ruben şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au primit dincolo de Iordan, la răsărit, moştenirea pe care le-a dat-o Moise, robul Domnului“.

8. Şi oamenii s-au ridicat şi au plecat. Şi Iosua a poruncit celor care s-au dus să descrie ţara, zicând: „Mergeţi şi străbateţi ţara şi faceţi o descriere a ei în scris şi întoarceţi-vă la mine; şi eu voi arunca aici sorţ pentru voi, înaintea Domnului, în Şilo*“.

9. Şi oamenii s-au dus şi au trecut prin ţară şi au descris-o într-o carte, în şapte părţi, după cetăţi, şi au venit la Iosua în tabără, la Şilo.

10. Şi Iosua a aruncat sorţ* pentru ei în Şilo, înaintea Domnului. Şi Iosua a împărţit acolo ţara fiilor lui Israel, după împărţirile lor.

Parte seminţiei lui Beniamin

11. Şi a ieşit sorţul seminţiei fiilor lui Beniamin, după familiile lor. Şi hotarul sorţului lor a ieşit între fiii lui Iuda şi fiii lui Iosif.

12. Şi hotarul* lor dinspre partea de nord era de la Iordan. Şi hotarul urca spre latura Ierihonului spre nord şi se suia în ţinutul muntos spre apus; şi ieşirile lui erau la pustiul Bet-Aven.

13. Şi hotarul trecea de acolo spre Luz către latura de sud a Luzului, care este Betel*: şi hotarul cobora spre Atarot-Adar, de lângăSau „pe“ muntele care este în partea de sud a Bet-Horonului* de jos.

14. Şi hotarul a fost tras şi se întorcea către partea apuseană, spre sud de la muntele care este înaintea Bet-Horonului către sud; şi ieşirile lui erau la Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, cetate a fiilor lui Iuda. Aceasta era partea dinspre apus.

15. Şi latura de sud era de la capătul Chiriat-Iearimului; şi hotarul ieşea spre apus şi ieşea spre izvorul* apelor Neftoah.

16. Şi hotarul cobora la capătul muntelui care este înaintea Văii Ben-Hinom*, care este în Valea lui Refaim spre nord, şi cobora Valea lui Hinom, în latura de sud a iebusiţilor, şi cobora la En-Roguel*;

17. şi se retrăgea de la nord şi ieşea la En-Şemeş şi ieşea la Ghelilot, care este în faţa suişului Adumim, şi cobora la piatra lui Bohan*, fiul lui Ruben,

18. şi trecea spre latura din dreptul Arabei spre nord şi cobora până la Araba.

19. Şi hotarul trecea spre latura Bet-Hoglei spre nord; şi ieşirile hotarului erau la golfulLit. „limba“ de nord al Mării Sărate, la capătul de sud al Iordanului. Acesta era hotarul de sud.

20. Şi Iordanul era hotarul lor în partea dinspre răsărit. Aceasta este moştenirea fiilor lui Beniamin, după hotarele ei, de jur-împrejur, după familiile lor.

21. Şi cetăţile seminţiei fiilor lui Beniamin, după familiile lor, erau: Ierihon şi Bet-Hogla şi Emec-Cheţiţ

22. şi Bet-Araba şi Ţemaraim şi Betel

23. şi Avim şi Para şi Ofra

24. şi Chefar-AmonaiSatul amoniţilor şi Ofni şi Gheba*: douăsprezece cetăţi cu satele lor.

25. Gabaon şi Rama şi Beerot

26. şi Miţpa şi Chefira şi Moţa

27. şi Rechem şi Iirpeel şi Tareala

28. şi Ţela* şi Elef şi Iebus*, adică Ierusalim, Ghibeat, Chiriat: paisprezece cetăţi cu satele lor. Aceasta este moştenirea fiilor* lui Beniamin, după familiile lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)