Iosua

Capitolul 23

Sfaturile lui Iosua

1. Şi a fost aşa: la multe zile după ce Domnul a dat odihnă* lui Israel de toţi vrăjmaşii săi de jur-împrejur şi Iosua era bătrân*, înaintat în zile,

2. Iosua a chemat* pe tot Israelul, pe bătrânii lor şi pe căpeteniile lor şi pe judecătorii lor şi pe dregătorii lor şi le-a zis: „Eu am îmbătrânit, sunt înaintat în zile.

3. Şi aţi văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru tuturor naţiunilor acestora pentru voi, pentru că Domnul Dumnezeul vostru a luptat* pentru voi.

4. Iată, eu v-am împărţit* prin sorţ aceste naţiuni ca moştenire, după seminţiile voastre, de la Iordan, împreună cu toate naţiunile pe care le-am nimicit până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui.

5. Şi Domnul Dumnezeul* vostru, El Însuşi le va alunga dinaintea voastră şi le va înlătura dinaintea voastră; şi voi veţi stăpâni ţara lor, cum* v-a spus Domnul Dumnezeul vostru.

6. Fiţi deci foarte curajoşi, ca să păziţi* şi să faceţi tot ce este scris în cartea legii lui Moise, ca să nu vă abateţi* de la ea nici la dreapta, nici la stânga,

7. ca să nu intraţi* printre aceste naţiuni care au rămas între voi şi să nu pomeniţi* numele dumnezeilor lor, nici să nu vă juraţi* pe ei, nici să nu le slujiţi* şi nici să nu vă plecaţi înaintea lor,

8. ci să vă alipiţi* de Domnul Dumnezeul vostru, cum aţi făcut până în ziua aceasta.

9. Pentru că Domnul a alungat* dinaintea voastră naţiuni mari şi puternice; dar vouă nimeni* n-a putut să vă stea înainte până în ziua aceasta.

10. Unul singur* dintre voi urmăreşte o mie, pentru că Domnul Dumnezeul vostru luptă* pentru voi, cum v-a spus.

11. Deci luaţi seama* bine la sufletele voastre, ca să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru.

12. Pentru că, dacă veţi da înapoi* în vreun fel şi vă veţi alipi* de rămăşiţa acestor naţiuni, de cele care rămân printre voi, şi vă veţi căsători* cu ele şi veţi intra la ele şi ele la voi,

13. să ştiţi hotărât că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai alunga* aceste naţiuni dinaintea voastră şi vă vor fi laţuri* şi curse şi bice în coastele voastre şi spini în ochii voştri, până veţi pieri din această ţară bună pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru.

14. Şi, iată, astăzi eu mă duc* pe calea întregului pământ şi ştiţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru că n-a căzut* nici un cuvânt din toate cuvintele bune pe care le-a spus Domnul Dumnezeul vostru despre voi. Toate vi s-au întâmplat, un singur cuvânt din ele n-a căzut.

15. Şi va fi aşa: după cum* orice cuvânt bun pe care vi l-a spus Domnul Dumnezeul vostru a venit peste voi, tot aşa Domnul va face să vină asupra voastră orice cuvânt rău*, până vă va nimici de pe acest pământ bun pe care vi l-a dat Domnul Dumnezeul vostru.

16. Când veţi călca legământul Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi l-a poruncit, şi veţi merge şi veţi sluji altor dumnezei şi vă veţi pleca înaintea lor, atunci mânia Domnului se va aprinde împotriva voastră şi veţi pieri* repede din această ţară bună pe care v-a dat-o El“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)