Iosua

Capitolul 11

Marea bătălie de la apele Merom

1. Şi a fost aşa: când a auzit Iabin, împăratul Haţorului*, a trimis* la Iobab, împăratul Madonului, şi la împăratul Şimronului*, şi la împăratul Acşafului,

2. şi la împăraţii care erau la nord, în ţinutul muntos, şi în câmpie*, spre sud de ChineretGhenezaret*, şi la poalele munţilor, şi pe înălţimile de la Dor*, spre apusLit. „spre mare“,

3. la canaaniţi spre răsărit şi spre apus, şi la amoriţi, şi la hetiţi, şi la fereziţi, şi la iebusiţi, în ţinutul muntos, şi la heviţi*, la picioarele Hermonului*, în ţara Miţpa*.

4. Şi au ieşit, ei şi toate oştirile lor cu ei, popor mult, mulţime ca nisipul* care este pe ţărmul mării, şi cai, şi care foarte multe.

5. Şi toţi aceşti împăraţi s-au întâlnit şi au venit şi şi-au aşezat tabăra împreună lângă apele Merom, ca să se lupte cu Israel.

6. Şi Domnul a zis lui Iosua: „Nu te teme* de ei, pentru că mâine, pe timpul acesta, îi voi da pe toţi străpunşi înaintea lui Israel; să tai* tendoanele picioarelor cailor lor şi să arzi în foc carele lor“.

7. Şi Iosua, şi tot poporul de război împreună cu el au venit pe neaşteptate asupra lor, lângă apele Merom, şi au căzut asupra lor.

8. Şi Domnul i-a dat în mâna lui Israel şi i-au bătut şi i-au urmărit până la Sidonul cel mare şi până la Misrefot-Maim* şi până la Valea Miţpa*, spre răsărit, şi i-au bătut până n-au lăsat să le scape nici unul.

9. Şi Iosua le-a făcut cum* îi zisese Domnul; a tăiat tendoanele picioarelor cailor lor şi a ars în foc carele lor.

Cuceriri în partea de nord

10. Şi, în timpul acela, Iosua s-a întors şi a cucerit Haţorul şi a lovit cu sabia pe împăratul lui, pentru că Haţorul*, mai înainte, era capitala tuturor acestor împărăţii.

11. Şi au lovit cu ascuţişul sabiei toate sufletele care erau în el, nimicindu-le cu desăvârşire; n-a rămas nici unul care sufla; şi a ars cu foc Haţorul.

12. Şi toate cetăţile acestor împăraţi şi pe toţi împăraţii lor, Iosua i-a luat şi i-a lovit cu ascuţişul sabiei, nimicindu-i cu desăvârşire, aşa cum* poruncise Moise, robul Domnului.

13. Totuşi Israel n-a ars nici una din cetăţile care stăteau liniştite pe colinele lor, afară numai de Haţor, pe care Iosua l-a ars.

14. Şi fiii lui Israel au jefuit pentru ei toată prada* acestor cetăţi şi vitele; dar au lovit cu ascuţişul sabiei pe fiecare bărbat, până i-au nimicit: nu au lăsat nici unul care sufla.

15. Cum poruncise Domnul robului Său Moise, aşa* a poruncit Moise lui Iosua; şi Iosua a făcut* aşa: n-a lăsat neîmplinit nici un cuvânt din tot ce-i poruncise Domnul lui Moise.

16. Şi Iosua a luat toată ţara aceea, ţinutul muntos* şi toată partea de sudNeghev* şi toată ţara Gosenului* şi poalele munţilor şi câmpiaAraba şi muntele lui Israel şi poalele lui,

17. de la Muntele HalacSau „muntele neted“*, care se înalţă spre Seir, până la Baal-Gad, în Valea Libanului, la piciorul Muntelui Hermon; şi a luat pe toţi împăraţii* lor şi i-a bătut şi i-a omorât.

18. Multe zile a făcut Iosua război cu toţi aceşti împăraţi.

19. N-a fost cetate care să fi făcut pace cu fiii lui Israel, în afară de heviţii* care locuiau în Gabaon; pe toate le-au luat prin război.

20. Pentru că era de la Domnul* că inima lor s-a împietrit, ca să iasă împotriva lui Israel la luptă, ca să fie nimiciţi* cu desăvârşire şi să nu li se arate nici o îndurare, ci să-i nimicească, după cum* îi poruncise Domnul lui Moise.

21. Şi, în timpul acela, Iosua a venit şi a nimicit pe anachimii* din ţinutul muntos, din Hebron, din Debir, din Anab şi din tot ţinutul muntos al lui Iuda şi din tot ţinutul muntos al lui Israel; Iosua i-a nimicit cu desăvârşire, cu cetăţile lor.

22. N-a rămas nici unul dintre anachimi în ţara fiilor lui Israel; au rămas numai în Gaza, în Gat* şi în Asdod*.

23. Şi Iosua a luat toată ţara, după* toate câte-i zisese Domnul lui Moise; şi Iosua a dat-o de moştenire lui Israel, după împărţirile* lor pe seminţii. Şi ţara* s-a odihnit de război.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)