Iosua

Capitolul 16

Parte seminţiei lui Efraim

1. Şi sorţul fiilor lui Iosif a ieşit de la Iordanul Ierihonului până la apele Ierihonului către răsărit, spre pustiul* care suie de la Ierihon spre ţinutul muntos al Betelului;

2. şi ieşea de la Betel spre Luz* şi trecea la hotarul archiţilor spre Atarot

3. şi cobora spre apus până la hotarul iafletiţilor, până la hotarul Bet-Horonului* de jos şi până la Ghezer*; şi ieşirile lui erau la mare.

4. Şi fiii* lui Iosif, Manase şi Efraim, şi-au luat-o de moştenire.

5. Şi hotarul fiilor lui Efraim era după familiile lor: hotarul moştenirii lor spre răsărit era Atarot-Adar* până la Bet-Horonul* de sus.

6. Şi hotarul ieşea spre apus la Micmetat* în partea de nord; şi hotarul se întorcea înspre răsărit până la Taanat-Şilo şi trecea înspre răsărit spre Ianoah.

7. Şi cobora de la Ianoah la Atarot şi la Naarata* şi atingea Ierihonul şi ieşea la Iordan.

8. De la Tapuah*, hotarul mergea spre apus, până la pârâul Cana*; şi ieşirile lui erau la mare. Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Efraim, după familiile lor,

9. cu cetăţile care au fost puse deoparte pentru fiii lui Efraim în mijlocul moştenirii fiilor lui Manase, toate cetăţile şi satele lor.

10. Dar ei nu i-au alungat* pe canaaniţii care locuiau în Ghezer, ci canaaniţii au locuit* în mijlocul lui Efraim până în ziua aceasta şi slujesc cu un tributSau „muncă forţată“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)