Iosua

Capitolul 21

Cetăţile leviţilor

1. Şi capii părinţilor leviţilor* s-au apropiat de Eleazar, preotul, şi de Iosua, fiul lui Nun, şi de capii părinţilor seminţiilor fiilor lui Israel.

2. Şi le-au vorbit în Şilo*, în ţara Canaanului, zicând: „Domnul a poruncit* prin Moise să ni se dea cetăţi de locuit, cu împrejurimile lor pentru vitele noastre“.

3. Şi fiii lui Israel au dat leviţilor din moştenirea lor, după porunca Domnului, aceste cetăţi şi împrejurimile lor.

4. Şi sorţul a ieşit pentru familiile chehatiţilor. Şi fiilor preotului Aaron, dintre leviţi, le-au căzut* prin sorţ treisprezece cetăţi din seminţia lui Iuda, din seminţia lui Simeon şi din seminţia lui Beniamin.

5. Şi ceilalţi fii* ai lui Chehat au avut prin sorţ zece cetăţi din familiile seminţiei lui Efraim şi din seminţia lui Dan şi din jumătatea seminţiei lui Manase.

6. Şi fiii* lui Gherşon au avut prin sorţ treisprezece cetăţi din familiile seminţiei lui Isahar, şi din seminţia lui Aşer, şi din seminţia lui Neftali, şi din jumătatea seminţiei lui Manase, în Basan.

7. Fiii* lui Merari, după familiile lor, au avut douăsprezece cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad şi din seminţia lui Zabulon.

8. Şi fiii lui Israel au dat* prin sorţ leviţilor cetăţile acestea cu împrejurimile lor, cum* poruncise Domnul prin Moise.

9. Şi au dat din seminţia fiilor lui Iuda şi din seminţia fiilor lui Simeon cetăţile acestea care au fost numite pe nume

10. şi care au fost ale fiilor lui Aaron*, din familiile chehatiţilor, dintre fiii lui Levi (pentru că sorţul întâi a fost pentru ei).

11. Şi le-au dat cetatea* lui Arba, tatăl lui Anac*, care este Hebron, în ţinutul muntos* al lui Iuda, cu împrejurimile ei.

12. Iar câmpiile* cetăţii şi satele ei le-au dat lui Caleb, fiul lui Iefune, ca stăpânire a sa.

13. Şi au dat* fiilor preotului Aaron cetatea de scăpare pentru ucigaş, Hebron*, cu împrejurimile sale, şi Libna* cu împrejurimile sale,

14. şi Iatir* cu împrejurimile sale, şi Eştemoa* cu împrejurimile sale,

15. şi Holon* cu împrejurimile sale, şi Debir* cu împrejurimile sale,

16. şi Ain* cu împrejurimile sale, şi Iuta* cu împrejurimile sale, Bet-Şemeş* cu împrejurimile sale: nouă cetăţi din aceste două seminţii.

17. Şi din seminţia lui Beniamin: Gabaon* cu împrejurimile sale, şi Gheba* cu împrejurimile sale,

18. şi Anatot* cu împrejurimile sale, şi Almon cu împrejurimile sale: patru cetăţi.

19. Toate cetăţile fiilor lui Aaron – preoţii – erau treisprezece cetăţi cu împrejurimile lor.

20. Şi familiilor fiilor lui Chehat – leviţii rămaşi* dintre fiii lui Chehat – li s-au dat cetăţile din sorţul lor din seminţia lui Efraim.

21. Şi le-au dat cetatea de scăpare pentru ucigaş, Sihem*, cu împrejurimile sale, în ţinutul muntos al lui Efraim, şi Ghezer cu împrejurimile sale,

22. şi Chibţaim cu împrejurimile sale, şi Bet-Horon cu împrejurimile sale: patru cetăţi.

23. Şi din seminţia lui Dan: Elteche cu împrejurimile sale, şi Ghibeton cu împrejurimile sale,

24. şi Aialon cu împrejurimile sale, şi Gat-Rimon cu împrejurimile sale: patru cetăţi.

25. Şi din jumătatea seminţiei lui Manase: Taanac cu împrejurimile sale, şi Gat-Rimon cu împrejurimile sale: două cetăţi.

26. Toate cetăţile erau zece, cu împrejurimile lor, pentru familiile fiilor lui Chehat care au rămas.

27. Şi fiilor* lui Gherşon, din familiile leviţilor: din jumătatea seminţiei lui Manase au dat cetatea de scăpare pentru ucigaş, Golan*, în Basan, cu împrejurimile sale, şi Beeştra cu împrejurimile sale: două cetăţi.

28. Şi din seminţia lui Isahar: Chişion cu împrejurimile sale, Dabrat cu împrejurimile sale,

29. Iarmut cu împrejurimile sale, En-Ganim cu împrejurimile sale: patru cetăţi.

30. Şi din seminţia lui Aşer: Mişeal cu împrejurimile sale, Abdon cu împrejurimile sale,

31. Helcat cu împrejurimile sale, şi Rehob cu împrejurimile sale: patru cetăţi.

32. Şi din seminţia lui Neftali, cetatea de scăpare pentru ucigaş: Chedeş*, în Galileea, cu împrejurimile sale, şi Hamot-Dor cu împrejurimile sale, şi Cartan cu împrejurimile sale: trei cetăţi.

33. Toate cetăţile gherşoniţilor, după familiile lor, erau treisprezece cetăţi cu împrejurimile lor.

34. Şi familiilor fiilor lui Merari, celor rămaşi* dintre leviţi, le-au dat din seminţia lui Zabulon: Iocneam cu împrejurimile sale, Carta cu împrejurimile sale,

35. Dimna cu împrejurimile sale, Nahalal cu împrejurimile sale: patru cetăţi.

36. Şi, din seminţia lui Ruben: Beţer* cu împrejurimile sale, şi Iahţa cu împrejurimile sale,

37. Chedemot cu împrejurimile sale, şi Mefaat cu împrejurimile sale: patru cetăţi.

38. Şi din seminţia lui Gad, cetatea de scăpare pentru ucigaş: Ramot*, în Galaad, cu împrejurimile sale, şi Mahanaim* cu împrejurimile sale,

39. Hesbon cu împrejurimile sale, şi Iaezer cu împrejurimile sale: în total, patru cetăţi.

40. Toate cetăţile fiilor lui Merari, care au rămas din familiile leviţilor, după familiile lor şi sorţul lor, erau douăsprezece cetăţi.

41. Toate* cetăţile leviţilor în mijlocul stăpânirii fiilor lui Israel au fost patruzeci şi opt de cetăţi cu împrejurimile lor.

42. Fiecare dintre aceste cetăţi îşi avea împrejurimile ei de jur-împrejur: aşa erau toate cetăţile acestea.

Promisiunea împlinită

43. Şi Domnul i-a dat lui Israel toată ţara pe care jurase* s-o dea părinţilor lor; şi ei au stăpânit-o* şi au locuit în ea.

44. Şi Domnul le-a dat odihnă* de jur-împrejur, potrivit cu tot ce le jurase părinţilor lor; şi, dintre toţi vrăjmaşii lor, n-a stat un om* înaintea lor: Domnul i-a dat pe toţi vrăjmaşii lor în mâna lor.

45. N-a căzut* nici un cuvânt din toate cuvintele bune pe care le spusese Domnul către casa lui Israel: toate s-au împlinit.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)