Iosua

Capitolul 10

Marea luptă de la Gabaon

1. Şi a fost aşa: când a auzit Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, că Iosua luase cetatea Ai şi o nimicise cu desăvârşire, că făcuse cetăţii Ai* şi împăratului ei cum făcuse Ierihonului şi împăratului său şi că locuitorii din Gabaon* făcuseră pace cu Israel şi erau între ei,

2. s-au temut* foarte mult, pentru că Gabaonul era o cetate mare, ca una din cetăţile împărăteşti, şi era mai tare decât Ai şi toţi bărbaţii lui erau puternici.

3. Şi Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a trimis la Hoham, împăratul* Hebronului, la Piream, împăratul Iarmutului, la Iafia, împăratul Lachisului, şi la Debir, împăratul Eglonului, zicând:

4. „Suiţi-vă la mine şi ajutaţi-mă să batem Gabaonul, pentru că a făcut pace* cu Iosua şi cu fiii lui Israel“.

5. Şi cei cinci împăraţi ai amoriţilor*: împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului şi împăratul Eglonului s-au adunat şi s-au suit, ei şi toate oştirile lor, şi şi-au aşezat tabăra înaintea Gabaonului şi au făcut război împotriva lui.

6. Şi oamenii din Gabaon au trimis la Iosua în tabără* la Ghilgal, zicând: „Nu-ţi trage mâna de la robii tăi; suie-te repede la noi şi salvează-ne şi ajută-ne; pentru că toţi împăraţii amoriţilor care locuiesc în ţinutul muntos s-au adunat împotriva noastră“.

7. Şi Iosua s-a suit din Ghilgal, el şi tot poporul de război* împreună cu el şi toţi cei viteji în luptă.

8. Şi Domnul a zis lui Iosua: „Nu te teme* de ei, pentru că i-am dat în mâinile* tale: nici un om* dintre ei nu va sta înaintea ta“.

9. Şi Iosua a venit pe neaşteptate asupra lor: s-a suit din Ghilgal toată noaptea.

10. Şi Domnul i-a pus* în învălmăşeală înaintea fiilor lui Israel şi i-au măcelărit cu mare măcel la Gabaon; şi i-au urmărit pe drumul suişului Bet-Horonului* şi i-au bătut până la Azeca* şi până la Macheda.

11. Şi a fost aşa: când fugeau ei dinaintea lui Israel şi erau la coborâşul Bet-Horonului, Domnul a aruncat* din ceruri pietre mari asupra lor până la Azeca şi au murit. Mai mulţi erau cei care au murit de grindină decât cei pe care i-au ucis fiii lui Israel cu sabia.

Soarele şi luna se opresc

12. Şi Iosua a vorbit Domnului în ziua când Domnul i-a dat pe amoriţi înaintea fiilor lui Israel şi a zis în faţa lui Israel:

„Opreşte-te*, soare, asupra Gabaonului;

şi tu, lună, în Valea* Aialonului!“

13. Şi soarele s-a oprit şi luna a stat până ce naţiunea s-a răzbunat asupra vrăjmaşilor săi. Nu este scris acest lucru în cartea* lui IaşarSau „Cartea Dreptului“, ca în 2 Sam.1.18? Şi soarele a stat în mijlocul cerurilor şi nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă.

14. Şi n-a fost* zi ca aceasta nici înainte, nici după aceea, când Domnul să asculte de glasul unui om, pentru că Domnul lupta* pentru Israel.

15. Şi Iosua* şi tot Israelul împreună cu el s-au întors în tabără la Ghilgal.

Împăraţii amoriţi ucişi la Macheda

16. Şi acei cinci* împăraţi au fugit şi s-au ascuns în peşteră la Macheda.

17. Şi i s-a spus lui Iosua, zicând: „Cei cinci împăraţi au fost găsiţi ascunşi în peşteră la Macheda“.

18. Şi Iosua a zis: „Rostogoliţi pietre mari la gura peşterii şi puneţi oameni lângă ea, ca să-i păzească.

19. Şi nu vă opriţi, urmăriţi pe vrăjmaşii voştri şi bateţi-i pe cei mai de la urmă dintre eiLit. „tăiaţi coada lor“; nu-i lăsaţi să intre în cetăţile lor, pentru că Domnul Dumnezeul vostru i-a dat în mâna voastră“.

20. Şi a fost aşa: după ce Iosua şi fiii lui Israel i-au terminat de măcelărit cu foarte mare măcel, până i-au nimicit, cei care au scăpat dintre ei au intrat în cetăţile întărite.

21. Şi tot poporul s-a întors în pace în tabără la Iosua, la Macheda; nimeni nu şi-a mişcatLit. „nu şi-a ascuţit“ limba* lui împotriva vreunuia dintre fiii lui Israel.

22. Şi Iosua a zis: „Deschideţi gura peşterii şi aduceţi la mine pe cei cinci împăraţi din peşteră“.

23. Şi au făcut aşa şi au scos la el din peşteră pe cei cinci împăraţi: pe împăratul Ierusalimului, pe împăratul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachisului şi pe împăratul Eglonului.

24. Şi a fost aşa: după ce au adus pe acei împăraţi la Iosua, Iosua a chemat pe toţi bărbaţii lui Israel şi a zis căpeteniilor bărbaţilor de război care merseseră cu el: „Apropiaţi-vă, puneţi-vă picioarele* pe grumajii acestor împăraţi“. Şi s-au apropiat şi şi-au pus picioarele pe grumajii lor.

25. Şi Iosua le-a zis: „Nu vă temeţi*, nici nu vă înspăimântaţi, fiţi tari şi curajoşi, pentru că aşa* va face Domnul tuturor vrăjmaşilor voştri împotriva cărora luptaţi“.

26. Şi, după aceasta, Iosua i-a lovit şi i-a ucis şi i-a spânzurat* pe cinci lemne; şi au stat spânzuraţi pe lemne până seara.

27. Şi a fost aşa: la vremea apusului soarelui, Iosua a poruncit şi i-au coborât* de pe lemne şi i-au aruncat în peştera în care se ascunseseră şi au pus pietre mari la gura peşterii, până în ziua aceasta.

Cetăţi cucerite în partea de sud

28. Şi, în ziua aceea, Iosua a luat Macheda şi a lovit-o cu ascuţişul sabiei şi a nimicit* cu desăvârşire pe împăratul ei şi toate sufletele care erau în ea; n-a lăsat să scape nici unul şi a făcut împăratului din Macheda cum* făcuse împăratului Ierihonului.

29. Şi Iosua şi tot Israelul împreună cu el au trecut de la Macheda la Libna* şi s-au luptat împotriva Libnei.

30. Şi Domnul a dat-o şi pe ea şi pe împăratul ei în mâna lui Israel; şi a lovit-o cu ascuţişul sabiei, şi toate sufletele care erau în ea; n-a lăsat să scapeSau „n-a lăsat nici un supravieţuitor“ nici unul din ea şi a făcut împăratului ei cum făcuse împăratului Ierihonului.

31. Şi Iosua şi tot Israelul împreună cu el au trecut de la Libna la Lachis şi au aşezat tabăra împotriva lui şi s-au luptat cu el.

32. Şi Domnul a dat Lachisul în mâna lui Israel şi el l-a luat a doua zi şi l-a lovit cu ascuţişul sabiei pe el şi pe toate sufletele care erau în el, după toate cele ce făcuse Libnei.

33. Atunci Horam, împăratul Ghezerului*, s-a suit să ajute Lachisul. Şi Iosua l-a bătut, pe el şi pe poporul său, până n-a lăsat să-i scape nici unul.

34. Şi Iosua şi tot Israelul împreună cu el au trecut de la Lachis la Eglon; şi au aşezat tabăra împotriva lui şi s-au luptat cu el.

35. Şi l-au luat în ziua aceea şi l-au lovit cu ascuţişul sabiei şi au nimicit cu desăvârşire în ziua aceea toate sufletele care erau în el, după toate cele ce făcuseră Lachisului.

36. Şi Iosua şi tot Israelul împreună cu el s-au suit de la Eglon la Hebron* şi s-au luptat cu el.

37. Şi l-au luat şi l-au lovit cu ascuţişul sabiei, şi pe împăratul lui, şi toate cetăţile lui, şi toate sufletele care erau în el; n-au lăsat să scape nici unul, după toate cele ce făcuseră Eglonului. Şi l-au nimicit cu desăvârşire, pe el şi toate sufletele care erau în el.

38. Şi Iosua şi tot Israelul împreună cu el s-au întors spre Debir* şi s-au luptat cu el.

39. Şi l-au luat, şi pe împăratul lui, şi toate cetăţile lui, şi l-au lovit cu ascuţişul sabiei şi au nimicit cu desăvârşire toate sufletele care erau în el: n-au lăsat să scape nici unul; cum făcuseră Hebronului şi cum făcuseră Libnei şi împăratului ei, aşa au făcut Debirului şi împăratului său.

40. Şi Iosua a bătut toată ţara, ţinutul muntosSau „deluros“*, şi partea de sud, şi poalele munţilor, şi coasta dealurilor, şi pe toţi* împăraţii lor: n-a lăsat să scape nici unul, ci a nimicit cu desăvârşire tot ce sufla, cum* poruncise Domnul Dumnezeul lui Israel.

41. Şi Iosua i-a bătut de la Cades-Barnea până la Gaza* şi toată ţara* Gosen până la Gabaon.

42. Şi Iosua a luat dintr-o singură dată pe toţi aceşti împăraţi şi ţara lor, pentru că Domnul Dumnezeul lui Israel lupta* pentru Israel.

43. Şi Iosua şi tot Israelul împreună cu el s-au întors în tabără la Ghilgal.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)