Iosua

Capitolul 20

Cetăţile de scăpare

1. Şi Domnul a vorbit lui Iosua, zicând:

2. „Vorbeşte fiilor lui Israel, zicând: «Hotărâţi-văLit. „Daţi“ cetăţile* de scăpare despre care v-am vorbit prinLit. „prin mâna lui“ Moise,

3. ca să fugă acolo ucigaşul care a ucis pe un om fără premeditare, din greşeală; şi ele vă vor fi pentru a scăpa de răzbunătorul sângelui.

4. Şi el să fugă la una din cetăţile acestea şi să stea la intrarea porţii* cetăţii şi să spună în auzul bătrânilor acelei cetăţi cauza lui; şi ei să-l primeascăLit. „să-l adune“ la ei în cetate şi să-i dea un loc să locuiască între ei.

5. Şi dacă* răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu-l dea pe ucigaş în mâna lui, pentru că el l-a ucis pe aproapele său fără premeditare şi nu l-a urât mai înainte.

6. Şi să locuiască în cetatea aceasta până* va sta înaintea adunării pentru judecată, până la moartea marelui preot care va fi în zilele acelea. Atunci ucigaşul să se întoarcă şi să vină în cetatea sa şi în casa sa, în cetatea de unde a fugit»“.

7. Şi au sfinţitSau „au pus deoparte“ Chedeşul*, în Galileea, în ţinutul muntos al lui Neftali, şi Sihemul*, în ţinutul muntos al lui Efraim, şi Chiriat-Arba* sau HebronulPrietenie, Comuniune, în ţinutul muntos* al lui Iuda.

8. Şi, dincolo de Iordan, lângă Ierihon, spre răsărit, au hotărât Beţerul*, în pustiu, în podiş, din seminţia lui Ruben; şi Ramot*, în Galaad, din seminţia lui Gad; şi Golan*, în Basan, din seminţia lui Manase.

9. Acestea* au fost cetăţile hotărâte pentru toţi fiii lui Israel şi pentru străinul care locuieşte temporar printre ei, ca oricine ucide pe un om fără premeditare să fugă acolo şi să nu moară de mâna răzbunătorului sângelui, până* va sta înaintea adunării.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)