Apocalipsa

Capitolul 22

1. Şi mi-a arătat un râuUnele ms. ad. „curat“* de apă a vieţii, strălucitor ca cristalul, ieşind din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului.

2. În* mijlocul străzii ei şi a râului, de o parte şi de alta, era pomul* vieţii, făcând douăsprezece roade, dându-şi rodul în fiecare lună; şi frunzele pomului sunt pentru* vindecarea naţiunilor.

3. Şi nu* va mai fi nici un blestem, şi tronul* lui Dumnezeu şi al Mielului va fi în ea; şi robii Lui Îi vor sluji

4. şi* vor vedea faţa Lui şi* Numele Lui va fi pe frunţile lor.

5. Şi nu* va mai fi noapte, şi niciUnele ms. „nu vor avea“; alte ms. „nu au“ nevoie Unele ms. ad. „de lumină“de lampă şi de lumină de soareUnele ms. omit „de soare“, pentru că Domnul* Dumnezeu va lumina peste eiUnele ms. „îi va lumina“ şi* vor împărăţi în vecii vecilor.

Venirea Domnului Isus

6. Şi mi-a spus: „Aceste* cuvinte sunt sigureVrednice de crezut şi adevărate“. Şi Domnul Dumnezeul duhurilor profeţilorUnele ms. „sfinţilor profeţi“ a trimis* pe îngerul Său să arate robilor Săi cele care trebuie să aibă loc în curândLit. „repede“.

7. „Şi, iată*, Eu vin curândLit. „repede“! Ferice* de cine păzeşte cuvintele profeţiei cărţii acesteia!“

8. Şi eu, Ioan, sunt cel care am auzit şi am văzutUnele ms. „am văzut şi am auzit“ acestea. Şi, când am auzit şi am văzut, am căzut* ca să mă închin la picioarele îngerului care îmi arăta acestea.

9. Şi ·mi-a spus: „Vezi, nu face aceasta!“, Unele ms. ad. „pentru că“eu sunt împreună-rob cu tine şi cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei care păzesc cuvintele cărţii acesteia. Lui Dumnezeu închină-te“.

10. Şi* ·mi-a spus: „Nu pecetlui cuvintele* profeţiei cărţii acesteia. Pentru căUnele ms. omit „Pentru că“ timpul este aproape.

11. Cine* este nedrept să continue nedreptatea; şi cine este întinatLit. „spurcat“ să se întineze în continuare; şi cine este drept să practice în continuare dreptatea; şi cine este sfânt să fie sfinţit în continuare“.

12. „Iată, Eu vin curândLit. „repede“ şi răsplata* Mea este cu Mine, ca să* dau fiecăruia după cum va fiUnele ms. „este“ fapta lui.

13. Eu* sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel din urmă, Începutul şi SfârşitulUnele ms. „Începutul şi Sfârşitul, Cel dintâi şi Cel din urmă““.

14. Ferice* de cei care îşi spală haineleUnele ms. „care împlinesc poruncile Lui“, ca să aibă drept la* pomul vieţii şi* să intre pe porţi în cetate!

15. Afară* sunt câinii* şi vrăjitorii şi curvarii şi ucigaşii şi idolatrii şi oricine iubeşte şi practică minciuna.

16. „Eu*, Isus, am trimis pe îngerul Meu, ca să vă mărturisească acestea în adunări. Eu* sunt Rădăcina şi Vlăstarul lui David, Steaua* strălucitoareUnele ms ad. „şi“ de dimineaţă“.

17. Şi Duhul şi Mireasa* spun: „Vino!“ Şi cine aude să spună: „Vino!“ Şi* cine însetează să vină; şiUnele ms. omit cine vrea să ia apa vieţii fără plată.

18. Eu mărturisesc oricui aude cuvintele profeţiei cărţii acesteia: dacă* adaugă cineva la acestea, Dumnezeu îi va adăuga plăgile scrise în această carte.

19. Şi dacă scoate cineva din cuvintele cărţii profeţiei acesteia, Dumnezeu îi va scoate partea de la pomul vieţii şi din cetatea cea sfântă, cele scrise în această carte.

20. Cel care mărturiseşte acestea spune: „Da, Eu vin curândLit. „repede“!“ Amin! Vino*, Doamne Isuse!

21. Harul* DomnuluiUnele ms. ad. „nostru“ Isus HristosUnele ms. omit „Hristos“ fie cu toţiUnele ms. „cu voi“ sfinţiiUnele ms. „cu voi toţi“! AminUnele ms. omit „Amin“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)