Apocalipsa

Capitolul 21

Ceruri noi şi pământ nou

1. Şi am văzut* un cer nou şi un pământ nou, pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi trecuseră; şi marea nu mai ·era.

2. Şi am văzut* cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu, pregătită* ca o mireasă împodobită pentru soţul ei.

3. Şi am auzit din cerUnele ms. „din tron“ un glas puternic, spunând: „Iată, cortul* lui Dumnezeu este cu oamenii şi El va locuiA locui în cort cu ei, şi ei vor fi poporul SăuUnele ms. „popoarele Sale“, şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei, Dumnezeul lor.

4. Şi* ElUnele ms. „Dumnezeu“ va şterge orice lacrimă din ochii lor; şi* moarteUnele ms. „moartea“ nu va mai fi, nici întristare*, nici strigăt, nici chin nu va mai fi, pentru căUnele ms. omit „pentru că“ cele dintâi au trecut“.

5. Şi Cel* care ·şedea pe tron a spus: „Iată*, Eu fac toate noi“. Şi a spusLit. „spune“; unele ms. „îmi spune“: „Scrie, pentru că aceste* cuvinte sunt sigureVrednice de crezut şi adevărateUnele ms. „adevărate şi sigure““.

6. Şi mi-a spus: „S-a* împlinit! Unele ms. „Ele s-au împlinit!“ Eu* sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Eu îi voi da* celui care însetează din izvorul apei vieţii, fără plată.

7. Cel care învinge va moşteni acestea. Şi Eu* îi voi fi Dumnezeu şi el Îmi va fi fiu.

8. Dar* cât despre fricoşi şi necredincioşi şi păcătoşiUnele ms. omit „şi păcătoşi“ şi urâcioşi şi ucigaşi şi curvari şi vrăjitori şi idolatri şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul* care arde cu foc şi pucioasă, care este a doua moarte“.

Noul Ierusalim

9. Şi a venitUnele ms. ad. „la mine“ unul din cei* şapte îngeri, care avuseseră cele şapte potire, pline cu cele din urmă şapte plăgi, şi a vorbit cu mine, spunând: „Vino aici: îţi voi arăta mireasa*, soţia Mielului!“

10. Şi m-a dus, în* Duh, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea* cea sfântă, Ierusalimul, coborând din cer, de la Dumnezeu,

11. având* gloria lui Dumnezeu. StrălucireaSau „Luminătorul“ ei era asemenea unei pietre foarte preţioase, ca o piatră de iaspisJasp cristalin;

12. având un zid mare şi înalt; având douăsprezece* porţi şi la porţi doisprezece îngeri şi nume înscrise, care sunt ale celor douăsprezeceUnele ms. „sunt numele celor douăsprezece“ seminţii ale fiilor lui Israel.

13. Spre răsărit: trei porţi; şi spre nord: trei porţi; şi spre sud: trei porţi; şi spre apus, trei porţi.

14. Şi zidul cetăţii avea douăsprezece temelii, şi pe ele* erau douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.

15. Şi cel care vorbea cu mine avea* o trestie de aur ca măsură, ca să măsoare cetatea şi porţile ei şi zidul ei.

16. Şi cetatea este construită în formă de pătrat şi lungimea ei este cât lăţimea. Şi a măsurat cetatea cu trestia: douăsprezece mii de stadii; lungimea şi lăţimea şi înălţimea ei sunt egale.

17. Şi i-a măsurat zidul, o sută patruzeci şi patru de coţi, măsură a unui om, care este a îngerului.

18. Şi structura zidului ei eraJasp de iaspisUnele ms. omit; şi cetatea, de aur curat, asemenea sticlei curate;

19. Unele ms. ad. „şi“temeliile* zidului cetăţii erau împodobite cu tot felul de pietre preţioaseLit. „orice piatră preţioasă“: cea dintâi temelie, iaspisJasp; a doua, safir; a treia, calcedon; a patra, smarald;

20. a cincea, sardonix: a şasea, sardiu; a şaptea, crisolit; a opta, beril; a noua, topaz; a zecea, crisopraz; a unsprezecea, hiacint; a douăsprezecea, ametist.

21. Şi cele douăsprezece porţi erau douăsprezece perle. Fiecare poartă era dintr-o singură perlă. Şi strada cetăţii* era de aur curat, ca sticla transparentă.

22. Şi nu* am văzut templu în ea, pentru că Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic şi Mielul sunt templul eiLit. „Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic este templul ei, şi Mielul“.

23. Şi cetatea* nu are nevoie de soare, nici de lună, ca s-o luminezeLit. „ca să strălucească pentru ea“; pentru că a luminat-o gloria lui Dumnezeu şi lumina ei este Mielul.

24. Şi naţiunile* vor umbla în lumina ei şi împăraţii pământului îi vor aduce gloria lor.

25. Şi porţile ei nicidecum nu vor fi închise ziua, pentru că noapte* nu va fi acolo.

26. Şi i se vor aduce gloria şi onoarea naţiunilor.

27. Şi nimic* întinat nu va intra nicidecum în ea, nici cine practică urâciune şi minciună, ci numai cei scrişi în cartea* vieţii Mielului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)