Apocalipsa

Capitolul 3

Îngerului adunării din Sardes

1. Şi îngerului adunării din Sardes scrie-i: «Acestea le spune Cel* care are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele:

Ştiu lucrările tale – că ai numele că trăieşti, şi* eşti mort.

2. Fii veghetor şi întăreşte cele care rămân, care sunt aproape să moară, pentru că nu am găsit lucrările tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu.

3. Aminteşte-ţi* deci cum ai primit şi ai auzit şi păstrează şi pocăieşte-te!* Deci, dacă* nu vei veghea, voi veni ca un hoţUnele ms. ad. „asupra ta“ şi nicidecum nu vei ştiUnele ms. „nu ştii“ în ce ceas voi veni asupra ta.

4. Dar ai în Sardes câteva* nume care nu şi-au întinat veşmintele*; şi vor umbla cu Mine în* haine albe, pentru că sunt vrednici.

5. Învingătorul va fi* îmbrăcat în veşminte albe şi nicidecum nu-i voi şterge* numele din cartea* vieţii şi voi* mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Săi».

6. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune adunărilor.

Îngerului adunării din Filadelfia

7. Şi îngerului adunării din Filadelfia scrie-i: «Acestea le spune Cel* Sfânt, Cel* Adevărat, care are cheia* lui David, care* deschide şi nimeni nu va închide, şi care închide* şi nimeni nu va deschideSau „nu deschide“; un singur ms. are toate verbele din acest verset la prezent:

8. Ştiu lucrările tale: iată, am pusLit. „am dat“ înaintea ta o uşă* deschisă, pe care nimeni nu poate s-o închidă, pentru că ai puţină putere şi ai păzit Cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit Numele Meu.

9. Iată, îţi dau din sinagoga* lui Satan pe cei care spunUnele ms. „îşi zic“ că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată, îi* voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că Eu te-am iubit.

10. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării Mele, te* voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care va veni peste tot* pământul locuit, ca să-i încerce pe cei* care locuiesc pe pământ.

11. Unele ms. ad. „Iată“Eu vin* curândLit. „repede“: ţine cu tărie ceea ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa*.

12. Pe învingător îl voi face un stâlp* în templulGr. „naos“, templul propriu-zis (valabil în toate locurile din Cartea Apocalipsa) Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi afară nicidecum; şi voi scrie* pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul* Ierusalim, care coboară din cer, de la Dumnezeul Meu, şi* Numele Meu cel nou».

13. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune adunărilor.

Îngerului adunării din Laodiceea

14. Şi îngerului adunării din Laodiceea scrie-i: «Acestea* le spune Cel care este Amin, Martorul* credincios şi adevărat, Începutul* creaţiei lui Dumnezeu:

15. Ştiu lucrările tale, că nu eşti nici rece, nici în clocot; aş vrea să fi fost rece sau în clocot.

16. Astfel, pentru că eşti căldicel – şi nici rece, nici în clocot – te voi vărsa din gura Mea.

17. Pentru că spui: Sunt bogat* şi m-am îmbogăţit şi n-am nevoie de nimic! şi nu ştii că tu eşti cel nenorocit şi de plâns şi sărac şi orb şi gol;

18. te sfătuiesc să* cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să fii bogat, şi haine* albe, ca să fii îmbrăcat şi să nu se arate ruşinea goliciunii tale, şi alifie pentru ochi, să-ţi ungi ochii, ca să vezi.

19. Eu îi mustru* şi îi disciplinez pe toţi câţi îi iubesc; fii plin de râvnă deci şi pocăieşte-te!

20. Iată, Eu stau* la uşă şi bat; dacă* va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi* intra la el şi voi cinaUnele ms. „voi şi intra la el, voi şi cina“ cu el, şi el cu Mine.

21. Învingătorului îi* voi da să şadă cu Mine pe tronul Meu, după cum şi Eu am învins şi M-am aşezat cu Tatăl Meu pe tronul Său».

22. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune adunărilor“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)