Apocalipsa

Capitolul 19

Nunta Mielului

1. După acestea am auzit* în cer ca un glas puternic de mulţime mare, spunând: „Aleluia! Mântuirea* şi gloriaUnele ms. ad. „şi onoarea“ şi puterea sunt ale Unele ms. ad. „Domnului“Dumnezeului nostru!

2. pentru că adevărate* şi drepte sunt judecăţile Lui; pentru că a judecat-o pe curva cea mare, care a stricat pământul cu curvia ei, şi a răzbunat* sângele robilor Săi din mâna ei“.

3. Şi a doua oară au spus: „Aleluia! Şi fumul* ei se ridică în vecii vecilor!“

4. Şi cei* douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi vii s-au prosternat şi s-au închinat lui Dumnezeu, care şade pe tron, spunând: „Amin*! Aleluia!“

5. Şi un glas a ieşit dinUnele ms. „de la“ tron, spunând: „Lăudaţi* pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, şiUnele ms. omit cei care vă temeţi de El, mici* şi mariUnele ms. „şi cei mici şi cei mari“!“

6. Şi* am auzit ca un glas demulţime mare şi ca un glas de ape multe şi ca un glas de tunete puternice, spunând: „Aleluia! Pentru că Domnul* Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, a început să împărăţească.

7. Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-I dăm glorie, pentru că* nunta Mielului a venit şi soţia Lui s-a pregătit.

8. Şi i s-a dat* să se îmbrace în in subţire, strălucitor şiUnele ms. omit curatUnele ms. „curat şi strălucitor““, pentru că inul* subţire sunt faptele drepteLit. „dreptăţile“ ale sfinţilor.

9. Şi ·mi-a spus: „Scrie: Ferice* de cei chemaţi la cina nunţii Mielului!“ Şi ·mi-a spus: „Acestea* sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu!“

10. Şi am căzut* la picioarele lui, ca să mă închin lui. Şi ·mi-a spus: „Vezi, nu* face aceasta! Eu sunt împreună-rob cu tine şi cu fraţii tăi, care au* mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu să I te închini! Pentru că mărturia lui Isus este duhul profeţiei“.

Învingerea fiarei şi a falsului profet

11. Şi* am văzut cerul deschis: şi iată un cal* alb şi Cel care şedea pe el este numitUnele ms. omit Credincios* şi Adevărat; şi El judecă* şi Se luptă cu dreptate.

12. Şi ochii* Lui suntUnele ms. ad. „ca“ o flacără de foc şi pe capul* Lui sunt multe coroane, având* un nume scrisUnele ms. „scrise nume şi un nume scris“, pe care nu-l ştie nimeni, decât El;

13. şi este îmbrăcat* cu o haină înmuiată înSau „stropită cu“ sânge; şi numele Lui esteLit. „se cheamă“: „Cuvântul* lui Dumnezeu“.

14. Şi oştirile din cer Îl urmau pe cai albi, îmbrăcate* în in subţire, alb şi curat.

15. Şi din* gura Lui ·ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuriUnele ms. omit „cu două tăişuri“, ca să lovească naţiunile cu ea; şi El le va păstori* cu un toiag de fier; şi* El ·va călca teascul vinului furiei mâniei lui Dumnezeu Cel Atotputernic.

16. Şi are un numeUnele ms. „numele“ scris pe haina şi pe coapsa Lui: „Împărat* al împăraţilor şi Domn al domnilor“.

17. Şi am văzut unLit. „un singur“ înger care stătea în soare; şi a strigat cu glas tare, spunând tuturor păsărilor care zboară în mijlocul cerului: „Veniţi*, adunaţi-vă la marea cină a lui Dumnezeu,

18. ca* să mâncaţi carnea împăraţilor şi carnea comandanţilor şi carnea oamenilor puternici şi carnea cailor şi a celor care stau pe ei şi carnea tuturor, şi liberi şi robi, şi mici şi mari!“

19. Şi* am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştirile lor adunate să lupte împotriva Celui care ·şedea pe cal şi împotriva oştirii Lui.

20. Şi* fiara a fost prinsă, şi falsul profet care era cu ea, care făcuse înaintea ei semnele prin care îi înşelase pe cei care au primit semnul fiarei şi pe cei care* s-au închinat chipului ei. Cei* doi au fost aruncaţi de vii în iazul de foc care* arde cu pucioasă;

21. şi ceilalţi au fost ucişi cu sabia Celui care ·şedea pe cal, sabie care ·ieşea din gura Lui; şi toate păsările s-au* săturat din carnea lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)