Apocalipsa

Capitolul 6

Deschiderea primelor şase peceţi

1. Şi am* văzut când a deschis Mielul una din cele şapte peceţiUnele ms. „una dintre peceţi“ şi am auzit pe una* din cele patru făpturi vii spunând cu glas ca de tunet: „VinoUnele ms. „Vino şi vezi“ (valabil în întreg capitolul)!“

2. Şi am văzut: şi iată un cal* alb şi cel* care şedea pe el, avea un arc; şi i* s-a datTimpul nu este precizat o cunună şi a ieşitTimpul nu este precizat învingător şi ca să învingă.

3. Şi, când a deschis pecetea a doua, am auzit pe a doua făptură vie spunând: „Vino!“

4. Şi* a ieşitTimpul nu este precizat un altul, un cal roşuRoşu aprins, şi celui care şedea pe el i s-a dat să ia pacea de pe pământ şi ca să se înjunghie unii pe alţii; şi i s-a dat o sabie mare.

5. Şi, când a deschis pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie spunând: „Vino!“ Şi am văzut: şi iată un cal negru şi cel care şedea pe el avea o balanţă în mâna sa.

6. Şi am auzit ceva ca un glas în mijlocul celor patru făpturi vii, spunând: „O măsură de grâu, un dinar; şi trei măsuri de orz, un dinar; şi nu vătăma untdelemnul* şi vinul!“

7. Şi, când a deschis pecetea a patra, am auzit pe cea de-a patra făptură vieUnele ms. „glasul celei de-a patra făpturi vii“ spunând: „Vino!“

8. Şi am văzut: şi iată un cal* gălbuiPaloarea morţii; şi numele celui care şedea pe el era MoarteaUnele ms. „Moarte“; şi Locuinţa morţilorGr. „hades“ urmaUnele ms. „urmează“ cu el; şi i s-a datUnele ms. „li s-a dat“ autoritate peste a patra parte a pământului, ca să* omoare cu sabie şi cu foamete şi cu moarte şi* prin fiarele pământului.

9. Şi, când a deschis pecetea a cincea, am văzut sub altar* sufletele* celor înjunghiaţi pentru* Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia* pe care au dat-o;

10. şi strigau cu glas tare, spunând: „Până* când, o, Stăpâne, sfânt* şi adevărat, nu* judeci şi nu răzbuni sângele nostru asupra celor care locuiesc pe pământ?“

11. Şi fiecăruiaUnele ms. omit i s-a dat o hainăMantie lungă* albăUnele ms. „li s-au dat haine albe“; şi li s-a spus să* se mai odihnească puţin timpUnele ms. omit „puţin timp“, până se va împlini şi numărul celor împreună-robi cu ei şi al fraţilor lor, cei care urmau să fie ucişi ca şi ei.

12. Şi am văzut când a deschis pecetea a şasea: şiUnele ms. ad. „iată“* s-a făcut cutremur mare şi soarele* s-a făcut negru ca un sac de păr şi luna s-a făcut toată ca sângele

13. şi* stelele cerului au căzut pe pământ, cum îşi aruncă un smochin scuturat de un vânt puternic smochinele sale târziiUnele ms. „ca un smochin scuturat de un vânt puternic aruncându-şi smochinele sale târzii“.

14. Şi cerul* s-a îndepărtat ca o carteCarte mică, sul făcută sul şi toţi* munţii şi insulele s-au mutat din locurile lor.

15. Şi împăraţii pământului şi cei mari şi comandanţii şi cei bogaţi şi cei puternici şi orice rob şi oriceUnele ms. omit om liber s-au* ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor;

16. şi* ·spuneau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui care şade pe tron şi de mânia Mielului;

17. pentru că* a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi* cine poate sta în picioare?“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)