Apocalipsa

Capitolul 17

Babilonul

1. Şi unul* din cei şapte îngeri, care aveau cele şapte potire, a venit şi a vorbit cu mine, spunândUnele ms. „spunându-mi“: „Vino aici; îţi voi arăta* sentinţa curvei* celei mari, care* şade pe apele cele multeUnele ms. „pe ape multe“,

2. cu* care au curvit împăraţii pământului; şi cei care locuiesc pe pământ au fost îmbătaţi* de vinul curviei ei!“

3. Şi m-a dus în duh într-un* pustiu; şi am văzut o femeie stând pe o fiară* stacojieRoşu aprins, plină de nume* de hulă, având* şapte capete şi zece* coarne.

4. Şi femeia era îmbrăcată* cu purpură şi stacojiu, şi împodobită* cu aur şiUnele ms. omit pietre preţioase şi perle, având* în mâna ei un pahar de aur, plin* de urâciuni şi de necurăţiile curviei eiUnele ms. ad. „şi ale pământului“; alte ms. „necurăţiile curviei pământului“;

5. şi pe fruntea ei avea scris un nume: „Taină*, Babilonul cel* mare, mama* curvelor şi a urâciunilor pământului“.

6. Şi am văzut* femeia îmbătată de* sângele sfinţilor şi de sângele martorilor* lui Isus. Şi, văzând-o, m-am minunat cu mare uimire.

7. Şi îngerul mi-a spus: „Pentru ce te-ai minunat? Eu îţi voi spune taina femeii şi a fiarei care o poartă, care are cele şapte capete şi cele zece coarne.

8. Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi urmează* să se ridice din Adânc şi să* meargăUnele ms. „merge“ la pieire; şi cei care locuiesc pe pământ, ale* căror nume nu sunt scriseUnele ms. „al căror nume nu este scris“ de la întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor minuna* văzând fiara că era, dar nu este, şi va veniSau „va fi prezentă“.

9. Aici* este mintea care are înţelepciune: cele* şapte capete sunt şapte munţi, pe care şade femeiaLit. „şapte munţi, unde femeia şade pe ei“.

10. Şi sunt şapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt nu a venit încă; iar când va veni, trebuie să rămână puţin.

11. Şi fiara care era şi nu este, ea, de asemenea, este un al optulea şi este dintre cei şapte şi merge la pieire.

12. Şi cele* zece coarne, pe care le-ai văzut, sunt zece împăraţi, care n-au primit încă împărăţie, ci primesc autoritate, ca împăraţi, un ceas împreună cu fiara.

13. Aceştia sunt într-un gând şi îi dau puterea şi autoritatea lor fiarei.

14. Aceştia* vor lupta împotriva Mielului şi Mielul îi va învinge; pentru că* El este Domn al domnilor şi Împărat al împăraţilor şi* cei care sunt cu El sunt chemaţi şi aleşi şi credincioşi“.

15. Şi ·mi-a spus: „Apele* pe care le-ai văzut, unde şade curva, sunt* popoare şi mulţimi şi naţiuni şi limbi.

16. Şi cele zece coarne, pe care le-ai văzut, şi fiara, aceştia o vor urî* pe curvă şi o vor face pustie şi goală* şi carnea ei o vor mâncaLit. „cărnurile ei le vor mânca“ şi pe ea o vor arde* în foc;

17. pentru că* Dumnezeu a pus în inimileLit. „a dat inimilor“ lor să împlinească gândul Său şi să împlinească unul şi acelaşi gândUnele ms. omit „şi să împlinească unul şi acelaşi gând“ şi să dea împărăţia lor fiarei, până* se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu.

18. Şi femeia pe care ai văzut-o este cetatea* cea mare, care* are împărăţia peste împăraţii pământului“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)