Apocalipsa

Capitolul 4

Tronul lui Dumnezeu

1. După acestea am văzut: şi iată o uşă deschisă în cer, şi glasul* dintâi, ca de trâmbiţă, pe care l-am auzit vorbind cu mine, spunând: „Suie-te* aici şi-ţi* voi arăta cele ce trebuie să aibă loc după acestea“.

2. Unele ms. ad. „Şi“Îndată am* fost în Duh; şi iată, un tron* era aşezat în cer şi pe tron şedea Cineva.

3. Şi Cel care şedea era asemenea unei pietre de iaspisJasp şi de sardiu la înfăţişare; şi de jur-împrejurul tronului era un curcubeu*, asemenea smaraldului la vedere.

4. Şi de jur-împrejurul* tronului, douăzeci şi patru de tronuri, şi pe tronuri şedeau Unele ms. ad. „cei“douăzeci şi patru de bătrâniUnele ms. „douăzeci şi patru de tronuri, şi bătrâni şedeau“ îmbrăcaţi* în haine albe; şi* pe capetele lor erau cununi de aur.

5. Şi din tron ieşeau fulgere* şi glasuri şi tuneteUnele ms. „tunete şi glasuri“; şi iată şapte făclii de foc, arzând* înaintea tronului, care sunt cele* şapte Duhuri ale lui Dumnezeu;

6. şi înaintea tronului era ca o mare* de sticlă, asemenea cristalului; şi în* mijlocul tronului şi în jurul tronului, patru făpturi vii, pline* de ochi pe dinainte şi pe dinapoi;

7. şi cea* dintâi făptură vie, asemenea unui leu; şi cea de-a doua făptură vie, asemenea unui viţel; şi cea de-a treia făptură vie, având faţa caUnele ms. omit de om; şi cea de-a patra făptură vie, asemenea unui vultur zburând.

8. Şi cele patru făpturi vii, fiecare din ele având câte şase* aripi, erau pline de ochi de jur-împrejur şi pe dinăuntru; şi zi şi noapte nu ·încetau spunând: „Sfânt*, Sfânt, Sfânt este Domnul* Dumnezeu, Cel Atotputernic, care* era şi care este şi care vine!“

9. Şi, când făpturile vii dădeauÎn original verbul este la timpul viitor glorie şi onoare şi mulţumire Celui care şedea pe tron, care* este viu în vecii vecilor,

10. cei* douăzeci şi patru de bătrâni se prosternauÎn original verbul este la timpul viitor înaintea Celui care şedea pe tron şi se închinauÎn original verbul este la timpul viitor Celui care este viu în vecii vecilor şi* aruncauÎn original verbul este la timpul viitor înaintea tronului cununile lor, spunând:

11. „Vrednic* eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti gloria şi onoarea şi puterea, pentru că* Tu eşti Acela care ai creat toate şi datorită voii Tale ele erauUnele ms. „sunt“ şi au fost create!“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)