Apocalipsa

Capitolul 8

Deschiderea peceţii a şaptea. Primele patru trâmbiţe

1. Şi, când a deschis* pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în cer cam o jumătate de oră.

2. Şi* i-am văzut pe cei şapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu şi* li s-au dat şapte trâmbiţe.

3. Şi un alt înger a venit şi a stat lângă altar, având o tămâietoare de aur; şi i s-a dat tămâie multă, ca să o deaAdauge rugăciunilor* tuturor sfinţilor, pe altarul* cel de aur care era înaintea tronului.

4. Şi fumul* tămâiei s-a suit cu rugăciunile sfinţilor, din mâna îngerului, înaintea lui Dumnezeu.

5. Şi îngerul a luat tămâietoarea şi a umplut-o din focul altarului; şi a aruncat peLit. „spre“ pământ; şi s-au* făcut glasuri şi tunete şi fulgereUnele ms. „tunete şi glasuri şi fulgere“; alte ms. „tunete şi fulgere şi glasuri“ şi un cutremur*.

6. Şi cei şapte îngeri, care aveau cele şapte trâmbiţe, s-au pregătit să sune din trâmbiţe.

7. Şi cel dintâiUnele ms. ad. „înger“ a sunat din trâmbiţă: şi* s-a făcut grindină şi foc amestecat cu sânge şi au fost aruncateSau „a fost aruncat“ peLit. „spre“* pământ; şi a treia parte a pământului a fost arsă; şi a treia parte din copaci* a fost arsă, şi toată iarba verde a fost arsă.

8. Şi al doilea înger a sunat din trâmbiţă: şi* ca un munte mare aprins de foc a fost aruncat în* mare; şi a treia parte din mare a* devenit sânge;

9. şi a murit a treia parte din făpturile care erau în mare, care aveau viaţă; şi a treia parte din corăbii a fost nimicită.

10. Şi al treilea înger a sunat din trâmbiţă: şi* a căzut din cer o stea mare, arzând ca o făclie; şi* a căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor.

11. Şi numele stelei* esteLit. „se numeşte“ Pelin; şi* a treia parte din ape a devenit pelin şi mulţi dintre oameni au murit din cauza apelor, pentru că se făcuseră amare.

12. Şi al* patrulea înger a sunat din trâmbiţă: şi a fost lovită a treia parte din soare şi a treia parte din lună şi a treia parte din stele, ca să fie întunecată a treia parte din ele şi ziua să nu-şi arate a treia parte din ea şi noaptea tot aşa.

13. Şi am văzut: şi am* auzit un vulturUnele ms. „un înger“ zburând în mijlocul cerului, spunând cu glas tare: „Vai*, vai, vai de cei care locuiesc pe pământ, din cauza celorlalte glasuri de trâmbiţă ale celor trei îngeri care urmează să sune din trâmbiţă!“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)