Cartea a doua a lui SamuelSau „CARTEA A DOUA A ÎMPĂRAŢILOR“

Capitolul 23

Cele din urmă cuvinte ale lui David

1. Şi acestea sunt cele din urmă cuvinte ale lui David:

David, fiul lui Isai, zice,

şi omul* care a fost ridicat în înălţime –

unsul* Dumnezeului lui Iacov

şi psalmistul plăcut al lui Israel – zice:

2. „Duhul* Domnului a vorbit prin mine

şi cuvântul Lui a fost pe limba mea.

3. Dumnezeul lui Israel a zis,

Stânca* lui Israel mi-a vorbit:

«Cel care stăpâneşte* pesteSau „între“ oameni va fi drept,

stăpânind în temere* de Dumnezeu;

4. Şi va fi ca* lumina dimineţii, ca răsăritul soarelui,

o dimineaţă fără nori,

când din strălucirea soarelui, după ploaie,

iarba verde încolţeşte din pământ.

5. Cu adevărat, casa mea nu este aşa înaintea lui Dumnezeu!

Totuşi, El a făcut* cu mine un legământ pentru totdeauna,

bine rânduit în toate şi statornic;

pentru că nu va face El să crească toată salvarea mea şi buna plăcere? Sau „pentru că aceasta este toată salvarea mea şi toată dorinţa, deşi El n-o face să crească.“

6. Dar cei ai lui Belial vor fi cu toţii ca* spinii de aruncat,

pentru că nu pot fi luaţi cu mâna.

7. Şi omul care se atinge de ei se înarmează cu fier şi cu mâner de suliţă;

şi vor fi arşi* de tot cu foc, la locul lor»“.

Vitejii lui David

8. Acestea sunt numele* vitejilor pe care-i avea David: Ioşeb-Basşebet tahchemonitul, mai-marele căpeteniilor: el era Adino eznitul; care a fost împotrivaSau „şi-a ridicat suliţa împotriva“ a opt sute, omorâţi deodată.

9. Şi, după el, Eleazar, fiul lui Dodo*, fiul unui ahohitSau „fiul lui Ahohi“*; el era unul din cei trei viteji care erau cu David, când i-au înfruntat pe filistenii care erau adunaţi acolo la luptă şi se suiseră bărbaţii lui Israel.

10. El s-a ridicat* şi i-a bătut pe filisteni, până i-a obosit mâna şi i s-a lipit mâna de sabie – şi Domnul a lucrat o mare victorie* în ziua aceea – şi poporul s-a întors după el numai pentru a lua prada*.

11. Şi, după el, a fost Şama*, fiul lui Aghe, hararitul. Şi filistenii* se adunaseră în ceată şi acolo era un ogor plin de linte. Şi poporul fugise dinaintea filistenilor.

12. Şi el s-a aşezat în mijlocul ogorului şi l-a apărat şi i-a bătut pe filisteni. Şi Domnul a adus o mare salvare.

13. Şi trei* dintre cei treizeci de capi au coborât şi au venit pe timpul culesului la David, în peştera* Adulam, şi ceata filistenilor îşi aşezase tabăra în Valea* Refaim.

14. Şi David era atunci în cetăţuie*; şi straja filistenilor era atunci în Betleem.

15. Şi David a dorit şi a zis: „O, de mi-ar da cineva de băut apă din fântâna care este la poarta din Betleem!“

16. Şi cei trei viteji au pătruns prin tabăra filistenilor şi au scos apă din fântâna care este la poarta din Betleem şi au luat-o şi au dus-o lui David. Şi el n-a vrut s-o bea, ci a turnat-o ca dar de băutură Domnului.

17. Şi a zis: „Departe de mine, Doamne, să fac aceasta. Să beau eu sângele* oamenilor care s-au dus cu riscul vieţilor lor?“ Şi n-a vrut să bea. Aceste lucruri le-au făcut cei trei viteji.

18. Şi Abişai*, fratele lui Ioab, fiul Ţeruiei, era căpetenia celor trei. Şi el şi-a ridicat suliţa împotriva a trei sute şi i-a ucis. Şi el avea un nume între cei trei.

19. Nu era el cel mai preţuit între cei treiUnele ms. „treizeci“? Deci a fost făcut căpetenie a lor, dar n-a ajuns ca primii trei.

20. Şi Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om viteaz, mare în fapte, era din Cabţeel*. El i-a ucis* pe cei doi leiSau „mari eroi“; ebr. „ariel“ (leu al lui Dumnezeu) din Moab. Şi a coborât şi a ucis un leu în mijlocul unei gropi într-o zi cu zăpadă.

21. Şi a ucis pe un egiptean, un bărbat voinic la înfăţişare. Şi în mâna egipteanului era o suliţă şi a coborât la el cu un toiag şi a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a omorât chiar cu suliţa sa.

22. Acestea le-a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; şi avea un nume între cei trei viteji.

23. El era mai preţuit decât cei treizeci, dar n-a ajuns cât primii trei. Şi David l-a pus peste garda* saSau „în consiliul (sfatul) său“.

24. Asael*, fratele lui Ioab, era unul din cei treizeci; Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem;

25. Şama* haroditul; Elica haroditul;

26. Heleţ peletitul; Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa;

27. Abiezer din Anatot; Mebunai huşatitul;

28. Ţalmon ahohitul; Maharai din Netofa;

29. Heleb, fiul lui Baana, din Netofa; Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin;

30. Benaia piratonitul; Hidai, de la Nahale-GaaşSau „pâraiele Gaaş“*;

31. Abi-Albon arbatitul; Azmavet barhumitul;

32. Eliahba şaalbonitul; Bene-Iaşen; Ionatan;

33. Şama* hararitul; Ahiam, fiul lui Şarar, araritul;

34. Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul maacatitului; Eliam, fiul lui Ahitofel*, din Ghilo;

35. Heţrai* carmelitul; Paarai arbitul;

36. Igheal, fiul lui Natan, de la Ţoba*; Bani gaditul;

37. Ţelec amonitul; Naharai din Beerot, purtătorul armelor lui Ioab, fiul Ţeruiei;

38. Ira* ietritul; Gareb ietritul;

39. Urie* hetitul: treizeci şi şapte de toţi.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)