Cartea a doua a lui SamuelSau „CARTEA A DOUA A ÎMPĂRAŢILOR“

Capitolul 5

David împărat peste tot Israelul

1. Şi toate seminţiile lui Israel au venit la David în Hebron şi au vorbit, zicând: „Iată, suntem osul* tău şi carnea ta.

2. Mai înainte, când Saul era împărat peste noi, tu* erai cel care conduceai afară şi aduceai înăuntru pe Israel. Şi Domnul ţi-a zis: «Tu vei fi păstorul* poporului Meu, Israel, şi tu vei fi conducătorul* lui Israel»“.

3. Deci toţi bătrânii* lui Israel au venit la împărat, în Hebron. Şi împăratul David a făcut legământ* cu ei în Hebron înaintea* Domnului. Şi l-au uns pe David împărat peste Israel.

4. David era de treizeci* de ani când s-a făcut împărat; el a împărăţit* patruzeci de ani.

5. În Hebron a împărăţit* şapte ani şi şase luni peste Iuda şi în Ierusalim a împărăţit treizeci şi trei de ani peste tot Israelul şi Iuda.

David cucereşte Ierusalim

6. Şi împăratul a mers cu oamenii săi la Ierusalim* împotriva iebusiţilor*, locuitorii ţării. Şi ei i-au vorbit lui David, zicând: „Nu vei intra aici; pentru că până şi orbii şi ologii îţi vor fi împotrivă! Lit. „te vor da înapoi“; sau „Nu vei intra aici, decât dacă vei da afară orbii şi ologii!““ Vrând să zică: „David nu va intra nicidecum aici“.

7. Şi David a luat cetăţuia Sionului, care este cetatea* lui David.

8. Şi David a zis în ziua aceea: „Oricine va bate pe iebusiţi* şi se va sui spre canalul de apă, să arunce în el şi pe ologi şi pe orbi, urâţi de sufletul lui David…!“ De aceea se zice: „Orbul şi ologul nu vor intra în casă“.

9. Şi David a locuit în cetăţuie şi a numit-o cetatea* lui David. Şi David a zidit întărituri de jur-împrejur, de la MiloBastion, Fortificaţie şi spre interior.

10. Şi David ajungea din ce în ce mai mare, pentru că Domnul* Dumnezeul oştirilor era cu* el.

Casa lui David

11. Şi Hiram*, împăratul Tirului, a trimis soli la David şi lemn de cedru şi tâmplari şi zidari; şi ei au zidit o casă lui David.

12. Şi David a cunoscut că Domnul îl întărea împărat peste Israel şi că înălţa* împărăţia sa pentru poporul* Său Israel.

13. Şi David şi-a mai luat* ţiitoare şi soţii din Ierusalim, după ce a venit de la Hebron; şi lui David i s-au mai născut fii şi fiice.

14. Şi acestea sunt numele* celor care i s-au născut în Ierusalim: Şamua şi Şobab şi Natan şi Solomon*

15. şi Ibhar şi Elişua şi Nefeg şi Iafia

16. şi Elişama* şi Eliada şi Elifelet.

David învinge pe filisteni

17. Şi, când au auzit filistenii* că-l unseseră pe David împărat peste Israel, toţi filistenii s-au suit să-l caute pe David; şi David a auzit şi a coborât* în cetăţuie.

18. Şi filistenii veniseră şi se răspândiseră în Valea* Refaim.

19. Şi David a întrebat* pe Domnul, zicând: „Să mă sui împotriva filistenilor? Îi vei da în mâna mea?“ Şi Domnul a zis* lui David: „Suie-te! Pentru că voi da negreşit pe filisteni în mâna ta“.

20. Şi David a venit la Baal-Peraţim* şi David i-a bătut acolo. Şi el a spus: „Domnul a rupt pe vrăjmaşii mei înaintea mea ca ruperea de ape“. De aceea a pus numele locului aceluia Baal-PeraţimLocul ruperilor sau Stăpânul spărturilor.

21. Şi şi-au lăsat acolo idolii lor şi David şi oamenii săi i-au luat*.

22. Şi filistenii* s-au suit din nou şi s-au răspândit în Valea Refaim.

23. Şi David a întrebat* pe Domnul. Şi El a zis: „Să nu te sui; înconjoară-i prin spate şi să mergi asupra lor în dreptul duzilor.

24. Şi va fi aşa: când vei auzi în vârfurile duzilor un vuiet* de umblet, grăbeşte-te, pentru că atunci Domnul a ieşit* înaintea ta, ca să bată tabăraSau „armata“ filistenilor“.

25. Şi David a făcut aşa cum îi poruncise Domnul şi a bătut pe filisteni, de la Gheba* până la Ghezer*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)