Cartea a doua a lui SamuelSau „CARTEA A DOUA A ÎMPĂRAŢILOR“

Capitolul 13

Amnon şi Tamar

1. Şi a fost aşa: după aceasta, Absalom*, fiul lui David, avea o soră frumoasă, al cărei nume era TamarPalmier*. Şi Amnon*, fiul lui David, o iubea.

2. Şi Amnon era atât de chinuit, că a căzut bolnav după Tamar, sora sa; pentru că era fecioară şi era greu în ochii lui Amnon să-i facă ceva.

3. Dar Amnon avea un prieten al cărui nume era Ionadab, fiul lui Şimea*, fratele lui David. Şi Ionadab era un om foarte şiret.

4. Şi el i-a zis: „Fiu al împăratului, de ce te usuci dimineaţă după dimineaţă? Nu vrei să-mi spui?“ Şi Amnon i-a zis: „O iubesc pe Tamar, sora lui Absalom, fratele meu“.

5. Şi Ionadab i-a zis: „Culcă-te în patul tău şi prefă-te bolnav; şi, când va veni tatăl tău să te vadă, spune-i: «Să vină, te rog, Tamar, sora mea, şi să-mi dea mâncare şi să pregătească mâncarea înaintea ochilor mei, ca s-o văd şi să mănânc din mâna ei»“.

6. Şi Amnon s-a culcat şi s-a prefăcut bolnav. Şi, când a venit împăratul să-l vadă, Amnon a zis împăratului: „Să vină Tamar, sora mea, te rog, şi să-mi facă două turte* înaintea ochilor mei, ca să mănânc din mâna ei“.

7. Şi David a trimis acasă la Tamar şi a zis: „Du-te, te rog, în casa lui Amnon, fratele tău, şi pregăteşte-i de mâncare“.

8. Şi Tamar s-a dus în casa lui Amnon, fratele ei; şi el era culcat. Şi ea a luat plămădeală şi a frământat şi a pregătit turte înaintea ochilor lui şi a copt turtele.

9. Şi a luat tigaia şi le-a răsturnat înaintea lui; dar el n-a vrut să mănânce. Şi Amnon a zis: „Să iasă* de la mine orice om!“ Şi orice om a ieşit de la el.

10. Şi Amnon a zis Tamarei: „Adu mâncarea în cameră, ca să mănânc din mâna ta“. Şi Tamar a luat turtele pe care le făcuse şi le-a adus lui Amnon, fratele ei, în cameră.

11. Şi i le-a adus aproape, ca să mănânce; şi el a apucat-o* şi i-a zis: „Vino, culcă-te cu mine, sora mea!“

12. Iar ea i-a zis: „Nu, fratele meu, nu mă înjosi, pentru că un astfel* de lucru nu trebuie făcut în Israel: nu face această nebunie*.

13. Şi unde îmi voi duce eu ruşinea? Şi tu vei fi ca un nebun în Israel. Şi acum, te rog, vorbeşte împăratului, pentru că nu mă va opri* să fiu a ta“.

14. Însă el n-a vrut să asculte de glasul ei: ci, fiind mai tare decât ea, a înjosit-o* şi s-a culcat cu ea.

15. Şi Amnon a urât-o cu o ură foarte mare, pentru că ura cu care a urât-o a fost mai mare decât dragostea cu care o iubise. Şi Amnon i-a zis: „Ridică-te, pleacă!“

16. Şi ea i-a zis: „Nu aşa, pentru că acest rău de a mă alunga este mai mare decât celălalt pe care mi l-ai făcut“.

17. Dar el n-a vrut s-o asculte. Şi a chemat pe tânărul său care-i slujea şi a zis: „Scoate acum afară pe aceasta de la mine şi încuie uşa după ea!“

18. Şi ea purta o cămaşă pestriţăSau „haină lungă şi cu mâneci“, pentru că în asemenea haine* erau îmbrăcate fiicele împăratului când erau fecioare. Şi slujitorul lui a dat-o afară şi a încuiat uşa după ea.

19. Şi Tamar şi-a pus cenuşă* pe cap şi şi-a sfâşiat cămaşa cea pestriţă cu care era îmbrăcată şi şi-a pus mâna* pe cap şi a plecat, mergând şi strigând.

20. Şi Absalom, fratele ei, i-a zis: „A fost cu tine Amnon, fratele tău? Şi acum taci, sora mea, el este fratele tău; nu pune la inimă lucrul acesta“. Şi Tamar a rămas părăsită în casa lui Absalom, fratele ei.

21. Şi împăratul David a auzit de toate aceste lucruri şi s-a mâniat foarte tare.

22. Şi Absalom n-a vorbit lui Amnon, fratele său, nici rău*, nici bine, pentru că Absalom îl ura* pe Amnon, pentru că o înjosise pe Tamar, sora lui.

Amnon omorât

23. Şi a fost aşa: după doi ani de zile, Absalom avea tunsul* oilor la Baal-Haţor, care este lângă Efraim. Şi Absalom a chemat pe toţi fiii împăratului.

24. Şi Absalom a venit la împărat şi a zis: „Iată, te rog, robul tău are tunsul oilor; te rog, să vină împăratul şi slujitorii săi la robul tău“.

25. Şi împăratul a zis lui Absalom: „Nu, fiul meu, să nu mergem toţi, ca să nu-ţi fim povară“. Şi a stăruit de el, dar n-a vrut să meargă, ci l-a binecuvântat.

26. Şi Absalom a zis: „Dacă nu, lasă, te rog, pe Amnon, fratele meu, să meargă cu noi“. Şi împăratul i-a zis: „De ce să meargă el cu tine?“

27. Şi Absalom a stăruit de el şi a lăsat pe Amnon şi pe toţi fiii împăratului să meargă cu el.

28. Şi Absalom a poruncit slujitorilorLit. „tinerilor“ săi, zicând: „Vedeţi, când se va veseli* inima lui Amnon de vin şi când vă voi zice: «Loviţi pe Amnon!», atunci omorâţi-l. Nu vă temeţi; nu v-am poruncit eu? Fiţi tari şi fiţi viteji!“

29. Şi slujitorii lui Absalom i-au făcut lui Amnon cum le poruncise Absalom. Şi toţi fiii împăratului s-au ridicat şi au încălecat fiecare pe catârul său şi au fugit.

30. Şi a fost aşa: când erau ei încă pe drum, a venit ştire la David, zicând: „Absalom a ucis pe toţi fiii împăratului şi n-a rămas nici unul dintre ei“.

31. Şi împăratul s-a ridicat şi şi-a sfâşiat* hainele şi s-a culcat* pe pământ şi toţi slujitorii săi au stat împrejur cu hainele sfâşiate.

32. Şi Ionadab*, fiul lui Şimea, fratele lui David, a răspuns şi a zis: „Să nu creadă domnul meu că i-au omorât pe toţi tinerii, pe fiii împăratului! Pentru că numai Amnon este mort. Pentru că lucrul acesta a avut loc din porunca lui Absalom, pe care o hotărâse din ziua când a înjosit-o el pe Tamar, sora lui.

33. Şi acum să nu-şi pună* domnul meu, împăratul, la inimă lucrul acesta, zicând că toţi fiii împăratului au murit, pentru că numai Amnon a murit“.

34. Şi Absalom a fugit*. Şi tânărul care era de strajă şi-a ridicat ochii şi s-a uitat şi, iată, venea mult popor pe drumul din spatele luiSau „dinspre apus“, dinspre deal.

35. Şi Ionadab a zis împăratului: „Iată, vin fiii împăratului! Este aşa cum a spus slujitorul tău“.

36. Şi a fost aşa: pe când termina de vorbit, iată, fiii împăratului au venit şi şi-au ridicat glasul şi au plâns. Şi chiar împăratul şi toţi slujitorii săi au plâns mult.

37. Şi Absalom a fugit şi s-a dus la Talmai*, fiul lui Amihur, împăratul Gheşurului. Şi David jelea pe fiul său în fiecare ziSau „tot timpul“.

38. Şi Absalom a fugit şi s-a dus la Gheşur* şi a stat acolo trei ani.

39. Şi împăratul David tânjea după Absalom, pentru că se consolase* cu privire la Amnon, că era mort.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)