Cartea a doua a lui SamuelSau „CARTEA A DOUA A ÎMPĂRAŢILOR“

Capitolul 24

Numărătoarea poporului

1. Şi mânia* Domnului s-a aprins din nou împotriva lui Israel. Şi l-a întărâtat pe David împotriva lor, zicând: „Du-te şi numără* pe Israel şi pe Iuda!“

2. Şi împăratul a zis lui Ioab, căpetenia oştirii, care era cu el: „Treci acum prin toate seminţiile lui Israel, de la Dan* până la Beer-Şeba, şi număraţi poporul, ca să ştiu* numărul poporului!“

3. Şi Ioab a zis împăratului: „Domnul Dumnezeul tău să adauge* acum la popor de o sută de ori pe cât sunt acum şi să vadă ochii domnului meu, împăratul, lucrul acesta. Dar pentru ce găseşte plăcere domnul meu, împăratul, în lucrul acesta?“

4. Totuşi cuvântul împăratului a învins împotriva lui Ioab şi împotriva căpeteniilor oştirii. Şi Ioab şi căpeteniile oştirii au ieşit dinaintea împăratului să numere poporul, pe Israel.

5. Şi au trecut Iordanul şi şi-au aşezat tabăra la Aroer*, la dreapta cetăţii care este în mijlocul văii Gad şi până la Iaezer*.

6. Şi au venit la Galaad şi la ţara Tahtim-HodşiSau „ţara de jos a lui Hodşi“; şi au venit la Dan-Iaan* şi împrejur, până la Sidon*.

7. Şi au venit la fortăreaţa Tirului* şi în toate cetăţile heviţilor* şi ale canaaniţilor; şi au ieşit la sud de Iuda, la Beer-Şeba.

8. Şi, după ce au străbătut toată ţara, după nouă luni şi douăzeci de zile, au venit la Ierusalim.

9. Şi Ioab a dat împăratului suma* numărătorii poporului: şi erau* în Israel opt sute de mii de bărbaţi de război, care scoteau sabia; şi bărbaţii lui Iuda: cinci sute de mii de bărbaţi.

Ciuma

10. Şi îi bătea* inima lui David, după ce numărase poporul. Şi David* a zis Domnului: „Am păcătuit* mult, că am făcut aceasta. Şi acum, Doamne, îndepărtează, Te rog, nelegiuirea robului tău, pentru că am lucrat* foarte nebuneşte“.

11. Şi, când s-a trezit David dimineaţa, cuvântul Domnului a fost către profetul Gad*, văzătorul* lui David, zicând:

12. „Du-te şi vorbeşte lui David: «Aşa zice Domnul: «Îţi pun înainte trei nenorociri: alege-ţi una şi pe aceasta ţi-o voi face»“.

13. Şi Gad a venit la David şi i-a făcut cunoscut şi i-a zis: „Să vină peste tine şapte ani de foamete* în ţara ta? Sau să fugi trei luni dinaintea vrăjmaşilor tăi şi să te alunge? Sau să fie ciumă trei zile în ţara ta? Acum înţelege şi vezi ce răspuns să duc Celui care m-a trimis“.

14. Şi David a zis lui Gad: „Sunt în mare strâmtorare. Să cădem, te rog, în mâna Domnului, pentru că mari sunt îndurările* Lui şi să nu cad* în mâna omului“.

15. Şi Domnul a trimis ciumă* în Israel de dimineaţă până la timpul hotărât. Şi au murit din popor, de la Dan până la Beer-Şeba, şaptezeci de mii de bărbaţi.

16. Şi îngerul* şi-a întins mâna spre Ierusalim, ca să-l nimicească; şi Domnul S-a întors* de la răul acela şi a zis îngerului care nimicea pe popor: „Destul! Opreşte-ţi mâna acum!“ Şi îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna* iebusitul.

17. Şi David, când a văzut pe îngerul care lovea pe popor, a vorbit Domnului şi a zis: „Iată, eu am păcătuit* şi eu am făcut rău, dar aceste oi* ce au făcut? Fie mâna Ta, Te rog, împotriva mea şi împotriva casei tatălui meu!“

David zideşte un altar

18. Şi Gad a venit în ziua aceea la David şi i-a zis: „Suie-te*, ridică un altar Domnului în aria lui Aravna iebusitul“.

19. Şi David s-a suit după cuvântul lui Gad, cum poruncise Domnul.

20. Şi Aravna s-a uitat şi l-a văzut pe împărat şi pe slujitorii lui venind spre el. Şi Aravna a ieşit şi s-a plecat cu faţa la pământ înaintea împăratului.

21. Şi Aravna a zis: „Pentru ce vine domnul meu, împăratul, la robul său?“ Şi David* a zis: „Ca să cumpăr de la tine aria, ca să zidesc un altar Domnului, ca să înceteze ciumaLit. „plaga“* din popor“.

22. Şi Aravna a zis lui David: „S-o ia domnul meu, împăratul, şi să jertfească ce este bun în ochii lui. Iată*, boii vor fi pentru arderea-de-tot, şi uneltele de treierat şi jugurile boilor în loc de lemne.

23. Pe toate acestea, împărate, Aravna le dă împăratului“. Şi Aravna a zis împăratului: „Domnul Dumnezeul tău să te primească*!“

24. Şi împăratul a zis lui Aravna: „Nu, ci cu adevărat voi cumpăra de la tine cu preţ şi nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi-de-tot care să nu coste“. Şi David a cumpărat* aria şi boii cu cincizeci de sicli de argint.

25. Şi David a zidit acolo un altar Domnului şi a adus arderi-de-tot şi jertfe de pace. Şi Domnul a fost binevoitor* faţă de ţară şi ciumaLit. „plaga“* a fost oprită de peste Israel.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)