Cartea a doua a lui SamuelSau „CARTEA A DOUA A ÎMPĂRAŢILOR“

Capitolul 2

David împărat al lui Iuda la Hebron

1. Şi a fost aşa: după aceasta, David a întrebat* pe Domnul, zicând: „Să mă sui într-una din cetăţile lui Iuda?“ Şi Domnul a zis: „Suie-te!“ Şi David a zis: „Unde să mă sui?“ Şi El a zis: „La Hebron*!“

2. Şi David s-a suit acolo cu cele două* soţii ale sale, Ahinoam din Izreel şi Abigail carmelita, soţia lui Nabal.

3. Şi pe oamenii* lui care erau cu el, David i-a suit pe fiecare cu familia sa; şi au locuit în cetăţile Hebronului.

4. Şi bărbaţii lui Iuda* au venit şi au uns* acolo pe David împărat peste casa lui Iuda.

Şi i-au spus lui David: „Bărbaţii* din Iabes-Galaad sunt aceia care au înmormântat pe Saul“.

5. Şi David a trimis soli la bărbaţii din Iabes-Galaad şi le-a zis: „Binecuvântaţi* să fiţi de Domnul, că aţi arătat această îndurare domnului vostru, lui Saul, şi l-aţi înmormântat!

6. Şi acum Domnul să vă arate* îndurare şi adevăr! Chiar şi eu vă voi răsplăti îndurarea aceasta, pentru că aţi făcut acest lucru.

7. Şi acum să vi se întărească mâinile şi fiţi viteji, pentru că domnul vostru Saul a murit şi casa lui Iuda m-a uns împărat peste ea“.

Iş-Boşet împărat al lui Israel

8. Şi Abner*, fiul lui Ner, căpetenia oştirii lui Saul, a luat pe Iş-BoşetNumit Eş-Baal în 1Cron 8.33, fiul lui Saul, şi l-a trecut la Mahanaim*.

9. Şi l-a făcut împărat peste Galaad* şi peste gheşuriţi şi peste Izreel* şi peste Efraim şi peste Beniamin şi peste tot Israelul.

10. Iş-Boşet, fiul lui Saul, era de patruzeci de ani când s-a făcut împărat peste Israel şi a împărăţit doi ani. Dar casa lui Iuda a urmat pe David.

11. Şi numărul* zilelor cât a fost David împărat în Hebron peste casa lui Iuda a fost de şapte ani şi şase luni.

Abner ucide pe Asael

12. Şi Abner, fiul lui Ner, şi slujitorii lui Iş-Boşet, fiul lui Saul, au ieşit din Mahanaim spre Gabaon*.

13. Şi Ioab*, fiul Ţeruiei, şi slujitorii lui David au ieşit şi s-au întâlnit la iazul* din Gabaon şi au stat jos, aceştia dincoace de iaz şi aceia dincolo de iaz.

14. Şi Abner a zis lui Ioab: „Să se ridice, te rog, tinerii şi să se bată înaintea noastră!“ Şi Ioab a spus: „Să se ridice!“

15. Şi s-au ridicat şi au trecut, după număr, doisprezece pentru Beniamin şi pentru Iş-Boşet, fiul lui Saul, şi doisprezece dintre slujitorii lui David.

16. Şi au apucat fiecare pe semenul său de cap şi au înfipt unul altuia sabia în coastă şi au căzut deodată. Şi locul acela a fost numit Helcat-HaţurimCâmpul săbiilor ascuţite, care este lângă Gabaon.

17. Şi lupta a fost foarte aprigă în ziua aceea. Şi Abner şi bărbaţii lui Israel au fost bătuţi înaintea slujitorilor lui David.

18. Şi acolo erau trei* fii ai Ţeruiei: Ioab şi Abişai şi Asael. Şi Asael era iute* de picior, asemenea căprioarelor* care sunt pe câmp.

19. Şi Asael a urmărit pe Abner şi, mergând, nu se abătea nici spre dreapta nici spre stânga din urma lui Abner.

20. Şi Abner s-a uitat în urma sa şi a zis: „Tu eşti, Asael?“ Şi el a spus: „Eu sunt“.

21. Şi Abner i-a zis: „Abate-te spre dreapta sau spre stânga şi apucă pe unul dintre tineri şi ia-ţi pentru tine armura lui!“ Dar Asael n-a vrut să se abată din urma lui.

22. Şi Abner a zis din nou lui Asael: „Abate-te din urma mea: de ce să te dobor la pământ? Cum aş putea atunci să-mi ridic faţa înaintea lui Ioab, fratele tău?“

23. Dar n-a vrut să se abată. Şi Abner i-a înfipt coada suliţei în pânteceSau „sub a cincea coastă* şi suliţa i-a ieşit prin spate. Şi a căzut acolo şi a murit pe loc. Şi a fost aşa: toţi câţi ajungeau la locul unde căzuse şi murise Asael se opreau*

24. Iar Ioab şi Abişai au urmărit pe Abner. Şi apunea soarele când au ajuns la dealul Ama, care este în dreptul Ghiahului, pe calea pustiului Gabaonului.

25. Şi fiii lui Beniamin s-au adunat după Abner şi s-au făcut un grup şi au stat pe vârful unui deal.

26. Şi Abner a strigat către Ioab şi a zis: „Va sfâşia oare sabia pentru totdeauna? Nu ştii că la sfârşit va fi amar? Şi până când nu vei spune poporului să se întoarcă de la urmărirea fraţilor săi?“

27. Şi Ioab a zis: „Viu este Dumnezeu, dacă n-ai fi vorbit*, hotărât că doar dimineaţă poporul s-ar fi întorsLit. „s-ar fi suit“ fiecare de la urmărirea fratelui său“.

28. Şi Ioab a sunat din trâmbiţă şi tot poporul s-a oprit şi n-au mai urmărit pe Israel, nici nu s-au mai luptat.

29. Şi Abner şi oamenii săi au umblat prin câmpieEbr. „Araba“* toată noaptea aceea şi au trecut Iordanul şi au mers prin tot Bitronul şi au ajuns la Mahanaim.

30. Şi Ioab s-a întors de la urmărirea lui Abner şi a adunat tot poporul; şi, dintre slujitorii lui David, lipseau nouăsprezece oameni, şi Asael.

31. Şi slujitorii lui David loviseră din Beniamin şi din oamenii lui Abner trei sute şaizeci de bărbaţi, care şi muriseră.

32. Şi au ridicat pe Asael şi l-au înmormântat în mormântul tatălui său, care era în Betleem*. Şi Ioab a mers toată noaptea cu oamenii săi şi li s-au revărsat zorile în Hebron.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)