Cartea a doua a lui SamuelSau „CARTEA A DOUA A ÎMPĂRAŢILOR“

Capitolul 9

David şi Mefiboşet

1. Şi David a zis: „Mai este cineva care să fi rămas din casa lui Saul, ca să-i arăt îndurare*, pentru Ionatan?“

2. Şi din casa lui Saul era un slujitor al cărui nume era Ţiba*. Şi l-au chemat la David. Şi împăratul i-a zis: „Tu eşti Ţiba?“ Şi el a zis: „Robul tău!“

3. Şi împăratul a zis: „Mai este cineva din casa lui Saul, ca să-i arăt bunătatea* lui Dumnezeu?“ Şi Ţiba a zis împăratului: „Mai este un fiu al lui Ionatan, olog* de picioare“.

4. Şi împăratul i-a zis: „Unde este?“ Şi Ţiba a zis împăratului: „Iată, este în casa lui Machir*, fiul lui Amiel, în Lodebar“.

5. Şi împăratul David a trimis şi l-a luat din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar.

6. Şi Mefiboşet*, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David şi a căzut cu faţa la pământ şi a făcut o plecăciune. Şi David a zis: „Mefiboşet!“ Şi el a răspuns: „Iată robul tău!“

7. Şi David i-a spus: „Nu te teme, pentru că îţi voi arăta negreşit bunătate, pentru Ionatan, tatăl tău, şi-ţi voi da înapoi tot ogorul lui Saul, tatăl tău, şi vei mânca pâine la masa mea neîncetat“.

8. Şi el a făcut o plecăciune şi a zis: „Ce este robul tău ca să te uiţi la un câine mort* ca mine?“

9. Şi împăratul l-a chemat pe Ţiba, slujitorul lui Saul, şi i-a zis: „Tot ce* a fost al lui Saul şi al întregii sale case am dat fiului stăpânului tău.

10. Şi-i vei lucra pământul, tu şi fiii tăi şi slujitorii tăi, şi vei aduce roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine, ca să mănânce; iar Mefiboşet, fiul stăpânului tău, va mânca* pâine la masa mea neîncetat“. Şi Ţiba avea cincisprezece* fii şi douăzeci de slujitori.

11. Şi Ţiba a spus împăratului: „Robul tău va face după toate câte porunceşte domnul meu, împăratul, robului său“. „Şi“, a zis David, „Mefiboşet să mănânce la masa mea, ca unul dintre fiii împăratului“.

12. Şi Mefiboşet avea un fiu tânăr, al cărui nume* era Mica. Şi toţi câţi locuiau în casa lui Ţiba erau slujitori ai lui Mefiboşet.

13. Astfel Mefiboşet a locuit în Ierusalim, pentru că mânca* neîncetat la masa împăratului. Şi el era olog* de picioare.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)