Cartea a doua a lui SamuelSau „CARTEA A DOUA A ÎMPĂRAŢILOR“

Capitolul 20

1. Şi a fost aşa: era acolo un om al lui Belial al cărui nume era Şeba, fiul lui Bicri, un beniamit. Şi el a sunat din trâmbiţă şi a zis: „Noi n-avem nici o parte* în David şi nici o moştenire în fiul lui Isai! Fiecare* om la cortul său, Israele!“

2. Şi toţi bărbaţii lui Israel s-au despărţit de David şi l-au urmat pe Şeba, fiul lui Bicri. Dar bărbaţii lui Iuda de la Iordan până la Ierusalim s-au alipit* de împăratul lor.

3. Şi David a venit acasă, în Ierusalim. Şi împăratul a luat pe cele zece* femei, ţiitoarele lui, pe care le lăsase pentru paza casei şi le-a pus într-o casă sub pază şi s-a îngrijit de ele, dar n-a intrat la ele; şi ele au rămas închise până în ziua morţii lor, trăind în văduvie.

4. Şi împăratul a zis lui Amasa: „Cheamă-mi* împreună pe bărbaţii lui Iuda în trei zile şi fii de faţă aici!“

5. Şi Amasa a mers să cheme împreună pe Iuda, dar a întârziat peste timpul pe care i-l hotărâse.

6. Şi David a zis lui Abişai*: „Acum Şeba, fiul lui Bicri, ne va face mai mult rău decât Absalom. Ia tu pe slujitorii* domnului tău şi urmăreşte-l, ca să nu ajungă în cetăţile întărite şi să scape de ochiul nostru“.

7. Şi bărbaţii lui Ioab şi cheretiţii* şi peletiţii şi toţi* oamenii cei tari au mers pe urma lui. Şi au ieşit din Ierusalim, ca să-l urmărească pe Şeba, fiul lui Bicri.

Ioab omoară pe Amasa

8. Şi, când erau lângă piatra cea mare care este în Gabaon, Amasa le-a ieşit înainte. Şi Ioab era încins cu mantaua lui, haina lui, şi peste ea era cingătoarea sabiei, care era prinsă la coapsă, în teaca ei. Şi, pe când ieşea el, ea a căzut.

9. Şi Ioab a zis lui Amasa: „Pace ţie, fratele meu?“ Şi Ioab a apucat* cu mâna dreaptă barba lui Amasa, ca să-l sărute.

10. Şi Amasa n-a luat seama la sabia care era în mâna lui Ioab şi Ioab l-a lovit* cu ea în pântece* şi i-a vărsat măruntaiele pe pământ şi nu l-a mai lovit a doua oară şi a murit. Şi Ioab şi Abişai, fratele lui, l-au urmărit pe Şeba, fiul lui Bicri.

11. Şi unul dintre tinerii lui Ioab stătea lângă el şi zicea: „Cui îi place de Ioab şi cine este pentru David să-l urmeze pe Ioab!“

12. Şi Amasa se rostogolea în sânge în mijlocul drumului. Şi, când a văzut omul acesta că tot poporul se oprea, l-a tras pe Amasa din drum pe câmp şi a aruncat o haină deasupra lui, când a văzut că toţi care ajungeau aproape de el se opreau.

13. După ce a fost luat din drum, toţi oamenii au mers după Ioab, ca să-l urmărească pe Şeba, fiul lui Bicri.

Omorârea lui Şeba

14. Şi el a trecut prin toate seminţiile lui Israel, până la Abel şi la Bet-Maaca* şi prin tot Berimul; şi s-au adunatSau „toţi tinerii s-au adunat“ şi au mers şi ei după el.

15. Şi au venit şi l-au asediat pe Şeba în Abel-Bet-Maaca. Şi au ridicat* un valVal de pământ împotriva cetăţii – şi a fost ridicat lângă zid; şi tot poporul care era cu Ioab spărgea zidul, ca să-l dărâme.

16. Şi o femeie înţeleaptă a strigat din cetate: „Ascultaţi, ascultaţi! Spuneţi, vă rog, lui Ioab: «Apropie-te până aici şi voi vorbi cu tine»“.

17. Şi s-a apropiat de ea. Şi femeia a zis: „Tu eşti Ioab?“ Şi el a zis: „Eu“. Şi ea i-a zis: „Ascultă cuvintele roabei tale“. Şi el a zis: „Ascult“.

18. Şi ea a vorbit, zicând: „În vechime obişnuiau să vorbească, zicând: «Întrebaţi numai în Abel». Şi aşa sfârşeau.

19. Eu sunt iubitoare de pace şi credincioasă în Israel; tu cauţi să nimiceşti o cetate şi o mamă în Israel? Pentru ce vrei să înghiţi moştenirea* Domnului?“

20. Şi Ioab a răspuns şi a zis: „Departe, departe de mine să înghit şi să nimicesc.

21. Nu aşa este situaţia, ci un om din ţinutul muntos al lui Efraim, cu numele Şeba, fiul lui Bicri, şi-a ridicat mâna împotriva împăratului, împotriva lui David; daţi-l numai pe el în mâna mea şi mă voi depărta de cetate“. Şi femeia a zis lui Ioab: „Iată, capul său îţi va fi aruncat peste zid“.

22. Şi femeia s-a dus la tot poporul cu înţelepciunea* ei. Şi i-au tăiat capul lui Şeba, fiul lui Bicri, şi l-au aruncat lui Ioab. Şi el a sunat din trâmbiţă şi s-au împrăştiat de lângă cetate, fiecare la cortul său. Şi Ioab s-a întors la Ierusalim, la împărat.

Demnitarii lui David

23. Şi Ioab era peste* toată oştirea lui Israel; şi Benaia, fiul lui Iehoiada, peste cheretiţiGarda personală şi peste peletiţiCurierii;

24. şi Adoram, peste taxe; şi Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicar;

25. şi Şeia era scriitorSau „secretar“; şi Ţadoc şi Abiatar erau preoţi.

26. Şi de asemenea Ira* iairitul era consilier al lui David.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)