Cartea a doua a lui SamuelSau „CARTEA A DOUA A ÎMPĂRAŢILOR“

Capitolul 7

David doreşte să zidească o casă lui Dumnezeu

1. Şi a fost aşa: când a locuit* împăratul în casa lui şi Domnul i-a dat odihnă de toţi vrăjmaşii lui de jur-împrejur,

2. împăratul i-a zis profetului Natan: „Vezi, eu locuiesc într-o casă* de cedru, iar chivotul* lui Dumnezeu locuieşte într-un cortLit. „sub covoare“*“.

3. Şi Natan a spus împăratului: „Mergi şi fă tot ce este în inima* ta, pentru că Domnul este cu tine“.

4. Şi a fost aşa: în aceeaşi noapte, cuvântul Domnului a fost către Natan, zicând:

5. „Mergi şi spune robului Meu David: «Aşa zice Domnul: «Îmi vei zidi* tu o casă, ca să locuiesc în ea?

6. Pentru că Eu n-am locuit în casă din ziua* în care am scos pe fiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta, ci am umblat într-un cort* şi într-un locaş.

7. În toate locurile în care am umblat* cu toţi fiii lui Israel, am spus Eu un cuvânt vreuneia din seminţiile lui Israel căreia i-am poruncit să fie păstorul* poporului Meu Israel, zicând: «De ce nu Mi-aţi zidit o casă de cedru?»

8. Acum deci, aşa vei spune robului Meu David: «Aşa zice Domnul oştirilor: «Te-am luat* din staul, dinapoia oilor, ca să fii conducător* peste poporul Meu, peste Israel.

9. Şi oriunde ai mers, am fost cu* tine şi i-am nimicit* pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta şi-ţi voi face un nume mare*, ca numele celor mari care sunt pe pământ.

10. Şi voi rândui un loc poporului Meu Israel şi îl voi sădi*, ca să locuiască într-un loc al său şi să nu mai fie tulburat; şi fiii răutăţii nu-l vor mai asupri* ca înainte

11. şi ca din ziua în care am poruncit* judecători peste poporul Meu Israel; şi ţi-am dat odihnă de toţi vrăjmaşii tăi. Şi Domnul îţi mai spune că îţi va face* o casă.

12. Când se vor împlini* zilele tale şi vei adormi* cu părinţii tăi, voi ridica* sămânţa ta după tine, care va ieşi din trupul tăuLit. „din măruntaiele tale“, şi-i voi întări împărăţia.

13. El va zidi* o casă Numelui Meu şi Eu voi întări* tronul împărăţiei lui pentru totdeauna.

14. Eu* îi voi fi tată şi el Îmi va fi fiu. Dacă va face nelegiuire*, îl voi mustra cu nuiaua omeneascăSau „toiagul bărbaţilor“ şi cu loviturile fiilor oamenilor.

15. Dar îndurareaSau „bunătatea“ Mea nu se va îndepărta de la el, cum am luat-o* de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta.

16. Şi casa ta şi împărăţia ta vor fi întăriteSau „sigure“* pentru totdeauna înaintea taSau „înaintea Mea“; tronul tău va fi neclintit pentru totdeauna»“.

Rugăciunea lui David

17. Potrivit cu toate aceste cuvinte şi potrivit cu viziunea aceasta, aşa i-a vorbit Natan lui David.

18. Şi împăratul David a intrat şi a stat înaintea Domnului şi a zis: „Cine* sunt eu, Doamne Dumnezeule? Şi ce este casa mea, că m-ai adus până aici?

19. Şi încă aceasta a fost prea puţin în ochii Tăi, Doamne Dumnezeule! Şi Tu ai vorbit* chiar şi de casa robului Tău pentru un viitor îndepărtat. Şi este aceasta după legea omului*, Doamne Dumnezeule?

20. Şi ce să-Ţi mai spună David? Pentru că Tu cunoşti* pe robul Tău, Doamne Dumnezeule!

21. Pentru cuvântul Tău şi după inima* Ta ai făcut toată această măreţie, ca s-o faci cunoscut robului Tău.

22. De aceea, mare* eşti Tu, Doamne Dumnezeule! Pentru că nimeni* nu este ca Tine şi nu este Dumnezeu în afară de Tine, după toate câte am auzit cu urechile* noastre.

23. Şi cine este ca poporul Tău, ca Israel, singura* naţiune de pe pământ la care Dumnezeu a venitEbr. plural, ca să-l răscumpere pentru a fi poporul Său şi să-Şi facă un Nume, şi ca să facă pentru eiLit. „pentru voi“ lucruri mari* şi înfricoşătoare, pentru ţara Ta, înaintea poporului Tău*, pe care Ţi l-ai răscumpărat* din Egipt, de la naţiuni şi de la dumnezeii lor?

24. Şi Ţi-ai întărit pe poporul Tău* Israel, ca să-Ţi fie popor pentru totdeauna; şi Tu*, Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lor.

25. Şi acum, Doamne Dumnezeule, întăreşte pentru totdeauna cuvântul pe care l-ai spus despre robul Tău şi despre casa lui şi fă cum ai zis!

26. Şi mărit să fie Numele Tău pentru totdeauna, zicând: «Domnul oştirilor este Dumnezeu peste Israel», şi casa robului Tău David să fie întărită înaintea Ta.

27. Pentru că Tu, Doamne al oştirilor, Dumnezeul lui Israel, i-ai descoperit robului Tău, zicând: «Îţi voi zidi o casăDinastie»: de aceea a găsit robul Tău în inima sa să se roage către Tine rugăciunea aceasta.

28. Şi acum, Doamne Dumnezeule, Tu eşti DumnezeuSau „Tu eşti acelaşi Dumnezeu“ şi cuvintele* Tale sunt adevăr; şi Tu ai promis acest lucru bun robului Tău.

29. Şi acum, să-Ţi placă să binecuvântezi casa robului Tău, ca să fie pentru totdeauna înaintea Ta, pentru că Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit; şi casa robului Tău să fie binecuvântată* cu binecuvântarea Ta pentru totdeauna“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)