Cartea a doua a lui SamuelSau „CARTEA A DOUA A ÎMPĂRAŢILOR“

Capitolul 10

Războiul cu amoniţii

1. Şi a fost aşa: după aceasta, împăratul* fiilor lui Amon a murit; şi fiul său, Hanun, a împărăţit în locul său.

2. Şi David a zis: „Voi arăta bunătate* lui Hanun, fiul lui Nahaş*, aşa cum tatăl său mi-a arătat mie bunătate“. Şi David a trimis prin slujitorii săi să-l mângâie pentru tatăl său. Şi slujitorii lui David au venit în ţara fiilor lui Amon.

3. Şi căpeteniile fiilor lui Amon au zis lui Hanun, domnul lor: „Gândeşti tu că David a trimis mângâietori la tine ca să-l onoreze pe tatăl tău? N-a trimis David pe slujitorii săi la tine ca să cerceteze cetatea şi s-o iscodească şi s-o dărâme?“

4. Atunci Hanun i-a luat pe slujitorii lui David şi le-a ras bărbile pe jumătate şi le-a tăiat hainele pe mijloc*, până la şezut, şi le-a dat drumul.

5. Şi i-au spus lui David, şi el a trimis în întâmpinarea lor, pentru că oamenii erau foarte umiliţiSau „erau foarte batjocoriţi“. Şi împăratul a zis: „Rămâneţi la Ierihon până vă vor creşte bărbile şi apoi întoarceţi-vă“.

6. Şi fiii lui Amon au văzut că se făcuseră urâţi* lui DavidLit. „au căzut în miros urât la David“; şi fiii lui Amon au trimis şi au tocmit pe sirienii* din Bet-Rehob*, şi pe sirienii din Ţoba, douăzeci de mii de bărbaţi pedeştri, şi pe împăratul din Maaca* şi cu el o mie de bărbaţi, şi pe bărbaţii din Tob*, douăsprezece mii de bărbaţi.

7. Şi David a auzit şi a trimis pe Ioab şi toată oştirea celor viteji*.

8. Şi fiii lui Amon au ieşit şi s-au aşezat în linie de bătaie la intrarea porţii. Şi sirienii din Ţoba şi din Rehob şi bărbaţii din Tob şi din Maaca erau deoparte pe câmp.

9. Şi Ioab a văzut că frontul luptei era împotriva lui, pe dinainte şi pe dinapoi, şi a ales din toţi aleşii lui Israel şi i-a rânduit împotriva sirienilor.

10. Şi a dat restul poporului în mâna lui Abişai*, fratele său, ca să-i rânduiască împotriva fiilor lui Amon.

11. Şi a zis: „Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, atunci să mă ajuţi tu, iar dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, voi veni eu şi te voi ajuta.

12. Fii tare* şi să ne arătăm* viteji pentru poporul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru; şi Domnul să facă* ce va fi bine în ochii Lui!“

13. Şi Ioab şi poporul care era cu el s-au apropiat la luptă împotriva sirienilor; şi ei au fugit dinaintea lui.

14. Şi, când au văzut fiii lui Amon că sirienii fugiseră, au fugit şi ei dinaintea lui Abişai şi au intrat în cetate. Şi Ioab s-a întors de la fiii lui Amon şi a venit* la Ierusalim.

15. Şi, când au văzut sirieniiArameii că au fost bătuţi de Israel, s-au adunat împreună.

16. Şi Hadadezer a trimis şi a adus şi pe sirienii care erau dincolo de RâuEufrat. Şi au venit la Helam cu Şobac*, căpetenia oştirii lui Hadadezer, în fruntea lor.

17. Şi i s-a spus lui David. Şi el a adunat tot Israelul şi a trecut peste Iordan şi a venit la Helam. Şi sirienii s-au rânduit împotriva lui David şi s-au luptat cu el.

18. Şi sirieniiArameii au fugit dinaintea lui Israel. Şi David a lovit şapte sute de care de-ale sirienilor şi patruzeci de mii de călăreţi* şi a lovit pe Şobac, căpetenia oştirii lor, care a murit acolo.

19. Şi toţi împăraţii care erau supuşi lui Hadadezer au văzut că erau bătuţi de Israel şi au făcut pace cu Israel şi le-au slujit*. Şi sirienii s-au temut să mai ajute pe fiii lui Amon.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)