Cartea a doua a lui SamuelSau „CARTEA A DOUA A ÎMPĂRAŢILOR“

Capitolul 8

Biruinţele lui David

1. Şi, după* aceasta, a fost aşa: David a bătut pe filisteni şi i-a supus. Şi David a luat Meteg-HaamaFrâul capitalei din mâna filistenilor.

2. Şi a bătut* pe Moab; şi, punându-i să se culce pe pământ, i-a măsurat cu frânghia. Şi a măsurat două frânghii pentru a-i omorî şi o frânghie întreagă pentru a-i lăsa în viaţă. Şi moabiţii au ajuns slujitori* ai lui David şi i-au adus* daruri.

3. Şi David a bătut pe Hadadezer*, fiul lui Rehob, împăratul din Ţoba, pe când mergea să-şi recapete stăpânirea* de-a lungul râului Eufrat.

4. Şi David a luat de la el o mie şapte sute de călăreţi şi douăzeci* de mii de oameni pedeştri. Şi David a tăiat* tendoanele cailor tuturor carelor, dar a păstrat dintre ei cai pentru o sută de care.

5. Şi sirienii* din Damasc au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul din Ţoba, şi David a lovit dintre sirieni douăzeci şi două de mii de oameni.

6. Şi David a pus străji în Siria Damascului şi sirienii au ajuns slujitori ai lui David şi i-au adus daruri. Şi Domnul îi dădea* victorie lui DavidSau „îl ocrotea pe David“ oriunde se ducea.

7. Şi David a luat scuturile* de aur care erau pe slujitorii lui Hadadezer şi le-a adus la Ierusalim.

8. Şi din Betah şi din Berotai*, cetăţi ale lui Hadadezer, împăratul David a luat foarte multă aramă.

9. Şi Toi, împăratul Hamatului*, a auzit că David bătuse toată oştirea lui Hadadezer;

10. şi Toi l-a trimis pe Ioram*, fiul său, la împăratul David, ca să-l întrebe de paceSau „de sănătate“ şi să-l binecuvânteze pentru că se luptase împotriva lui Hadadezer şi-l bătuse. Pentru că Hadadezer era în război cu Toi. Şi în mâinile lui erau vase de argint şi vase de aur şi vase de aramă.

11. David le-a închinat* şi pe acestea Domnului, cu argintul şi cu aurul închinat de la toate naţiunile pe care le-a supus:

12. din SiriaSeptuaginta – „Edom“ şi din Moab şi de la fiii lui Amon şi de la filisteni* şi de la amaleciţi şi din prada lui Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Ţoba.

13. Şi David şi-a făcut un renume* când s-a întors, după ce a bătut pe sirieniSau „edomiţi“, cam optsprezece* mii de oameni, în Valea Sării*.

14. Şi a pus străji în Edom: a pus străji în tot Edomul; şi toţi* edomiţii au ajuns slujitori ai lui David. Şi Domnul îl ocrotea* pe David oriunde mergea.

Demnitarii împărăţiei

15. Şi David a împărăţit peste tot Israelul; şi David făcea judecată şi dreptate pentru tot poporul său.

16. Şi Ioab*, fiul Ţeruiei, era peste oştire; şi Iosafat*, fiul lui Ahilud, era cronicar;

17. şi Ţadoc*, fiul lui Ahitub, şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; şi Seraia era scriitorSau „secretar“;

18. şi Benaia*, fiul lui Iehoiada, era peste cheretiţi* şi peletiţiExecutorii (garda personală) şi alergătorii; şi fiii lui David erau dregătoriMiniştri de stat.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)