Cartea a doua a lui SamuelSau „CARTEA A DOUA A ÎMPĂRAŢILOR“

Capitolul 4

Uciderea lui Iş-Boşet

1. Şi când a auzit fiul lui Saul că Abner a murit în Hebron, i-au slăbit* mâinile; şi tot Israelul s-a tulburat*.

2. Şi fiul lui Saul avea doi oameni căpetenii peste cete: numele unuia era Baana şi numele celuilalt, Recab, fii ai lui Rimon din Beerot, dintre fiii lui Beniamin. (Pentru că şi Beerot* este socotit la Beniamin.

3. Şi cei din Beerot au fugit la Ghitaim* şi au locuit temporar acolo până în ziua aceasta.)

4. Şi Ionatan*, fiul lui Saul, avea un fiu, care era olog de picioare. El era de cinci ani când a venit ştirea din Izreel* despre Saul şi Ionatan, şi doica lui l-a luat şi a fugit. Şi a fost aşa: pe când se grăbea ea să fugă, el a căzut şi a rămas olog. Şi numele lui era MefiboşetNumit şi „Merib-Baal“*.

5. Şi Recab şi Baana, fiii lui Rimon din Beerot, au mers şi au ajuns pe la arşiţa zilei în casa* lui Iş-Boşet, care se odihnea la amiază.

6. Şi au intrat acolo în mijlocul casei, ca şi cum ar fi venit să aducă grâu, şi l-au lovit în pântece*; şi Recab şi Baana, fratele său, au scăpat.

7. Şi ei intraseră în casă şi el era culcat pe patul său în camera sa de dormit; şi l-au lovit şi l-au omorât şi i-au tăiat capul şi i-au luat capul şi au mers toată noaptea pe calea câmpiei.

8. Şi au adus capul lui Iş-Boşet la David, la Hebron, şi au zis împăratului: „Iată capul lui Iş-Boşet, fiul lui Saul, vrăjmaşul tău, care ţi-a căutat* viaţa. Şi Domnul a răzbunat astăzi pe domnul meu, împăratul, împotriva lui Saul şi a seminţei lui“.

9. Şi David a răspuns lui Recab şi lui Baana, fratele său, fiilor lui Rimon din Beerot, şi le-a zis: „Viu este Domnul, care a răscumpărat* sufletul meu din orice strâmtorare,

10. când cineva* mi-a spus, zicând: «Iată, Saul este mort!», socotind că mi-a adus o ştire bună, l-am apucat şi l-am ucis la Ţiclag, ca să-l răsplătesc pentru ştirea lui.

11. Cu cât mai mult când nişte oameni răi au ucis pe un om drept, în casa lui, pe patul lui, să nu cer eu sângele* lui din mâna voastră şi să nu vă iau de pe pământ?“

12. Şi David a poruncit* tinerilor săi şi i-au ucis şi le-au tăiat mâinile şi picioarele şi i-au spânzurat la Hebron, lângă iaz. Şi au luat capul lui Iş-Boşet şi l-au înmormântat în mormântul* lui Abner, în Hebron.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)