Cartea întâi a împăraţilorSau „CARTEA A TREIA A ÎMPĂRAŢILOR“; în Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 17

Profetul Ilie

1. Şi IlieYahve este Dumnezeul meu tişbitul, dintre locuitorii* GalaaduluiSau „din Tişbe-Gilead“, a zis lui Ahab: „Viu* este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea* căruia stau, că în anii aceştia nu va fi* nici rouă, nici ploaie, decât la cuvântulLit. „la gura cuvântului“ meu“.

2. Şi cuvântul Domnului a fost către el, zicând:

3. „Pleacă de aici şi îndreaptă-te spre răsărit şi ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în faţaSau „la răsărit de“ Iordanului.

4. Şi va fi aşa: vei bea din pârâu şi am poruncit corbilor* să te hrănească acolo“.

5. Şi s-a dus şi a făcut după cuvântul Domnului; s-a dus şi a stat lângă pârâul Cherit, care este în faţa Iordanului.

6. Şi corbii îi aduceau pâine şi carne dimineaţa, şi pâine şi carne seara; şi el bea din pârâu.

7. Şi a fost aşa: după câteva zileLit. „la sfârşitul zilelor“, pârâul a secat, pentru că nu era ploaie în ţară.

Ilie în Sarepta

8. Şi cuvântul Domnului a fost către el, zicând:

9. „Ridică-te şi du-te la Sarepta* Sidonului* şi locuieşte acolo, pentru că, iată, am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească“.

10. Şi el s-a ridicat şi s-a dus la Sarepta. Şi a venit la intrarea cetăţii şi, iată, acolo era o femeie văduvă strângând vreascuri. Şi a strigat către ea şi a zis: „Adu-mi, te rog, puţină apă în vas, ca să beau“.

11. Şi ea a mers să-i aducă. Şi el a strigat către ea şi a zis: „Adu-mi, te rog, o bucată de pâine în mâna ta“.

12. Şi ea a zis: „Viu este Domnul Dumnezeul tău, n-am o bucată de pâine coaptă, ci numai un pumn de făină într-un vas şi puţin untdelemn într-un urcior; şi, iată, strâng două vreascuri, ca să intru şi s-o pregătesc pentru mine şi pentru fiul meu, ca s-o mâncăm. Şi apoi vom muri*“.

13. Şi Ilie i-a zis: „Nu te teme; du-te şi fă după cuvântul tău. Dar fă-mi întâi mie din ea o mică turtă şi adumi-o; şi după aceea fă şi pentru tine şi pentru fiul tău.

14. Pentru că aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: «Făina din vas nu se va termina şi untdelemnul din urcior nu se va sfârşi, până în ziua când Domnul va trimite ploaie pe faţa pământului»“.

15. Şi ea s-a dus şi a făcut după cuvântul lui Ilie. Şi au mâncat, ea şi el şi casa ei, multe zile.

16. Făina din vas nu s-a terminat şi untdelemnul din urcior nu s-a sfârşit, după cuvântul Domnului, pe care-l spusese prin Ilie.

17. Şi a fost aşa: după aceste lucruri, fiul femeii, stăpâna casei, s a îmbolnăvit; şi boala lui a fost grea, aşa că n-a mai rămas suflare în el.

18. Şi ea a zis lui Ilie: „Ce am* eu a face cu tine, om al lui Dumnezeu? Ai venit la mine ca să aduci aminte de nelegiuirea mea şi să omori pe fiul meu?“

19. Şi el i-a zis: „Dă-mi pe fiul tău!“ Şi el l-a luat de la sânul ei şi l-a suit în camera de sus, unde locuia el, şi l-a culcat pe patul lui.

20. Şi a strigat către Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeul meu! Tu ai adus răul şi peste văduva la care locuiesc temporar, făcând să moară pe fiul ei?“

21. Şi s-a întins* de trei ori peste copil şi a strigat către Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeul meu, să se întoarcă, Te rog, sufletul copilului acestuia în el!“

22. Şi Domnul a auzit glasul lui Ilie; şi a întors sufletul copilului în el şi el a trăit*.

23. Şi Ilie a luat copilul şi l-a coborât din camera de sus în casă şi l-a dat mamei sale. Şi Ilie a zis: „Vezi, fiul tău trăieşte“.

24. Şi femeia a zis lui Ilie: „Acum, prin aceasta, cunosc* că eşti un om al lui Dumnezeu şi cuvântul Domnului în gura ta este adevărul!“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)