Cartea întâi a împăraţilorSau „CARTEA A TREIA A ÎMPĂRAŢILOR“; în Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 6

Construirea templului

1. Şi a fost aşa: în anul patru sute optzeci* de la ieşirea fiilor lui Israel din ţara Egiptului, în anul al patrulea al împărăţiei lui Solomon peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua, a început construirea* casei Domnului.

2. Şi casa* pe care a construit-o împăratul Solomon pentru Domnul avea lungimea de şaizeci de coţi şi lăţimea de douăzeci şi înălţimea de treizeci de coţi.

3. Şi pridvorul, în faţa templului casei, era de douăzeci de coţi în lungime, potrivit lăţimii casei, şi de zece coţi lăţime, în faţa casei.

4. Şi a făcut casei ferestre* largi înăuntru şi strâmte în afară.

5. Şi a construit pe zidul casei etaje* împrejur, pe zidurile casei, împrejurul templului şi a părţii din spate*; şi a făcut camere laterale* împrejur.

6. Lăţimea etajului de jos era de cinci coţi şi lăţimea celui din mijloc de şase coţi şi lăţimea celui de-al treilea de şapte coţi; pentru că pe partea din afară a casei a făcut ieşituri înguste împrejur, pentru ca nimic să nu fie prins în zidurile casei.

7. Şi casa*, când a fost zidită, a fost zidită din piatră pregătită în totul mai înainte de a fi adusăSau „din pietre întregi aduse din carieră“ şi nu s-a auzit nici ciocan, nici secure, nici vreo unealtă de fier, în casă, când a fost construită.

8. Intrarea camerelor laterale de la mijlocSau „de jos“ era în partea dreaptă a casei; şi se suiau la etajul de la mijloc pe o scară în spirală, şi de la cel din mijloc la al treilea.

9. Şi a construit casa şi a terminat-o*; şi a acoperit casa cu grinzi şi cu scânduri de cedru.

10. Şi a construit etajele împrejurul întregii case, de cinci coţi înălţime; şi erau prinse de casă prin lemnele de cedru.

11. Şi cuvântul Domnului a fost către Solomon, zicând:

12. „Cât despre casa aceasta pe care o construieşti, dacă vei umbla* în rânduielile Mele şi vei face judecăţile Mele şi vei păzi toate poruncile Mele, umblând în ele, voi împlini cuvântul* Meu despre tine, pe care l-am spus lui David, tatăl tău.

13. Şi voi locui* în mijlocul fiilor lui Israel şi nu voi părăsi* pe poporul Meu, Israel“.

14. Şi Solomon a construit casa şi a terminat-o.

15. Şi a acoperitLit. „a construit“ pereţii* casei pe dinăuntru cu scânduri de cedru; de la pardoseala casei până la grinzile acoperişului, i-a îmbrăcat cu lemn pe dinăuntru şi a îmbrăcat pardoseala casei cu scânduri de chiparos.

16. Şi a acoperitLit. „a construit“ cu scânduri de cedru cei douăzeci de coţi ai părţii celei mai dinăuntru a casei, atât pardoseala cât şi pereţii; şi a construit pentru ea, înăuntru, pentru partea din spate, Sfânta* Sfintelor.

17. Şi casa, adică templul dinaintea sa, era de patruzeci de coţi.

18. Şi cedrul casei pe dinăuntru era cu sculpturi de colocinţi* şi flori pe jumătate deschise; totul era de cedru, nu se vedea piatra.

19. Şi a pregătit partea din spate în mijlocul casei, înăuntru, ca să pună acolo chivotul legământului Domnului.

20. Şi partea din spate, înăuntru, avea douăzeci de coţi lungime şi douăzeci de coţi lăţime şi douăzeci de coţi înălţime: şi a acoperit-o cu aur curat; şi a acoperit altarul cu cedru.

21. Şi Solomon a acoperit casa pe dinăuntru cu aur curat şi a întins lanţuri de aur dinaintea părţii din spate şi a acoperit-o cu aur.

22. Şi a acoperit cu aur toată casa, până când a fost terminată toată casa; şi a acoperit cu aur tot altarul* care ţinea de partea din spate.

23. Şi a făcut în partea din spate doi heruvimi* din lemn de măslin de zece coţi înălţime.

24. Şi o aripă a heruvimului era de cinci coţi, şi cealaltă aripă a heruvimului de cinci coţi: erau zece coţi de la vârful unei aripi până la vârful celeilalte aripi.

25. Şi celălalt heruvim era de zece coţi; amândoi heruvimii erau de aceeaşi măsură şi de aceeaşi formă.

26. Înălţimea unui heruvim era de zece coţi, tot aşa şi a celuilalt heruvim.

27. Şi a pus heruvimii în mijlocul casei dinăuntru şi aripile heruvimilor erau întinse*, încât aripa unuia atingea peretele, şi aripa celuilalt heruvim atingea celălalt perete. Şi aripile lor se atingeau aripă de aripă în mijlocul casei.

28. Şi a acoperit heruvimii cu aur.

29. Şi pe toţi pereţii casei împrejur a făcutLit. „a sculptat“ imagini sculptate de heruvimi şi de palmieri şi de flori pe jumătate deschise, pe dinăuntru şi pe din afară.

30. Şi pardoseala casei a acoperit-o cu aur pe dinăuntru şi pe din afară.

31. Şi pentru intrarea părţii din spate a făcut uşi din lemn de măslin: pragul de sus şi uşorii erau a cincea parte din lăţimea casei.

32. Cele două uşi erau din lemn de măslin şi a sculptat pe ele imagini de heruvimi şi de palmieri şi de flori pe jumătate deschise şi le-a acoperit cu aur; şi a întins aurul peste heruvimi şi peste palmieri.

33. Şi a făcut şi la intrarea templului uşori din lemn de măslin, a patra parte din lăţimea casei.

34. Şi cele două uşi erau din lemn de chiparos: cele două părţi* ale unei uşi erau pliante şi cele două părţi ale celeilalte uşi erau pliante.

35. Şi a sculptat pe ele heruvimi şi palmieri şi flori pe jumătate deschise; şi le-a îmbrăcat cu aur placat peste sculptură.

36. Şi a zidit curtea* dinăuntru cu trei rânduri de piatră cioplită şi un rând de grinzi de cedru.

37. În anul al patrulea*, în luna Ziv, s-au pus temeliile casei Domnului.

38. Şi în anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este luna a opta, s-a terminat casa, cu toate părţile ei şi după toate planurile ei. Astfel, în şapte ani a construit-o.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)