Cartea întâi a împăraţilorSau „CARTEA A TREIA A ÎMPĂRAŢILOR“; în Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 7

Construirea casei lui Solomon

1. Şi Solomon şi-a construit casa* lui în treisprezece ani şi şi-a terminat toată casa.

2. Şi a construit casa* Pădurea Libanului. Lungimea ei era de o sută de coţi şi lăţimea ei de cincizeci de coţi şi înălţimea ei de treizeci de coţi, pe patru şiruri de stâlpi de cedru şi cu grinzi de cedru peste stâlpi.

3. Şi a fost acoperită cu cedru pe deasupra, peste camerele laterale care erau pe patruzeci şi cinci de stâlpi, cincisprezece într-un rând.

4. Şi erau grinzi transversale în trei rânduri şi era o fereastră în dreptul altei ferestre în trei rânduri.

5. Şi toate uşile şi uşorii erau pătrate, din bârne transversaleSau „cu deschideri pentru lumină“, şi o fereastră era în dreptul altei ferestre, în trei rânduri.

6. Şi a făcut pridvorul* stâlpilor; lungimea lui era de cincizeci de coţi şi lăţimea lui de treizeci de coţi; şi era un pridvor în faţa lor şi erau stâlpi şi trepteSau „un prag“* în faţa lor.

7. Şi a făcut pridvorul* pentru tronul unde judeca, pridvorul judecăţii; şi era acoperit* cu cedru de la pardoseală la tavan.

8. Şi casa lui unde a locuit avea o altă curte înăuntrul pridvorului, care era de lucrare asemănătoare. Şi a mai făcut, asemenea acestui pridvor, o casă* pentru fiica lui Faraon, pe care o luase* Solomon.

9. Toate acestea erau din pietre de preţ, pietre cioplite după măsură, tăiate cu ferăstrăul pe dinăuntru şi pe din afară, de la temelie până la streaşină, şi pe din afară până la curtea cea mare.

10. Şi temeliile erau din pietre de preţ, pietre mari, pietre de zece coţi şi pietre de opt coţi.

11. Şi deasupra erau pietre de preţ, pietre cioplite după măsură, şi cedru.

12. Şi curtea* cea mare de jur-împrejur avea trei rânduri de pietre cioplite şi un rând de grinzi de cedru; şi aşa era şi curtea dinăuntru a casei Domnului şi pridvorul* casei.

Cei doi stâlpi

13. Şi împăratul Solomon a trimis şi a adus pe Hiram* din Tir.

14. El era fiul* unei femei văduve din seminţia lui Neftali şi tatăl lui era un bărbat din Tir, lucrător în aramă. Şi el era plin* de înţelepciuneSau „măiestrie“ şi de pricepere şi de cunoştinţă, ca să facă orice fel de lucrări în aramă. Şi el a venit la împăratul Solomon şi i-a făcut toată* lucrarea.

15. Şi a turnat cei doi* stâlpi de aramă: înălţimea unui stâlp era de optsprezece coţi, şi un fir de doisprezece coţi cuprindea al doilea stâlp.

16. Şi a făcut două capiteluriLit. „coroane“ de aramă turnată de pus pe capetele de sus ale stâlpilor; înălţimea unui capitel era de cinci coţi şi înălţimea celuilalt capitel de cinci coţi;

17. şi reţele de înlănţuiri, împletituri de lanţuri pentru capitelurile care erau pe capătul de sus al stâlpilor, şapte pentru un capitel şi şapte pentru celălalt capitel.

18. Şi a făcut câte două şiruri de rodii, pe fiecare reţea, împrejur, ca să acopere capitelurile care erau pe capătul de sus al stâlpilor; aşa a făcut şi pentru celălalt capitel.

19. Şi capitelurile care erau pe capătul de sus al stâlpilor erau în formă de crin, ca în pridvor, de patru coţi.

20. Şi capitelurile de pe cei doi stâlpi, aveau de asemenea deasupra, aproape de lărgirea care era dincolo de reţea, două sute de rodii* în şiruri, împrejur; la fel şi celălalt capitel.

21. Şi a aşezat* stâlpii pentru pridvorul* templului; şi a aşezat stâlpul de la dreapta şi i-a pus numele IachinEl va întări şi a aşezat stâlpul de la stânga şi i-a pus numele BoazÎn El este putere.

22. Şi capătul de sus al stâlpilor avea formă de crin; şi lucrarea stâlpilor a fost terminată.

Marea şi lighenele de aramă

23. Şi a făcut marea* turnată, de zece coţi de la margine la margineLit. „de la buză la buză“, rotundă de jur-împrejur; şi înălţimea ei era de cinci coţi; şi un fir de treizeci de coţi o cuprindea de jur-împrejur.

24. Şi sub marginea ei, de jur-împrejur, erau colocinţi*, zece la un cot, care o cuprindeau, înconjurând marea de jur-împrejur*; erau două rânduri de colocinţi, turnaţi odată cu eaLit. „în turnarea ei“.

25. Stătea pe doisprezece* boi: trei priveau spre nord şi trei priveau spre apus şi trei priveau spre sud şi trei priveau spre răsărit; şi marea era deasupra, pe ei şi toate părţile dinapoi ale lor erau înăuntru.

26. Şi grosimea ei era de un lat de palmă; şi marginea ei era ca lucrătura marginii unei cupe, ca floarea de crin; două* mii de baţi încăpeau în ea.

27. Şi a făcut cele zece* postamente de aramă; lungimea unui postament era de patru coţi, şi lăţimea lui de patru coţi, şi înălţimea lui de trei coţi.

28. Şi lucrătura postamentelor era aceasta: aveau tăblii şi tăbliile erau între îmbinări.

29. Şi pe tăbliile care erau între îmbinări erau lei, boi şi heruvimi; şi deasupra îmbinărilor era un piedestal; şi dedesubtul leilor şi boilor erau ghirlande făcute să atârne.

30. Şi fiecare postament avea patru roţi de aramă şi osii de aramă; şi pe cele patru unghiuri ale lui erau suporturiLit. „umeri“; sub lighean erau suporturi turnate în spatele fiecărei ghirlande.

31. Şi deschizăturaLit. „gura“ lui dinăuntrul capitelului şi până deasupra era de un cot; şi deschizătura lui era rotundă, ca lucrătura piedestalului, de un cot şi jumătate; şi pe deschizătura lui erau de asemenea sculpturi; şi tăbliile lor erau pătrate, nu rotunde.

32. Şi sub tăblii erau cele patru roţi; şi osiile roţilor erau prinse de postament; şi înălţimea unei roţi era de un cot şi o jumătate de cot.

33. Şi lucrătura roţilor era ca lucrătura roţii de car; osiile lor şi obezile lor şi spiţele lor şi butucii lor erau toate turnate.

34. Şi erau patru suporturi la cele patru unghiuri ale unui postament; suporturile lui erau din postamentul însuşi.

35. Şi în capătul de sus al postamentului era o înălţime, rotundă de jur-împrejur, de o jumătate de cot: şi pe capătul de sus al postamentului erau suporturileLit. „mâinile“ lui şi tăbliile lui, din aceeaşi bucată.

36. Şi pe plăcile suporturilor lui şi pe tăbliile lui a gravat heruvimi, lei şi palmieri, după locul gol de pe fiecare; şi ghirlande de jur-împrejur.

37. În felul acesta a făcut cele zece postamente: toate aveau aceeaşi turnare, aceeaşi măsură şi aceeaşi formă.

38. Şi a făcut zece* lighene de aramă: în fiecare lighean încăpeau patruzeci de baţi; fiecare lighean era de patru coţi; pe fiecare din cele zece postamente era câte un lighean.

39. Şi a pus postamentele, cinci în latura dreaptăLit. „umărul drept“ a casei şi cinci în latura stângă a casei; şi a pus marea în latura dreaptă a casei, spre răsărit, în partea de sud.

Încheierea lucrărilor

40. Şi Hiram a făcut cazane şi lopeţi şi farfuriiVase pentru sângele stropirii, vezi Exod 27.3.

Şi Hiram a terminat de făcut toată lucrarea pe care a făcut-o pentru împăratul Solomon, pentru casa Domnului:

41. doi stâlpi şi coroanele în formă de cupă ale capitelurilor care erau pe capătul de sus al celor doi stâlpi*; şi cele două reţele, ca să acopere cele două coroane ale capitelurilor care erau pe capătul de sus al stâlpilor;

42. şi cele patru* sute de rodii pentru cele două reţele, două şiruri de rodii pentru fiecare reţea, ca să acopere cele două coroane ale capitelurilor care erau pe capătul de susLit. „faţa“ al stâlpilor;

43. şi cele zece postamente şi cele zece lighene de pe postamente;

44. şi o mare* şi cei doisprezece boi de sub mare;

45. şi oalele* şi lopeţile şi farfuriile. Şi toate aceste lucruriSau „ustensile“ pe care le-a făcut Hiram împăratului Solomon pentru casa Domnului erau din aramă lustruită.

46. Împăratul le-a turnat* în câmpia Iordanului, în pământ argilos, între Sucot* şi Ţartan*.

47. Şi Solomon a lăsat toate vasele necântărite, pentru că erau foarte multe, şi nu s-a cunoscut greutatea* aramei.

48. Şi Solomon a făcut toate vasele care erau în casa Domnului: altarul* de aur şi masa* de aur pe care erau pâinile* pentru punerea înainte;

49. şi sfeşnicele de aur curat, cinci la dreapta şi cinci la stânga, înaintea Sfintei SfintelorLit. „înaintea părţii din spate“; şi florile* şi candelele şi mucările de aur;

50. şi vasele şi cuţiteleSau „mucările“ şi farfuriile şi ceştile şi cenuşarele* de aur curat; şi balamalele de aur de la uşile casei dinăuntru, pentru Sfânta Sfintelor şi de la uşile casei, ale templului.

51. Şi toată* lucrarea pe care a făcut-o împăratul Solomon pentru casa Domnului s-a terminat. Şi Solomon a adus* în ea toate lucrurile închinate de David, tatăl său; argintul şi aurul şi vasele le-a pus în vistieriile casei Domnului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)