Cartea întâi a împăraţilorSau „CARTEA A TREIA A ÎMPĂRAŢILOR“; în Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 5

Pregătiri pentru construirea templului

1. Şi Hiram*, împăratul Tirului, i-a trimis pe slujitorii săi la Solomon, pentru că auzise că-l unseseră împărat în locul tatălui său; căci Hiram îl iubise* pe David în toate zilele.

2. Şi Solomon a trimis la Hiram, zicând:

3. „Ştii că David, tatăl meu, n-a putut să zidească o casă pentru Numele Domnului Dumnezeului său din cauza războiului* cu care l-au înconjurat vrăjmaşii săi, până când Domnul i-a pus sub talpa picioarelor sale.

4. Şi acum Domnul Dumnezeul meu mi-a dat odihnă* de jur-împrejur: nu este nici un potrivnic, nici o împrejurare rea.

5. Şi, iată, am de gând* să zidesc o casă pentru Numele Domnului Dumnezeului meu, după cum a vorbit Domnul lui David, tatăl meu, zicând: «Fiul tău, pe care-l voi pune în locul tău pe tronul tău, el va construi o casă pentru Numele Meu».

6. Şi acum porunceşte să taie pentru mine cedri* din Liban; şi slujitorii mei vor fi împreună cu slujitorii tăi; şi-ţi voi da plată pentru slujitorii tăi, după toate câte îmi vei zice, pentru că ştii că între noi nu este cine să se priceapă să taie lemne ca sidonienii“.

7. Şi a fost aşa: cum a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, s-a bucurat mult şi a zis: „Binecuvântat să fie astăzi Domnul, care i-a dat lui David un fiu înţelept peste acest popor mare!“

8. Şi Hiram a trimis la Solomon, zicând: „Am auzit pentru ce ai trimis la mine; îţi voi împlini toată dorinţa ta cu privire la lemnele de cedru şi cu privire la lemnele de chiparos.

9. Slujitorii mei le vor coborî din Liban la mare şi le voi pune* pe mare în plute, până la locul la care îmi vei trimite cuvânt, şi le voi desface acolo, şi le vei lua. Şi să-mi împlineşti şi tu dorinţa mea, dând pâine* casei mele“.

10. Şi Hiram i-a dat lui Solomon lemne de cedru şi lemne de chiparos, după dorinţa lui.

11. Şi Solomon* i-a dat lui Hiram douăzeci de mii de cori de grâu pentru hrana casei lui şi douăzeci de cori de untdelemn curatLit. „bătut“: aceasta i-a dat Solomon lui Hiram an de an.

12. Şi Domnul i-a dat lui Solomon înţelepciune, cum* îi zisese. Şi era pace între Hiram şi Solomon: şi au făcut legământ amândoi.

13. Şi împăratul Solomon a ridicat* oameni de corvoadă din tot Israelul; şi oamenii de corvoadă au fost treizeci de mii de bărbaţi.

14. Şi i-a trimis în Liban pe rând, câte zece mii pe lună; o lună erau în Liban, două luni acasă; şi Adoniram* era peste oamenii de corvoadă.

15. Şi Solomon avea* şaptezeci de mii de purtători de poveri şi optzeci de mii de cioplitori în piatră, în munţi,

16. în afară* de supraveghetorii puşi de Solomon peste lucrare, trei mii trei sute, care supravegheau poporul care făcea lucrarea.

17. Şi împăratul a poruncit şi au adus pietre mari, pietre de preţ, pietre cioplite*, ca să facă temelia casei.

18. Şi constructorii lui Solomon şi constructorii lui Hiram şi ghibliţii* le-au cioplit şi au pregătit lemnele şi pietrele pentru construirea casei.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)