Cartea întâi a împăraţilorSau „CARTEA A TREIA A ÎMPĂRAŢILOR“; în Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 12

Dezbinarea împărăţiei

1. Şi Roboam* a mers la Sihem, pentru că tot Israelul venise să-l facă împărat la Sihem.

2. Şi a fost aşa: când a auzit aceasta Ieroboam*, fiul lui Nebat (şi el era încă în Egipt, unde fugise de faţa împăratului Solomon, şi Ieroboam locuia în Egipt;

3. şi au trimis şi l-au chemat), atunci Ieroboam şi toată adunarea lui Israel au venit şi i-au vorbit lui Roboam, zicând:

4. „Tatăl tău ne-a îngreuiat* jugul şi acum tu uşurează robia aspră a tatălui tău şi jugul lui cel greu pe care l-a pus asupra noastră, şi-ţi vom sluji“.

5. Şi el le-a zis: „Plecaţi* pentru trei zile şi întoarceţi-vă la mine“. Şi poporul a plecat.

6. Şi împăratul Roboam s-a sfătuit* cu bătrânii care stătuseră înaintea lui Solomon, tatăl său, pe când trăia el, zicând: „Cum sfătuiţi voi să răspund poporului acestuia?“

7. Şi ei i-au vorbit, zicând: „Dacă vei fi astăzi un slujitor* al poporului acestuia şi le vei sluji şi le vei răspunde şi le vei spune cuvinte bune, atunci ei vor fi slujitorii tăi în toate zilele“.

8. Dar el a părăsit sfatul pe care i l-au dat bătrânii, şi s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră împreună cu el, care stăteau înaintea lui.

9. Şi le-a zis: „Ce ne sfătuiţi voi să răspundem poporului acestuia, care mi a vorbit, zicând: «Uşurează jugul pe care l-a pus tatăl tău asupra noastră»?“

10. Şi tinerii care crescuseră cu el i-au vorbit, zicând: „Aşa să zici poporului acestuia, care ţi-a vorbit, zicând: «Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, dar tu uşurează-ni-l»; aşa să le zici: «Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu.

11. Şi acum, dacă tatăl meu a pus asupra voastră un jug greu, eu voi adăuga la jugul vostru: tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioaneUn fel de bici cu noduri»“.

12. Şi Ieroboam şi tot poporul au venit la Roboam a treia zi, cum spusese împăratul, zicând: „Întoarceţi-vă* la mine a treia zi“.

13. Şi împăratul a răspuns aspru poporului şi a părăsit sfatul bătrânilor, pe care i-l dăduseră.

14. Şi le-a vorbit după sfatul tinerilor, zicând: „Tatăl meu v-a îngreuiat* jugul, dar eu voi adăuga la jugul vostru; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane“.

15. Şi împăratul n-a ascultat de popor, pentru că aceasta* venea de la Domnul, ca să împlinească* cuvântul Său, pe care-l spusese Domnul lui Ieroboam, fiul lui Nebat, prin Ahiia şilonitul.

16. Şi tot Israelul a văzut că împăratul nu i-a ascultat; şi poporul a răspuns împăratului, zicând:

„Ce parte avem noi în David?

N-avem nici o moştenire în fiul lui Isai.

La corturile* tale, Israele!

Acum, vezi-ţi de casa ta, Davide!“

Şi Israel a mers la corturile sale.

17. Cât despre fiii lui Israel care locuiau în cetăţile lui Iuda*, Roboam a împărăţit peste ei.

18. Şi împăratul Roboam a trimis pe Adoram*, care era peste taxe, şi tot Israelul l-a lovit cu pietre şi el a murit. Şi împăratul Roboam s-a grăbit să se suie în carul său, ca să fugă la Ierusalim.

19. Şi Israel s-a răzvrătit* împotrivaSau „s-a rupt de la“ casei lui David până în ziua aceasta.

20. Şi a fost aşa: când a auzit tot Israelul că Ieroboam s-a întors, au trimis şi l-au chemat la adunare şi l-au făcut împărat peste tot Israelul; nimeni n-a urmat casa lui David, decât singură* seminţia lui Iuda.

21. Şi Roboam* a venit la Ierusalim şi a adunat toată casa lui Iuda şi seminţia lui Beniamin: o sută optzeci de mii de oameni aleşi, buni pentru luptă, ca să lupte împotriva casei lui Israel, ca să aducă împărăţia din nou la Roboam, fiul lui Solomon.

22. Dar cuvântul lui Dumnezeu a fost către Şemaia*, omul lui Dumnezeu, zicând:

23. „Vorbeşte-i lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, şi întregii case a lui Iuda şi a lui Beniamin şi rămăşiţei* poporului, zicând:

24. «Aşa zice Domnul: «Nu vă suiţi, nici nu vă luptaţi cu fraţii voştri, fiii lui Israel! Întoarceţi-vă fiecare acasă, pentru că de la Mine* este lucrul acesta»“. Şi ei au ascultat de cuvântul Domnului şi s-au întors să plece, după cuvântul Domnului.

Cei doi viţei de aur

25. Şi Ieroboam a zidit Sihemul* în ţinutul muntos al lui Efraim şi a locuit în el; şi a ieşit de acolo şi a zidit Penuelul*.

26. Şi Ieroboam a zis în inima sa: „Acum împărăţia se va întoarce spre casa lui David.

27. Dacă poporul acesta se va sui* să aducă jertfe la casa Domnului în Ierusalim, inima poporului acestuia se va întoarce la domnul lor, la Roboam, împăratul lui Iuda, şi pe mine mă vor ucide şi se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda“.

28. Şi împăratul s-a sfătuit şi a făcut doi viţei* de aur. Şi le-a zis: „Este prea mult pentru voi să vă suiţi la Ierusalim: iată* dumnezeii tăi, Israele, care te-au scos din ţara Egiptului!“

29. Şi a pus pe unul în Betel*, iar pe celălalt l-a pus în Dan*.

30. Şi lucrul acesta a fost un păcat; şi poporul a mers până la Dan, să se închine înaintea* unuia dintre ei.

31. Şi a făcut o casă* a înălţimilor şi a pus preoţi* din toate categoriileLit. „marginile“ poporului, care nu erau dintre fiii lui Levi.

32. Şi Ieroboam a făcut o sărbătoare în luna a opta, în ziua a cincisprezecea a lunii, ca sărbătoarea* care era în IudaSărbătoarea Corturilor, şi a jertfit pe altar. Aşa a făcut în Betel, jertfind viţeilor pe care-i făcuse; şi a aşezat* în Betel preoţi ai înălţimilor pe care le făcuse el.

33. Şi a jertfit pe altarul pe care-l făcuse în Betel, în ziua a cincisprezecea a lunii a opta, în luna pe care a inventat-o el din inima* lui şi a făcut-o sărbătoare pentru fiii lui Israel; şi a jertfit pe altar, arzând tămâie*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)