Cartea întâi a împăraţilorSau „CARTEA A TREIA A ÎMPĂRAŢILOR“; în Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 10

Împărăteasa din Seba la Solomon

1. Şi împărăteasa* din Seba* a auzit de renumele lui Solomon legat de Numele Domnului şi a venit să-l încerce* cu întrebări grele.

2. Şi a venit la Ierusalim cu un alai foarte mare, cu cămile încărcate cu mirodenii şi cu aur foarte mult şi cu pietre scumpe. Şi a venit la Solomon şi a vorbit cu el despre tot ce era în inima ei.

3. Şi Solomon i-a răspuns la toate întrebărileSau „lucrurile“ ei; n-a fost nici un lucru ascuns pentru împărat pe care să nu i-l fi explicat.

4. Şi împărăteasa din Seba a văzut toată înţelepciunea lui Solomon şi casa pe care o construise

5. şi mâncarea mesei lui şi ţinuta slujitorilor lui şi rânduiala slujbei servitorilor lui şi hainele lor şi paharnicii lui şi suişul lui pe care urcaSau „arderea lui de tot pe care o înălţa“* la casa Domnului, şi i s-a tăiat răsuflareaLit. „n-a mai fost suflare în ea“.

6. Şi a zis împăratului: „Adevărat era cuvântul pe care l-am auzit în ţara mea despre lucrurile tale şi despre înţelepciunea ta,

7. dar n-am crezut acele cuvinte până când am venit şi le-am văzut cu ochii mei; şi, iată, nici jumătate nu mi s-a spus: tu întreci în înţelepciune şi bunăstare faima despre care am auzit.

8. Ferice* de oamenii tăi, ferice de aceşti slujitori ai tăi, care stau neîncetat înaintea ta şi ascultă înţelepciunea ta.

9. Binecuvântat* să fie Domnul Dumnezeul tău care Şi-a găsit plăcerea în tine, ca să te pună pe tronul lui Israel. Pentru că Domnul iubeşte pe Israel pentru totdeauna, de aceea te-a făcut pe tine împărat, ca să faci* judecată şi dreptate“.

10. Şi ea a dat împăratului o sută douăzeci de talanţi de aur şi foarte multe mirodenii şi pietre scumpe; n-au mai venit atâtea mirodenii ca cele pe care le-a dat împărăteasa din Seba* împăratului Solomon.

11. (Şi flota* de corăbii a lui Hiram, care aducea aur din Ofir, a adus din Ofir şi foarte mult lemn de santalSau „almug“ şi pietre scumpe.

12. Şi împăratul* a făcut din lemnele de santal balustrade la casa Domnului şi la casa împăratului şi harfe şi lire pentru cântăreţi; astfel de lemn de santal n-a venit şi nu s-a văzut până în ziua aceasta).

13. Şi împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit eaLit. „toată dorinţa ei“, tot ce a cerut, pe lângă ce i-a dat el, după dărniciaLit. „mâna“ împăratului Solomon. Şi s-a întors şi a plecat în ţara ei, ea şi slujitorii ei.

Măreţia lui Solomon

14. Şi greutatea aurului care venea la Solomon într-un an era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur,

15. în afară de ce primea de la negustorii cei mari şi din comerţul micilor* negustori şi de la toţi împăraţii Arabiei şi de la guvernatorii ţării.

16. Şi împăratul Solomon a făcut două sute de scuturi de aur bătut: a folosit şase sute de sicliAproximativ 3,5 kg de aur pentru un scut;

17. şi a făcut trei* sute de scuturi mici de aur bătut: a folosit trei mineAproximativ 1,7 kg de aur pentru un scut; şi împăratul le-a pus în casa* Pădurea Libanului.

18. Şi împăratul a făcut un tron mare de fildeş* şi l-a acoperit cu aur foarte fin.

19. Tronul avea şase trepte şi capătul de sus al tronului era rotund pe dinapoia sa; şi erau braţe de o parte şi de alta a scaunului şi doi lei stăteau lângă braţe.

20. Şi doisprezece lei stăteau acolo pe cele şase trepte, de o parte şi de alta. Aşa ceva nu se făcuse în nici o împărăţie.

21. Şi toate vasele* de băut ale împăratului Solomon erau de aur şi toate vasele casei Pădurea Libanului erau de aur curat; nimic nu era de argint, pentru că el era socotit de nimic în zilele lui Solomon.

22. Pentru că împăratul avea pe mare o flotă de corăbii din Tarsis cu flota de corăbii a lui Hiram; flota* de corăbii din Tarsis* venea o dată la trei ani, aducând aur şi argint, fildeş şi maimuţe şi păuni.

23. Şi împăratul Solomon a fost mai mare* în avere şi în înţelepciune decât toţi împăraţii pământului.

24. Şi tot pământul căuta faţa lui Solomon, ca să audă înţelepciunea* lui, pe care o pusese Dumnezeu în inima lui.

25. Şi îşi aduceau* fiecare darul său: vase de argint şi vase de aur şi haine şi arme şi mirodenii şi cai şi catâri, câte o cotă, în fiecare anLit. „an de an“.

26. Şi Solomon a adunat care* şi călăreţi; şi avea o mie patru sute de care şi douăsprezece mii de călăreţi; şi i-a aşezat în cetăţile* pentru care, şi pe lângă împărat, în Ierusalim.

27. Şi în Ierusalim împăratul a făcut argintul* ca pietrele, iar cedrii ca sicomorii care sunt din abundenţă în vale.

28. Şi caii pe care-i avea Solomon erau aduşi* din Egipt; o caravană a negustorilorSau „şi din Coa (probabil Cilicia), negustorii“ împăratului aducea o mulţime de cai cu un preţ.

29. Şi un car era luatLit. „se suia“ şi ieşea din Egipt pentru şase sute de sicli de argint, şi un cal pentru o sută cincizeci; şi tot astfel aduceau prin eiLit. „prin mâna lor“ pentru toţi împăraţii hetiţilor* şi pentru împăraţii Siriei.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)