Cartea întâi a împăraţilorSau „CARTEA A TREIA A ÎMPĂRAŢILOR“; în Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 13

O profeţie împotriva altarului

1. Şi, iată, un om al lui Dumnezeu a venit* din Iuda la Betel, prin cuvântul Domnului, şi Ieroboam stătea* lângă altar, ca să ardă tămâie.

2. Şi a strigat împotriva altarului prin cuvântul Domnului şi a zis: „Altarule, altarule! Aşa zice Domnul: «Iată, un fiu se va naşte casei lui David; numele lui va fi Iosia*; şi el va jertfiSau „va înjunghia“ pe tine pe preoţii înălţimilor, care ard tămâie pe tine, şi oase de oameni se vor arde pe tine»“.

3. Şi, în ziua aceea, a dat un semn*, zicând: „Acesta este semnul că Domnul a vorbit: Iată, altarul se va despica şi cenuşa de pe el se va vărsa“.

4. Şi a fost aşa: când a auzit împăratul cuvântul pe care l-a strigat omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, Ieroboam şi-a întins mâna de deasupra altarului, zicând: „Prindeţi-l!“ Şi i s a uscat mâna pe care o întinsese împotriva lui şi n-a putut să şi-o retragă.

5. Şi altarul s-a despicat şi cenuşa de pe altar s-a vărsat, după semnul pe care-l dăduse omul lui Dumnezeu prin cuvântul Domnului.

6. Şi împăratul a răspuns şi a zis omului lui Dumnezeu: „Cere*, te rog, Domnului Dumnezeului tău şi roagă-L pentru mine, ca să-mi retrag mâna“. Şi omul lui Dumnezeu a cerut* Domnului şi împăratul şi-a retras mâna şi ea s-a făcut ca mai înainte.

7. Şi împăratul a zis omului lui Dumnezeu: „Vino cu mine acasă şi răcoreşte-te şi-ţi voi da* un dar“.

8. Şi omul lui Dumnezeu a zis împăratului: „Dacă mi-ai da chiar jumătate* din casa ta, nu voi intra cu tine, nici nu voi mânca* pâine, nici nu voi bea apă în locul acesta.

9. Pentru că aşa mi s-a poruncit prin cuvântul Domnului, zicând: «Să nu mănânci* pâine şi să nu bei apă şi să nu te întorci pe calea pe care ai venit»“.

10. Şi a plecat pe altă cale şi nu s-a întors pe calea pe care venise la Betel.

Omul lui Dumnezeu omorât de un leu

11. Şi în Betel locuia* un profet bătrân şi fiii săiLit. „fiul său“ au venit şi i-au spus toate faptele pe care le făcuse omul lui Dumnezeu în ziua aceea în Betel; au spus tatălui lor şi cuvintele pe care le spusese împăratului.

12. Şi tatăl lor le-a zis: „Pe ce drum a plecat?“ Şi fiii săi văzuserăSau „i-au arătat“ pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu, care venise din Iuda.

13. Şi a zis fiilor săi: „Puneţi-mi şaua pe măgar“. Şi i-au pus şaua pe măgar. Şi a încălecat pe el.

14. Şi a mers pe urma omului lui Dumnezeu şi l-a găsit şezând sub un stejar şi i-a zis: „Tu eşti omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda?“ Şi el a zis: „Eu sunt“.

15. Şi i-a zis: „Vino cu mine acasă şi mănâncă pâine“.

16. Şi el a zis: „Nu pot să mă întorc cu tine, nici să merg cu tine; şi nu voi mânca* pâine, nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta.

17. Pentru că mi s-a spus prin cuvântul* Domnului: «Să nu mănânci pâine şi să nu bei apă acolo; plecând, să nu te întorci pe calea pe care te-ai dus»“.

18. Şi el i a zis: „Şi eu sunt profet* ca tine şi un înger* mi-a vorbit prin cuvântul Domnului, zicând: «Întoarce-l cu tine acasă la tine, ca să mănânce pâine şi să bea ap㻓. Îl minţea*.

19. Şi s-a întors cu el şi a mâncat pâine în casa lui şi a băut apă.

20. Şi a fost aşa: pe când şedeau la masă, cuvântul Domnului a fost către profetul care-l întorsese.

21. Şi a strigat către omul lui Dumnezeu care venise din Iuda, zicând: „Aşa zice Domnul: «Pentru că n-ai ascultatSau „te-ai răzvrătit faţă de“ (şi în v. 26) de cuvântulLit. „gura“ Domnului şi n-ai păzit porunca pe care ţi-o poruncise Domnul Dumnezeul tău,

22. ci te-ai întors şi ai mâncat pâine şi ai băut apă în locul despre care ţi-a zis: «Să nu mănânci pâine şi să nu bei apă!», trupul tău nu va intra în mormântul părinţilor tăi“.

23. Şi a fost aşa: după ce a mâncat pâine şi a băut, a pus şaua pe măgar pentru el, pentru profetul pe care-l întorsese.

24. Şi a plecat. Şi un leu* l-a găsit pe drum şi l-a omorât; şi trupul său mort era aruncat în drum şi măgarul stătea lângă el şi leul stătea şi el lângă trup.

25. Şi, iată, au trecut nişte oameni şi au văzut trupul aruncat pe drum şi leul stând lângă trup; şi au venit şi au spus în cetate, unde locuia* profetul cel bătrân.

26. Şi profetul care-l întorsese din drum a auzit şi a zis: „Este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de cuvântulLit. „gura“ Domnului; pentru aceasta Domnul l-a dat leului care l-a sfâşiat şi l-a omorât, după cuvântul Domnului pe care i-l spusese“.

27. Şi a vorbit fiilor săi, zicând: „Puneţi-mi şaua pe măgar“. Şi au pus şaua.

28. Şi s-a dus şi a găsit trupul aruncat în drum şi măgarul şi leul stând lângă trup. Leul nu mâncase trupul, nici nu sfâşiase măgarul.

29. Şi profetul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu şi l-a pus pe măgar şi l-a adus înapoi şi profetul cel bătrân a intrat în cetate, ca să-l jelească şi să-l înmormânteze.

30. Şi a pus trupul aceluia în mormântul său şi l-a jelit: „Vai*, fratele meu!“

31. Şi, după ce l-a înmormântat, a vorbit fiilor săi, zicând: „Când voi muri, să mă înmormântaţi în mormântul unde a fost înmormântat omul lui Dumnezeu; puneţi-mi oasele* lângă oasele lui.

32. Deoarece se va împlini* negreşit cuvântul pe care l-a strigat el prin cuvântul Domnului împotriva altarului din Betel şi împotriva* tuturor caselor înălţimilor, care sunt în cetăţile* Samariei“.

33. După acest lucru, Ieroboam nu s-a întors de la calea lui cea rea, ci a făcut din nou* din toate categoriileLit. „marginile“ poporului preoţi pentru înălţimi; pe cine voia* îl consacra şi se făcea preot al înălţimilor.

34. Şi prin acest lucru a fost păcat* asupra casei lui Ieroboam, ca s-o doboare* şi s-o nimicească de pe faţa pământului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)