Cartea întâi a împăraţilorSau „CARTEA A TREIA A ÎMPĂRAŢILOR“; în Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 9

Dumnezeu Se arată lui Solomon

1. Şi a fost aşa: când a terminat* Solomon de construit casa Domnului şi casa* împăratului şi tot ce-a dorit* Solomon să facăLit. „toată dorinţa lui Solomon pe care a dorit s-o facă“,

2. Domnul S-a arătat* lui Solomon a doua oară, cum i Se arătase în Gabaon.

3. Şi Domnul i-a spus: „Am auzit* rugăciunea ta şi cererea ta, cu care te-ai rugat înaintea Mea; am sfinţit casa aceasta pe care ai construit-o, ca să pun* acolo Numele Meu pentru totdeauna; şi ochii* Mei şi inima Mea vor fi întotdeauna acolo.

4. Şi, cât despre tine, dacă vei umbla* înaintea Mea cum* a umblat David, tatăl tău, în integritate a inimii şi în dreptate, ca să faci potrivit cu tot ce ţi-am poruncit, şi vei păzi rânduielile Mele şi judecăţile Mele,

5. atunci voi întări tronul împărăţiei tale peste Israel pentru totdeauna, cum* am vorbit lui David, tatăl tău, zicând: «Nu-ţi va lipsi un bărbat pe tronul lui Israel».

6. Dacă vă veţi abate* de la a Mă urma, voi şi fiii voştri, şi nu veţi păzi poruncile Mele, rânduielile Mele, pe care le-am pus înaintea voastră, ci veţi merge şi veţi sluji altor dumnezei şi vă veţi închina lor,

7. voi nimici* pe Israel de pe faţa pământului pe care l-am dat lor; şi casa* aceasta, pe care am sfinţit-o Numelui Meu, o voi arunca de la faţa Mea, şi Israel va fi de pominăSau „un proverb“* şi de batjocură între toate popoarele.

8. Şi oricât de înaltă ar fi casa* aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit şi va şuiera; şi se va spune: «Pentru ce* a făcut Domnul aşa ţării acesteia şi casei acesteia?»

9. Şi vor zice: «Pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care i-a scos pe părinţii lor din ţara Egiptului şi s-au alipit de alţi dumnezei şi s-au închinat lor şi le-au slujit; de aceea a adus Domnul asupra lor toată nenorocirea aceasta»“.

Alte lucrări ale lui Solomon

10. Şi a fost aşa: la sfârşitul a douăzeci* de ani, după ce a construit Solomon cele două case: casa Domnului şi casa împăratului

11. (şi Hiram*, împăratul Tirului, ajutase pe Solomon cu lemn de cedru şi cu lemn de chiparos şi cu aur după toată dorinţa lui), împăratul Solomon a dat lui Hiram douăzeci de cetăţi în ţara Galileii.

12. Şi Hiram a ieşit din Tir, ca să vadă cetăţile pe care i le dăduse Solomon, dar nu i-au plăcutLit. „nu au fost drepte în ochii lui“.

13. Şi a zis: „Ce sunt cetăţile acestea pe care mi le-ai dat, fratele meu?“ Şi le-a numit ţara* CabulPrimit ca o garanţie sau: De nimic, până în ziua aceasta.

14. Şi Hiram a trimis împăratului o sută douăzeci de talanţi de aur.

15. Şi aceasta este socoteala oamenilor de corvoadă* pe care împăratul Solomon i-a pus să construiască şi casa Domnului şi casa lui şi Milo* şi zidul Ierusalimului şi Haţor* şi Meghido* şi Ghezer*.

16. (Faraon, împăratul Egiptului, se suise şi luase Ghezerul şi-l arsese cu foc şi-i ucisese pe canaaniţii* care locuiau în cetate şi o dăduse zestre* fiicei sale, soţia lui Solomon).

17. Şi Solomon a construit Ghezerul, şi Bet-Horonul* de jos,

18. şi Baalatul*, şi TadmorulSau „Palmira“ sau „Tamar“ în pustiu, în ţară,

19. şi toate cetăţile pentru provizii pe care le avea Solomon, şi cetăţile pentru care*, şi cetăţile pentru călăreţi*, şi tot ce a dorit* Solomon să construiască în Ierusalim şi în Liban şi în toată ţara stăpânirii sale.

20. Tot poporul care rămăsese* dintre amoriţi şi hetiţi şi fereziţi şi heviţi şi iebusiţi, care nu erau dintre fiii lui Israel,

21. pe fiii lor, care rămăseseră* în ţară după ei, pe care* nu i-au putut nimici fiii lui Israel, Solomon i-a făcut robi pentru muncă forţatăSau „corvoadă“* până în ziua aceasta.

22. Dar dintre fiii lui Israel Solomon n-a făcut robi*, pentru că ei erau oameni de război şi slujitori ai săi şi mai-mari ai săi şi căpetenii ale sale şi căpetenii ale carelor sale şi călăreţi ai săi.

23. Aceştia erau căpetenii ale administratorilor, care erau peste lucrarea lui Solomon: cinci sute cincizeci*, care supravegheau poporul care făcea lucrarea.

24. Şi fiica* lui Faraon s-a suit din cetatea lui David în casa* ei, pe care o construise Solomon pentru ea; atunci a construit el Milo*.

25. Şi de trei ori pe an Solomon aducea* arderi-de-tot şi jertfe de pace pe altarul pe care-l zidise Domnului şi ardea tămâie pe cel care era înaintea Domnului. Astfel a terminat casa.

26. Şi împăratul Solomon a făcut o flotă de corăbii la Eţion-Gheber*, care este lângă Elot, pe ţărmul Mării Roşii, în ţara Edomului.

27. Şi Hiram* a trimis cu flota de corăbii pe slujitorii săi, marinari care cunoşteau marea, cu slujitorii lui Solomon.

28. Şi au venit la Ofir* şi au luat de acolo patru sute douăzeci de talanţi de aur şi i-au adus împăratului Solomon.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)