Cartea întâi a împăraţilorSau „CARTEA A TREIA A ÎMPĂRAŢILOR“; în Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 14

Profeţia lui Abiia despre Ieroboam şi familia sa

1. În timpul acela s-a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam.

2. Şi Ieroboam a zis soţiei sale: „Te rog, ridică-te şi schimbă-ţi hainele*, ca să nu se ştie că eşti soţia lui Ieroboam. Şi mergi la Şilo*: iată, acolo este Ahiia, profetul, care mi a spus că voi fi* împărat peste poporul acesta.

3. Şi ia* în mâna ta zece pâini şi turte şi un vas cu miere şi mergi la el: el îţi va spune ce i se va întâmpla copilului“.

4. Şi soţia lui Ieroboam a făcut aşa şi s-a ridicat şi a mers la Şilo şi a venit în casa lui Ahiia*.

Şi Ahiia nu putea să vadă, pentru că ochii* i se întunecaseră de bătrâneţe.

5. Şi Domnul i-a zis lui Ahiia: „Iată, soţia lui Ieroboam vine să te întrebe despre fiul său, pentru că este bolnav; şi vei vorbi aşa şi aşa, pentru că atunci când va intra se va preface* că este alta“.

6. Şi a fost aşa: cum a auzit Ahiia sunetul paşilor ei, pe când intra pe uşă, a zis: „Intră, soţia lui Ieroboam! Pentru ce te prefaci că eşti alta? Pentru că sunt trimis la tine cu ceva aspru.

7. Du-te şi spune-i lui Ieroboam: «Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: «Pentru că te-am înălţat* din mijlocul poporului şi te-am pus conducător peste poporul Meu, Israel,

8. şi am rupt* împărăţia de la casa lui David şi ţi-am dat-o ţie, şi n-ai fost ca robul Meu, David, care a păzit* poruncile Mele şi care M-a urmat cu toată inima sa, făcând numai* ce este drept în ochii Mei,

9. ci ai făcut rău mai mult decât toţi câţi au fost înaintea ta şi ai mers şi ţi-ai făcut* alţi dumnezei şi chipuri turnate*, pentru a Mă mânia, şi M-ai aruncat* în spatele tău,

10. pentru aceasta, iată, voi aduce răul asupra casei lui Ieroboam şi voi nimici* din Ieroboam pe orice suflet de parte bărbătească, pe cel închis* şi pe cel liber din Israel, şi voi mătura* cu desăvârşire în urma casei lui Ieroboam cum mătură cineva gunoiul, până când se duce tot.

11. Pe cel* care va muri în cetate din Ieroboam, câinii îl vor mânca, şi pe cel care va muri în câmp, păsările cerurilor îl vor mânca, pentru că Domnul a vorbit».

12. Şi tu, ridică-te şi du-te acasă; când vor păşi* picioarele tale în cetate, copilul va muri.

13. Şi tot Israelul îl va jeli şi-l vor înmormânta, pentru că, din Ieroboam, numai el, va intra în mormânt; pentru că în el s-a găsit ceva bun* faţă de Domnul Dumnezeul lui Israel, în casa lui Ieroboam.

14. Şi Domnul Îşi va ridica un împărat* peste Israel care va nimici casa lui Ieroboam în ziua aceea: dar ce spun?… chiar acum!

15. Şi Domnul va lovi pe Israel cum se clatină trestia în apă şi va dezrădăcina* pe Israel din această ţară bună* pe care a dat-o părinţilor lor şi-i va împrăştia* dincolo de râuEufrat, pentru că şi-au făcut* aşere, mâniindu-L pe Domnul.

16. Şi El va părăsi pe Israel pentru păcatele* lui Ieroboam, care a păcătuit şi a făcut pe Israel să păcătuiască“.

17. Şi soţia lui Ieroboam s-a ridicat şi a plecat; şi a venit la Tirţa*; şi cum a ajuns* la pragul uşii, copilul a murit.

18. Şi l-au înmormântat* şi tot Israelul l-a jelit, după cuvântul Domnului pe care-l spusese prin robul Său, profetul Ahiia.

19. Şi celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum s-a luptat* şi cum a împărăţit, iată, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.

20. Şi zilele cât a împărăţit Ieroboam au fost douăzeci şi doi de ani; şi a adormit cu părinţii săi; şi Nadab, fiul său, a împărăţit în locul său.

Roboam împărat al lui Iuda

21. Şi Roboam, fiul lui Solomon, a împărăţit peste Iuda. Roboam era în vârstă de patruzeci* şi unu de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit şaptesprezece ani în Ierusalim, cetatea pe care a ales-o* Domnul dintre toate seminţiile lui Israel, ca să Şi pună Numele Său acolo. Şi numele* mamei lui era Naama amonita.

22. Şi Iuda a făcut rău* înaintea Domnului; şi I-au întărâtat gelozia* prin păcatele lor cu care au păcătuit mai mult decât tot ce făcuseră părinţii lor.

23. Şi şi-au zidit şi înălţimi* şi stâlpiSau „statui“* şi aşere*, pe orice deal înalt şi sub* orice copac verde.

24. Şi erau şi homosexuali* în ţară. Au făcut după toate urâciunile naţiunilor pe care le alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel.

25. Şi a fost aşa: în anul al cincilea* al împăratului Roboam, Şişac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului

26. şi a luat vistieriile casei Domnului şi vistieriile casei împăratului: a luat* tot; şi a luat toate scuturile de aur pe care le făcuse* Solomon.

27. Şi împăratul Roboam a făcut în locul lor scuturi de aramă şi le-a încredinţat* în mâna căpeteniilor alergătorilor, care păzeau intrarea casei împăratului.

28. Şi a fost aşa: oricând intra împăratul în casa Domnului, alergătorii le purtau şi le aduceau înapoi în camera alergătorilor.

29. Şi celelalte* fapte ale lui Roboam şi tot ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

30. Şi a fost război* între Roboam şi Ieroboam, în toate zilele.

31. Şi Roboam* a adormit cu părinţii săi şi a fost înmormântat cu părinţii săi în cetatea lui David. Şi numele* mamei lui era Naama amonita. Şi Abiiam, fiul său, a împărăţit în locul său.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)